Çörek Otunun Karaciğeri Koruyucu Etkileri

Karbon tetraklorürün (CCl4) neden olduğu hepatotoksisiteye karşı çörek otunun etkin bileşeni timokinonun koruyucu etki gösterdiğini ve bu etkisinin muhtemelen antioksidan aktivitesinden kaynaklandığı belirtilmektedir. Karbon tetraklorür ile karaciğer hasarı oluşturulan farelerde timokinonun (8 mg/kg vücut ağırlığı/gün, ağızdan) karaciğer toksisitesini (zehirlenmesini) azalttığı görülmüştür (Al-Gharably, 1997).

Benzer şekilde Mansour (2000) farelerde timokinonun (16 mg/kg/gün, içme suyu); yükselmiş olan serum enzimleri (ALT, AST ve LDH) ve hepatik MDA düzeyini azaltarak hepatotoksisiteyi iyileştirdiği bildirilmiştir. Ayrıca timokinonun antioksidan ve anti-inflamatuar özelliğinden dolayı alkolün indüklediği karaciğer hastalıklarının tedavisinde etkin bir bileşik olarak kullanılabileceği belirtilmektedir (Alsaif 2007). Timokinonun ağızdan verilmesinin kimyasal kanserojenlere ve toksisiteye karşı timokinonun profilaktik (viral enfeksiyonlara karşı koruyucu) bir bileşik olarak kullanılabileceği de ifade edilmektedir (Nagi ve Almakki 2009).


Hiç yorum yok: