Çörekotunun Akciğeri Koruyucu Etkisi

Toluene maruz bırakılan farelerde oluşan akciğer hasarına karşı çörek otunun koruyucu etkisi Toluen, endüstride çözücü olarak kullanıl...
1 Yorum


Çörekotu ve Karaciğer Yıkımı

Karbontetraklorid (CCl4) ile Deneysel Olarak Karaciğer Nekrozu Oluşturulan Farelerde Vitamin E + Selenyum ve Çörek Otunun Karaciğer Yı...
1 Yorum


Çörek Otu Çorbası

Çörek Otu Çorbası Malzemeler: 1 Çay Bardağı Arpa Unu, 2 Çorba Kaşığı Zeytinyağı, 1 Su Bardağı Süt, 2 Çorba Kaşığı Çörek Otu, 1...


Çörekotu Yağının Yaraya Etkileri

Çalışmamızın amacı: Çörek otu yağının yara iyileşmesine etkisinin incelenmesidir. Çalışmamız, 5 ayrı grup yaralı fare üzerinde yürüt...
2 Yorum


Pankreas Kanserine Karşı

Pankreas Ülkemizde ve Orta Doğu’da alternatif tıbbın gözdelerinden çörek otunun, tedavisi en zor kanser çeşidi olan pankreas kanseri i...


Çörek Otu İçeceği

Çörek Otu İçeceği Çörek Otu İçeceği çörekotu tohumlarının kavrulması ve bal ile karışımından oluşan o müthiş içecektir. Tadı rengi ve ...
13 Yorum


Çörek otunun temel etken maddesi: Timokinon

Timokinonun kimyasal yapısı Çörek otu uçucu yağının temel biyoaktif bileşeni olan timokinon 2000 yılı aşkın süredir antioksidan, anti-...


Çörek Otunun Anti-Diyabetik Etkileri

Diyabet organizmadaki insülin sentezi yetersizliği yada direncinden kaynaklanmakta olup kan glikoz düzeyinin yüksekliği ile karakterize meta...
4 Yorum


Çörek Otunun Antihiperlipidemik ve Antihiperkolesterolemik Etkileri

Günümüzde besinlerde giderek artan yağ içeriğinin, vücut yağ miktarındaki artışa ve obeziteye bağlı olarak hiperleptinemik, hipertrigliserid...


Çörek Otunun Anti-Histaminik Etkileri

Histidin esansiyel bir aminoasittir ve dekarboksilaz ile piridoksal fosfat aracılığıyla histamine dönüşür. Bazofiller, mast hücreleri, mide ...


Çörek otunun Analjezik ve Antiinflamatuar Etkileri

Farelerde çörek otunun etkin bileşiği timokinonun ağrının erken ve geç safhalarında etkili olduğu ve ağrıyı baskıladığı bildirilmektedir (A...


Çörek Otunun Anti-İnflamatuar Etkileri

İnflamasyonun akut ve kronik fazlarının devamlılığı ve ilerlemesi bir miktar mediatör tarafından sağlanır. Bunlar, eikosanoidler, oksidanlar...


Çörek Otunun Anti-Mikrobiyal Etkileri

Çörek otu yağının ve aktif bileşenlerinin anti-bakteriyel, anti-fungal, anti-helminitik ve anti-viral olmak üzere anti-mikrobiyal özellikler...
1 Yorum


Çörek otunun Anti-Oksidan Etkileri

Ortaklanmamış elektronları nedeniyle oldukça kararsız bir yapı gösteren serbest radikallerin biyolojik yapılarda meydana getirdiği oksitleyi...


Çörek Otunun Anti-tümör ve Anti-kanserojen Etkileri

Kanserin gelişmesine neden olan temel değişiklik kanser hücrelerinin sürekli ve kontrolsüz olarak çoğalmasıdır. Söz konusu hücreler, hücreni...
6 Yorum


Çörek Otunun Boşaltım Sistemine Etkileri

Çeşitli tümörlere karşı kullanılan etkili bir kemoterapötik ilaç olarak kullanılan ancak nefrotoksite ve kemik iliği fonksiyonlarının inhibi...


Çörek Otunun Dolaşım Sistemine Etkileri

Çörek otunun etkin bileşiği timokinonun farelerde doza bağlı olarak arteryal kan basıncını ve kalp atışını azalttığı bildirilmektedir (...
3 Yorum


Çörek Otunun Hematolojik Etkileri

Pek çok doğal ürünün hematolojik etkileri ortaya çıkarılmıştır. Enomoto ve arkadaşları tarafından 2000 yılında yapılan çalışmada çörek otunu...
4 Yorum


Çörek Otunun İmmünomodülatör (Bağışıklık Sistemine) Etkileri

Bağışıklık, patojen bulaşmış moleküler paternleri tanıyabilen doğal bağışıklık ve spesifik antijenleri tanıyabilen kazanılmış bağışıklık olm...


Çörek Otunun İskelet Sistemine Etkileri

Femoral bozuklukluğu olan hayvan modellerinde çörek otunun etken maddesi timokinonun kemik iyileşmesindeki etkilerinin değerlendirildiği...


Çörek Otunun Karaciğeri Koruyucu Etkileri

Karbon tetraklorürün (CCl4) neden olduğu hepatotoksisiteye karşı çörek otunun etkin bileşeni timokinonun koruyucu etki gösterdiğini ve bu et...


Çörek Otunun Sindirim Sistemine Etkisi

Erkek Wistar albino farelerde akut alkolün neden olduğu gastrik mukozal lezyonlara karşı timokinonun ve çörek otu yağının gastroprotekti...


Çörek Otunun Sinir Sistemine Etkileri

Yapılan çalışmalar, kronik toluene maruz kalan ratlarda timokinon ve çörek otu verilmesinin hipokampusdaki nörodejenerasyonlarda (sinir ...


Çörek Otunun Solunum Sistemine Etkileri

Akut solunum sıkıntısı sendromu (Acute respiratory distress syndrome, ARDS) ve akut akciğer yaralanmasında (ALI) tedavi yöntemlerinin çoğu ...


Çörek Otunun Potansiyel Toksisitesi (Olası Zararları)

Tıpta kullanılan bitkilerin toksisitesi, insanlara yönelik terapötik uygulamalarının kabulünde kritik öneme sahiptir. Literatürde çörek otu ...
37 Yorum