Çörek Otunun Anti-Mikrobiyal Etkileri

Çörek otu yağının ve aktif bileşenlerinin anti-bakteriyel, anti-fungal, anti-helminitik ve anti-viral olmak üzere anti-mikrobiyal özellikleri olduğu rapor edilmiştir.

Murin (fare) sitomegalo virüsü (MCMV) immün yetmezliği olan hayvanlarda tüm vücuda yayılan ve ölümcül bir hastalığa sebep olan bir herpes virüsüdür ve immün yetmezliği olan insanlardaki insan sitomegalo virüsü ile benzerdir. Çörek otu yağının anti-oksidan etkisi, anti-viral aktivitesine katkıda bulunan başka bir mekanizma sunmaktadır. Çörek otu yağının MCMV enfeksiyonuna karşı anti-viral etkileri, anti-viral (virüs enfeksiyonlarına karşı) tedavide yeni yollar açmaktadır. İleride yapılacak olan çalışmalarla bu etki başka viral modeller üzerinde teyit edilmeli ve bu anti-viral etkinin hangi aktif bileşenlerce sağlandığı açığa kavuşturulmalıdır.

Schistosomiasis, üçüncü dünya ülkelerinde yaygın olarak görülen tropikal parazitik bir hastalıktır. Hastalıktan korunma, hücresel ve hümoral (vücut sıvılarından ileri gelen) bağışıklık aracılığıyla mümkün olmaktadır. Aşı denemeleri yapılmasına rağmen, kemoterapi halen insan konakçı için tek seçenektir. Aboul-Ela tarafından 2002 yılında yapılan çalışmada çörek otu tohumu ekstraktının ve etkin bileşeni timokinonun S. mansoni enfeksiyonuna karşı potansiyel koruyucu etkisi gösterilmiştir.

S. masoni bulaşmış farelerin çörek otu yağıyla muamelesinin karaciğerdeki S. masoni kurtlarının sayısını azalttığı, karaciğer ve bağırsaktaki yumurta miktarını düşürdüğü görülmüştür. Çörek otu yağı, Schistosomasis tedavisinde tercih edilen Praziquantel isimli ilacın etkisini arttırdığı gösterilmiştir. S. masoni bulaşmış farelere çörek otu yağı verilmesi, serum albumin düzeyi ile ALT, ALP ve GGT aktiviteleri gibi enfeksiyona bağlı biyokimyasal ve patolojik değişmeleri gidermiştir. Murin (fare) Schistosomiasis’inde, çeşitli sitokinler, granülomatöz inflamatuar cevabın mediyatörü olarak rol almaktadır. Buna bağlı olarak, sitokin düzeylerinin modülasyonu inflamatuar cevabın keskinliğini düzenler. Anti-Schistosome etkilerine benzer olarak, çörek otu tohumlarının uçucu yağı 1:100 seyreltmeyle bile tenya, toprak solucanı, nematod (iplik kurdu) ve bağırsak kurduna karşı anti-helminitik etki göstermektedir.

Anti-viral ve anti-helminitik etkilerine ek olarak çörek otu yağı , Escherichia coli, Bacillus subtilis, Streptococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa gibi pekçok bakteriye karşı antibakteriyel ve bunların yanı sıra patojenik maya Candida albicans ve fungusa karşı anti-fungal etki göstermektedir. Çörek otunun bileşenlerinden ditimokinonun gram-pozitif bakterilere karşı anti-bakteriyel etki gösterdiği El-Fatatry’nin 1975 tarihli çalışmasında gösterilmişti. Burada dietil eter ekstraktının, gram-pozitif bakteri olan Staphilococcus aureus ve gram-negatif bakteriler olan Pseudomonas aeruginosa ve Escherichia coli’ye karşı konsantrasyona bağımlı inhibisyonu söz konusudur.

Dahası, eter ekstraktının pek çok antibiyotiğin etkisini arttırdığı gösterilmiştir. Daha önemlisi, ekstraktın V. Cholera, E. Coli ve Shigella dysentriae suçlarını da içeren ilaca dirençli bakterilere karşı daha etkin olduğu kanıtlanmıştır. In vivo olarak çörek otu tohumu dietil eter ekstraktı farelerde öldürücü olmayan derialtı stafilokok enfeksiyonunda, enfeksiyon bölgesine enjekte edildiğinde enfeksiyonu tamamen tedavi etmektedir. Buna göre, çörek otu tohumunun bileşenleri in vivo ortamda farklı konakçı faktörler aracılığıyla bakterisidal (bakterileri öldüren madde) aktivite göstermektedir.

Bourgou ve arkadaşları (2010) Tunus’tan toplanan çörek otu tohumlarının yağı ve bileşenlerinin S. aureus ve E. coli üzerinde antibakteriyel özelliklerini araştırmışlardır. Kloramfenikolun pozitif kontrol olarak kullanıldığı çalışmada çörek otu yağının antibakteriyel özelliğinin esas olarak timokinon içeriğinden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.

Candida albicans’ın fareye aşılanması, farenin karaciğer, dalak ve böbreklerinde Candida albicans kolonileri meydana getirir. Bu modelin kullanılarak çörek otu tohumlarının sulu ekstraktlarının anti-fungal etkileri araştırılmıştır. Candida albicans inökülasyonundan (aşılanmasından) 24 saat sonra enfekte fareler çörek otu tohumlarının sulu ekstraktı ile 3 gün boyunca muamele edilmiştir. Çörek otu muamelesiyle çalışılan tüm organlardaki fungus (mantar) büyümesinin inhibe (engellendiği) olduğu görülmüştür.

Anlatılan çalışmalarda çörek otu yağı ve bileşenlerinin anti-viral, anti-helminitik, anti-fungal ve anti-bakteriyel özelliklerinden bahsedilmiştir fakat ilerde yapılacak çalışmalarla çörek otunun anti-bakteriyal etkilerinin spesifik mekanizmaları aydınlatılmalı, tohumların bakteriyel, parazitik ve viral modellerde tek başına veya diğer ilaçlarla nasıl etki gösterdiği araştırılarak potansiyel terapötik (iyileştirici) etkileri ortaya çıkarılmalıdır.


1 yorum:

Adsız
Harika bir yazi emehginize saglik
16.1.18