Çörek Otunun Solunum Sistemine Etkileri

Akut solunum sıkıntısı sendromu (Acute respiratory distress syndrome, ARDS) ve akut akciğer yaralanmasında (ALI) tedavi yöntemlerinin çoğu hala destekleyici amaçlıdır. Bu amaçla yapılan bir çalışmada mide suyu ile ALI/ARDS oluşturulan farelerde, çörek otunun etkin bileşeni timokinonun hem de steroidlerin akciğer dokusunu insan mide suyunun (asidinin) zararlı etkilerinden koruduğunu ortaya koymaktadır (Işık ve ark 2005).

Timokinonun bronşiyal astım ve inflamasyon üzerinde antiinflamatuar ve immun stimülatör etkiye sahip olduğu araştırılmış olmakla beraber, bu etkilerin mekanizmaları ve faktörleri hakkındaki bilgiler oldukça azdır. (El Gazzar ve ark 2006a). El Gazzar ve ark (2006a) ovalbumin farelere havayolu ile verilmeden önce i.p enjekte edilen Timokinon akciğer eozinofilinde artışa sebep olduğunu bildirmektedir. Aynı zamanda Timokinon, akciğer dokularında allerjenin indüklediği eozinofilik inflamasyonu ve kadeh hücrelerinden mukus üretimini belirgin olarak inhibe etmiştir. Benzer bir çalışmada timokinonun deneysel astımda antiinflamatuar etkiye sahip olduğu belirlenmiştir (El Gazzar ve ark 2006).

Kaynak: http://www.aku.edu.tr/AKU/DosyaYonetimi/VETDERGI/2013_6_1/Derleme_2.pdf


Hiç yorum yok: