Çörek Otunun Faydalı Etkileri

Çörek Otunun Faydaları ve Bağışıklık Sistemi
Çörek Otunun Bağışıklık
Sistemine Faydaları
Çörek otu inanılmaz bir şekilde bütün hastalıklara şifa olabiliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatuvesselam bunu asırlarca önce bildirmesine rağmen çörek otunun kıymeti daha yeni yeni anlaşılıyor. Bütün araştırmalar ve deneyler hep aynı sonucu veriyor. Çörek otu hakikaten ölümden başka her şeye faydalıdır.


AİDS


Son zamanlarda AİDS için yapılan çörek otunun faydaları konusundaki çalışmalar, bitkinin doğal katil hücre aktivitesini arttırırken aynı zamanda yardımcı ve bastırıcı t-lenfosit hücre miktarını da olumlu etkileyerek, bağışıklık sistemi üzerinde meydana getirdiği inanılmaz faydalı sonuçları gözler önüne sermiştir.


Alerji


Alman bilim adamları aralarında alerjik burun iltihabı, astım ve egzama belirtileri gösteren yüzü aşkın alerjik hasta üzerinde uyguladıkları çörekotu tedavisi sonucunda çörek otu yağının anti-alerjik etki göstererek terapötik etkisinin olduğu sonucuna varmışlardır.

Hindistan’da yapılan bir araştırma ise çörek otundaki nigellon bileşiğinin anti-histaminik etki göstererek histamin salgılanmasını baskıladığı görülmüştür.


Antioksidan Etkisi


Journal of Clinical Psychology in Medical Setting Dergisinde bilim adamlarının karbontetraklorid ile deneysel olarak toksisite oluşturulan farelerin çörekotu yağıyla beslendikleri takdirde bitki yağının anti oksidan etki göstererek denek hayvanlarının toksin etkilerden korunduğuna yer vermiştir. Drug and Chemical Toxicology Dergisinde benzer bir araştırmaya; yani çörek otu yağında anti oksidan maddelerin bulunduğuna yer vermiştir.


Bağışıklık Sistemi


Amerika’da bilim adamları yaptıkları araştırmalar sonucunda bitki tohumlarının bağışıklık sistemi üzerinde güçlendirici etkisi olduğu ortaya koymuşlardır. Denekler tarafından günde alınan 2 gr. çörekotu, deneklerde yardımcı T-lenfosit, baskılayıcı T-lenfosit ve doğal katil hücre sayısını artırıcı etki göstermiştir.

Başka bir araştırmada uzmanlar ise bitkinin bağışıklık sistemi hücreleri üzerinde uyarıcı etkisi olduğu sonucuna varmışlardır.


Bakteriler


Mısırlı uzmanlar Gr (+) ve Gr (-) bakteriler üzerinde yaptıkları çalışmalarda bitkinin bazı bakteri türlerine karşı anti-bakteriyel etki gösterdiği bildirmişlerdir.


Böbrek


Ezher Üniversitesinden bilim adamları kemoterapide kullanılan bir ilaç olan doksorubisin verdikleri ve çörekotu ile besledikleri farelerde, bu ilacın yan etkisi olabilen nefrotoksisitenin yani böbrek üzerindeki zehirleyici etkinin görülmediği ve çörek otunun vücudu bu ilacın yan etkilerinden koruduğu sonucuna varmışlardır.


Diyabet


100. Yıl Üniversitesi bilim adamları deneysel olarak Streptozocin enjekte ile diyabet oluşturdukları ve çörek otu yağı ile besledikleri farelerde, çörek otu yağının anti-diyabetik etki göstererek kan şekerini düşürdüğünü ve insülin salgılanmasını artırdığını gözlemlemişlerdir. Yine aynı üniversitede tavşanlar üzerinde yapılan aynı deneyde aynı sonuca varılmış, bununla birlikte çörek otunun tavşanlardaki damar sertliğine de faydalı etkileri görülmüştür.

Fransa da ve Japonya da fareler üzerinde yapılan iki çalışmada çörek otunun kısmen de olsa insülin salınımını uyardığı sonucuna varılmıştır.

Hindistan da diyabetik fareler üzerinde yapılan bir araştırmada çörek otunun antioksidan etkisinin diyabetik komplikasyonları kontrol altında tuttuğu sonucuna varılmıştır.

Kanada da fareler üzerinde yapılan bir çalışmada ise çörek otunun azda olsa iştah ta azalma meydana getirdiği ve hücrelere gönderdiği iki önemli sinyal ile insülin hormonu reseptörlerine uyum sağlanmasını zorlayarak, insülin duyarlılığını artırdığı sonucuna varılmıştır.


İltihap


İngiltere King’s Üniversitesinden bilim adamları yaptıkları çalışmalar sonucu çörek otundaki uçucu yağların anti-mikrobiyal, anti-bakteriyel ve anti-inflamatuvar etki göstererek bazı mikropları yok edip aynı zamanda iltihap önleyici bir özelliğe sahip olduğu sonucuna varmışlardır.


Kalp ve Damar


Suudi uzmanlar, deneysel olarak kandaki homosistin seviyesini yükselterek, kalp ve beyin damar sistemlerini bozdukları fareler üzerinde uyguladıkları çörekotu tedavisin homosistin ve diğer toksik maddelerin düşmesine neden olduğu tespit etmiş, bununda kalp-damar sistemi için faydalı olduğu sonucuna varmışlardır.


Kanser


Etno Medicine dergisinde; bir araştırmaya göre çörek otu tohumundan elde edilen etanolün bazı kanser hücreleri üzerinde anti-kanserojen etki gösterdiği ve bağışıklık sistemi üzerinde uyarıcı ve aktifleyici etkisi olduğu yayımlanmıştır. Yine aynı dergi bitkinin Timokinon bileşiğinin deneysel olarak fankoni ve kanser oluşturulan farelerde terapötik etki gösterdiğini yayımlamıştır.

Başka bir araştırmada ise çörek otu kullanan kanserli hastaların kan ve doku testlerinde; kullanmayanlara nazaran daha fazla antikor ve lenfosit hücre tespit edilmiştir. Cancer Dergisi ise deneysel olarak tümör oluşturulan hayvanlar üzerinde, çörek otunun hücre DNA hasarlarını onararak tümör gelişimini durdurduğuna yer vermiştir.

Bir başka araştırmada çörekotu özünün meme - göğüs kanseri, prostat kanseri ve cilt kanseri gibi bazı kanser türlerinde kanser hücrelerinin gelişmesini yavaşlatmayı başararak anti-kanser ve anti-tümör etki gösterdiği ortaya konmuştur.

Amerika Kanser Araştırma Laboratuvarında, saf çörekotu yağı tümör tedavisinde denenmiş ve olumlu sonuç alınmıştır. Bununla birlikte bitki kimyasal tedavide görülen yan etkileri göstermemiş ve kemik iliği oluşumunu da uyararak iki katına çıkarmıştır.


Kan Sulandırıcı Özelliği


Suudi uzmanlar, çörek otlu un ile besledikleri farelerde kanın pıhtılaşmasında yer alan maddelerin arttığı ancak bulunla birlikte kanın pıhtılaşma zamanının uzadığı sonucuna varmıştır. Ayrıca şu çalışmada çörek otunun antitrombotik aktivite gösterdiği ve pıhtı oluşumu süresini geciktirdiğinden bahsedilmiş.


Karaciğer Kanseri


Sri Lankalı bilim adamları deneysel olarak dietilnitrozamin ile karaciğer kanseri oluşturdukları fareler üzerinde yaptıkları deneyde çörek otu karışımı ile beslenen farelerin diğer farelere göre; bu kanserojen maddeden daha az etkilendiklerini görmüşlerdir. Aynı deneyi karbon-tetraklorit adında başka bir zehir kullanarak gerçekleştiren Dr. El-Ğamidide aynı sonuca ulaşmıştır.


Kolon Kanseri


Mısırlı Uzmanlar, deneysel olarak kolon kanseri oluşturmak için ilaç verdikleri farelerin bir kısmını 14 hafta boyunca çörekotu yağı ile beslemişlerdir. Deneyin sonunda çörek otu yağı ile beslenen farelerin bu ilaçtan etkilenmeyip, kolon ve kolonla birlikte aynı zamanda karaciğer ve böbreklerinin de etkilenmediğini görmüşlerdir.


Mantar


Pakistanlı bilim adamları deneysel olarak kandida enfeksiyonu bulaştırılan fareler üzerinde çörek otunun anti-fungal etki göstererek kandida albikans mantar türü gelişimini etkili bir biçimde sekteye uğrattığı ortaya koymuşlardır.


Meme Kanseri


Amerikalı bilim adamları tarafından yapılan bir çalışmada çörek otunun göğüs kanseri hücrelerini yavaşlatmadaki etkisini ortaya koymuşlardır.


Mide Kanseri


Avrupa da yapılan bir çalışmada çörek otunda bulunan timokinon bileşiğinin farelerde mide kanserini önleyerek güçlü bir anti-oksidan olduğu ispatlanmıştır. Yine başka bir çalışmada çörekotunun mideyi tahrişlerden koruduğu da görülmüştür.


Nefes Darlığı


Riyad'lı uzmanlar ve Dr. Cilani yaptıkları ayrı deneyler sonunda aynı sonuca varmışlardır. Sonuçlar çörek otunun nefes borusunu açıcı ve adalelerini gevşetici ve ayrıca solunum yolu iltihaplarına da faydalı olduğunu göstermiştir.

Son yıllarda yapılan deneyler, çörek otunda bronşları genişletici, anti bakteriyel, kan basıncını kontrol edici ve safra ifrazatını artırıcı özellikler olduğunu göstermiştir.


Romatizma ve Eklem Hastalıkları


Pakistanlı bilim adamları çörek otunun vücutta nitrik oksit üretimini baskıladığı ve bu sayede romatizmalı kişilerde mafsal iltihabını kısmen de olsa giderdiğini ortaya koymuşlardır. Dr. El-Ğamidi’ye göre bitkinin yağının ve özellikle Timokinon bileşiğinin romatoid artrit gibi iltihaplı eklem rahatsızlıklarını hafifletmede ve yatıştırmada bir etkisi bulunmaktadır.


Tansiyon Yüksekliği ve Kolesterol


Kazablankalı uzmanlar günlük 1 mg. Çörekotu özütü uyguladıkları fareler üzerinde, çörek otu özütünün tansiyon ilaçlarına nazaran daha etkili bir biçimde tansiyonu düşürdüğü ve diüretik etki göstererek idrarı artırdığı sonucuna varmışlardır. Yine aynı uzmanlar on iki hafta süresince günlük 1 mg. Çörek otu yağı ile besledikleri farelerde bitki yağının kolesterol, trigliserit, kanda şeker miktarı ve hemoglobin sayısını olumlu yönde etkilediği sonucuna varmışlardır. Burak Eriçek ise yaptığı deneylerde aynı sonuca varmış ve çörek otu denek tavşanlarında kolesterol oranını 4 hafta içerisinde yarı yarıya düşürmeyi başarmıştır.


Sitomegalo


Medikal Bağışıklık Dergisi deneysel olarak sitomegalo virüsü enfekte edilmiş farelerde çörek otunun çeşitli faydaları ve anti-virüs etkisi sayesinde; vücudun, virüsün neden olduğu CMV enfeksiyonuna karşı direnç gösterdiğine yer vermiştir.


207 yorum:
1 – 200 / 207 Sonraki › Son »
Adsız
1 ay önce sol bacağımda ağrı vardı toplayıp uzatamıyordum bir arkadaşım çörek otunun zayıflattığını söyledi ve bir aydır çörek otu yemeklerden yarım saat önce bir tatlı kaşığı yuttum bacağım şu anda ağrımıyor çok faydasını gördü herkese tağsiye ederim
13.11.09
burçak
merhabalar.benim yüzümde et beni olmayan kahverengi benlerden var.çörek otu yağını üzerine sürerek kullanırsam geçer mi? bununla ilgili bir bilgi göremedim sitede.eğer acil yardımcı olursanız sevinirim..
4.12.10
Mustafa
Sayın Burçak,

http://www.coreklen.com/2008/01/corek-otu-faydalari-ben.html

Et beni veya ben ile çörek otu ile ilgili bilimsel bir araştırma bulunmamakta. Ancak internette kullananlar olumlu sonuçlar almışlar. Normal benlerin açıldığından ve et benlerinin döküldüğünden bahsedilmiş.

Ayrıca düzenli olarak çörek otu kullanmayı ihmal etmeyin.
5.12.10
Unknown
merhaba.kızımın bağışıklığı çok zayıf hemen ateşlenip rahatsızlanıyor.bu çörekotu yağını nasıl kullanabilirim.3 yaşında.aldım fakat kullanmakta tereddüt yaşıyorum nasıl kullanırsam daha iyi cevap alırım.vücudunu nasıl güçlendiririm acaba.iştahda yok. cavabınızı bekliyorum.teşekkürler
19.12.10
Mustafa
Hergün 100 tane çörek otu tohumunu iyice öğütün, çocuğunuzun kolay tüketebilmesi açısından 1 çay kaşığı bal ile karıştırıp herhangi bir öğünden bir kaç saat sonra verin. Yağını da gerektiğinde harici durumlar için kullanın.
19.12.10
Unknown
merhaba.cevabınız için teşekkür ederim.çok mutlu oldum.affınıza sığınaraktan bir sorum daha olacak.çörekotunu öğütme işini nasıl yapacağım.hazır satılan çörekotu tohumları hermarkette pakette satılıyor.sizin bahsettiğiniz onlar oluyor sanırım.pakettten açıp direkmi öğütülecek yoksa az kavurup mu öğüteceğiz.bir de öğütme işini havanda dövsek olurmu? diğer sorumda çörekotu yağını haricen kullanın demişsiniz.kusura bakmayın anlayamadım.yani içilecekmi sürülecekmi.öğütülmüş ve yağı arasındaki fark nedir acaba.benim kızım herşeyi yemiyor ama yağını 5-6 damla içirebilirim.aynı sonucu vermezmi ki? kusura bakmayın zamanınızı aldım.
20.12.10
Mustafa
Önemli değil ancak sorularınızın cevapları hatta biraz daha fazlası zaten sitede mevcuttu. Fakat sizin için tekrar edeceğim ve bu ne benim zamanımı alacak nede bunun için affıma sığınmanıza gerek var.

Evet marketten aldığınız çörek otu tohumunu kullanabilirsiniz. Ancak kesinlikle öğütülmüş çörek otu almayın ve her gün ve her kullanım için ayrı ayrı öğütün. Öğütüp bekletmeyin. Havanda dövebilirsiniz ama kesinlikle kavurmayın.

Haricen kullanıma gelince evet sadece vücudun dışından yani sürerek kullanın ama gerektiğinde. Yani vücuda dıştan sürülen çörek otu yağıyla çocuğunuzun bağışıklık sisteminde pek bir değişme olmaz. Onu serin bir yerde saklayın.

Çörek otu tohumu yağından daha etkilidir. Ve de kullanırken lütfen dozuna dikkat edin.

Çocuğunuzun bir an önce şifa bulması dilekleriyle... Hoşçakalın.
20.12.10
Adsız
Merhaba. Ben Azerbaycandan yaziyorum, azeriyim. Benim sivilcelerle basim dertde, gozlerimin altinda da morluklar var. Sizin sitede corekotu ile ilgili tum bilgileri okudum. Ama bilmek isterim, corekotu yiyerek sivilcelerden kac ayda kurtula bilirim ve yidiyim corekotunun ustunden su ice bilirmiyim?
6.1.11
Mustafa
Çoğu rahatsızlıklarda çörek otundan etkili bir sonuç alabilmek için en az 2 ay kullanılması gerekmektedir. Daha güzeli ise 6 ay devam etmektir.

İlk sorunuz hakkında size bir tarih vermek zor ancak yukarıdaki süreler içinde etkisini göstereceğini düşünüyorum.

İkinci sualınıza gəlincə, bəli çörək otunu gözəlcə çiğnedikten sonra üzərinə su içə bilərsiniz. Qısa zamanda şəfa tapmaq duaları. Hoşçakalın.
6.1.11
Mustafa
Merhaba,

Yorumunuz yanlışlıkla silinmiştir. Et beninize uyguladığınız çörek otu yağından şifa bulamadığınızdan bahsetmişsiniz.

Çörek otu tohumları, yağından daha etkilidir. Bir de tohumunu kullanmayı deneyin. 100 tane çörek otu tohumunu iyice öğütün krem kıvamına gelmesi için biraz su ekleyin ve bu karışımı gece beninizin üzerine uygulayın sabaha kadar bekletin. Ve bu karışımı her gece için ayrı ayrı yapın.
10.1.11
Adsız
Merhaba benim ismim Gülendam, benimde size birkac sorum olacakti, cevaplarsaniz cok sevinirim. Yasim 25 ama cok rahatsizliklarim var. Cörek oto yagi su rahatsizliklara iyi geliyormu: Beyin ve omurka kireclenmesi, bel fitigi, dizlerde hasar, stress, panik atak, biraz kilo vermekte istiyorum, 3 yasinda kizim var bronsit oldu ve 3-4 haftadir halen öksürü var, sIk sIk atesleniyor, böbrek tasi. Simdiden cok tesekür ederim.
12.1.11
Mustafa
Merhaba Gülendam,
Çörek otu vücudu bir bütün olarak tedavi eder. Sadece belirli hastalıklar için şifalı olan bir bitki değildir. Çoğu hastalıkta yapılan deneyler hep olumlu sonuçlanmıştır. Ama bütün her hastalık içinde çörek otuyla deney yapılmamıştır.

Burada sizin tek yapacağınız şey; her gün düzenli olarak çiğneyerek veya her kullanım için ayrı ayrı öğüterek çörek otu tohumu tüketmektir. Ne kadar düzenli ve özenli kullanırsanız o kadar çok faydasını görürsünüz. Çocuğunuz içinde kullanabilirsiniz. Üst menüdeki günlük doz bölümünden kendiniz ve çocuğunuz için dozunu belirleyebilirsiniz. Çocuğunuzun daha rahat tüketmesi için balla birlikte de verebilirsiniz.
12.1.11
jetali
Merhaba adım Ali.Sürekli kuru öksürüğüm vardı.Balla çörek otunu karıştırıp yedim.Ayrıca şimdi Keçi Boynuzu Pekmezinede karıştırıp yiyorum.Çok uzun süredir geçmeyen öksürüğüm bitme noktasına indi.Ama ne hikmetse antibiyotik,şurup,keçi boynuzu pekmezi,çörek otu,ebe gümeci bitkisi,hiçbirşey beni tam düzeltmedi.Artık sade olarak çörek otu da çiğniyorum.Bakalım zamanla öksürük bitecekmi?Ayrıca çörek otu yağıda alıcam.Doktora yarın gidiyorum.Hayatımda ilk sefer öksürüğüm bu kadar uzun sürdü.20 gün aralıksız devam etti belki daha fazla.Bir videoda izlediğim kadarı ile 21 günden sonrası tehlikeli.Özellikle yatınca çıkıyor.Pekmez ve Çörek otu işe yaradı balgam atıyorum.Ama bir türlü % de 100 düzelme olmadı. Videoda Kanser Astım Verem bunlardan biri olabilir diyor doktor.umarım nalları dikmem.Sigara ve Alkol kullanmayan biriyim.Tek hatam toprak üstüne toplam belki 10 dakika yoktur yatmak. Bu hatayı yapıp ölenler var.Ancak 10 dakika toprakta yatmak beni öldürecekse,bu Dünya da hiçbirimiz yaşamayalım ? Bakalım şöyle 10 güne kadar % de 100 iyileşebilecek miyim?Büyük oranda düzeldim.Ama % de 100 düzelmek daha iyidir. GÜnlerce hiç uyuyamıyor,balgam atamıyordum.Şimdi uyuyor ve balgam atıyorum.Düzelme eğiliminde ama bu kadar uzun sürmesi doğrusu şaka ile karışık aile fertlerine vasiyetimi açıklamama neden oldu. Herkese acil şifalar. Para,İş,kariyer,Manita,Villa,Araba yat kat hepsi hikaye.Bence önce sağlık.Sağlık en büyük zenginliktir. Çekerek ve çektirerek ölmektense , hemen ölmeyi tercih ederim. Allah kimseye çektirmesin. Öksürük ve ciğerlerimin uğultusu doğrusu nalları dikme endişesine sebep oldu bende.İlk sefer uzun süre öksürdüm,ilk sefer ciğerlerimin sesini duyar hale geldim.Sanki köpüklü su yuttum.Resmen içimden hırıltı , uğultu sesleri geliyor.Azaldı ama bakalım bitecek mi.Biterse şükür namazı kılacağım.Herkese acil şifalar.
3.3.11
Mustafa
Sayın Jetali,
Öncelikle sizinde söylediğiniz gibi bir doktora görünmekte fayda var. İzlediğiniz videolar genel bilgiler içermekle beraber, her ne kadar sizin durumunuzla benzerlik gösterse de sizin durumunuzla uzaktan yakından ilgisi bile olmayabilir.
3.3.11
Adsız
Tip II diyabet adayı olduğumdan dolayı, doktor kontrolünde glifor isminde bir ilaç kullanıyorum. Çörekotunu burada zikredildiği şekilde kullanmamın bir zararı olur mu? Kullandığım ilaçla olumsuz bir etkileşimi olabilir mi?

Vedat
13.6.11
Mustafa
Merhaba Vedat,

Ben bir sağlık uzmanı değilim. Ancak sizin için ufak bir araştırma yaptım.

Çörek otu hiç bir ilaç etkileşime girmese de bazı özel durumlarda önemli ölçüde olmasa da yinede ilaçların etkilerini azaltıp artırabilmektedir. Çörek otunun ilaçlar ile etkileşimi konusunda UYARILAR ile ilgili yazıya göz atınız.

Diyabet üzerinde çörek otunun çok olumlu etkileri mevcuttur. Tip 2 Diyabete gelince bakınız bu çörek otu deneyinde çörek otunun hipoglisemik etki gösterdiği ve aynı zamanda insülin direncinide azalttığından bahsedilmiş.

Benim size tavsiyem düzenli olarak kan şekerinizi kontrol altında tutarak ve yine düzenli olarak çörek otunu çiğneyerek tüketmeniz. Hatta yukarıda verdiğim tip 2 diyabette çörek otu deneyi ile ilgili makaleyi doktorunuzla paylaşıp onunda görüşlerine başvurmanız.

Geçmiş olsun dileklerimle.
13.6.11
ambassador
slm...
çörek otunu sürekli olarak tüketmeye çalışıyorum ancak sürekli kafama takılan bir soru var:
çörek otunu baharatcılardan alıyorum aldığımız çörek otunun taze olduğunu nasıl anlayabiliriz. birde taze deyilse zararlı olur mu..? yerken bazen küf gibi bir tad alıyorum yani bazı taneler bozulmuş galiba bunun için taze olduğunu yada nasıl taze olarak temin edilebilir ve hap olarak satılan çörek otuda aynı şekilde faydalımıdır herhangi bir katkı maddesi içerirmi.
22.6.11
Mustafa
Merhaba, farklı markalarda bir kaç çeşit çörek otu temin edin ve hangisini daha rahat tüketebiliyorsanız onu tüketin. Bozulmuş çörek otu tohumlarını gerçekten çok zor tüketirsiniz. Sitede biraz gezindiğiniz takdirde daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz.
22.6.11
Gul
S.A adminler.Ben 6 aydır gunde 2 defa 1 silme tatlı kaşığı çörek otu yiyorum.Allerjim vardı,sürekli öksürüyordum,hağşırıyordum,göz kaşıntısı...vardı,çok azaldı geçti sayılıyor çok şükür.Ama son 1-2 haftadır burnuma yaralar çıkıyor,biri iyileşiyor 2 gün geçmeden yine biri çıkıyor,çok acıyor.Bağışıklık sistemi çöktüyünde oluyormuş böyle bir şey aslında,ama ben kaç aydır çörek otu yiyorum,bağışıklık sistemimde çökme olamaz diye düşünüyorum..Bunin gibi şikayeti olan oldumu,bu siteye yazan oldumu acaba diye sorıcaktım.Saygılar..
8.7.11
Mustafa
Merhaba Gül,

Bir sağlık uzmanı değilim ancak şunu söyleyebilirim. Çörek otu kullanırken çörek otu kaynaklı böyle bir sorunla karşılaşmanız nerdeyse olanaksız. Hele çörek otu kullanırken bağışıklık sisteminizin çökmesi ise imkansız.
8.7.11
Adsız
ben de et beni var ve çörek otu yağını deneyeceğim nasıl kullanabilirim ve yan etkisi olur mu
11.7.11
Mustafa
Merhaba, sitede arama kutusunu kullanarak istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.
11.7.11
Adsız
iyi günler bebeğim 3,5 aylık ve 10 günlükten itibaren makadında çatlak var kullandığım hiç bir kremle geçmedi birisi çörek otu yağını tavsiye etti yaraya sürdüm ancak çok ağladı sitede aradım fakat bulamadım acaba çörekotunu ne şekilde ve ne kadar kullanabilirim bebek için yardımcı olursanız sevinirim
22.7.11
Adsız
2 sene öncesine kadar saçlarım dökülmeye başladı.. yaşım 26.. saçlarımın tekrar çıkması için çörekotu yagı kullanmamı istediler.. acaba iyi gelir mi?
9.8.11
Mustafa
Merhaba bir isim veya bir cinsiyet belirtseydiniz iyi olurdu. Ben erkek olduğunuzu varsayarak:

Çörek otu ve erkek tipi saç dökülmesi ile ilgili olarak yapılmış bir deney ve net bir bilgi mevcut değildir. Ancak erkek tipi saç dökülmesi dışındaki bir nedenden dolayı dökülüyor ise faydasını görebilirsiniz. Her halükarda da kullanabilirsiniz, saçlarınız çıkmasa da bir zararını görmezsiniz. Yalnız güvenilir bir firmadan ve taze olmasına özen gösterin.
9.8.11
Adsız
Ben boğazımdaki kötü huylu olabileceği düşünülen nodüllerden dolayı ameliyat oldum fakat ameliyat sonrası, boğazımda nodüllere tekrar rastlandı, bu nodüllerin büyümemesi veya yok etmesi açısından çörek otununun faydası varmı, var ise nasıl tüketmeliyim. Dönüş.
21.9.11
Mustafa
Düzenli olarak en az altı ay çörek otunu iyice çiğneyerek tüketiniz. Bunun çok faydasını görürsünüz.
21.9.11
Adsız
Çörek otunun faydalı olabilmesi için ; kavrulmamis ve fırınlanmamıs olmasi gerekirmis. Ancaknaktarlarda satilanlar hep kavrulmuş halde. Çig olani daha iri taneli parlaknolurmus ve cigneyince agizda cok daha kotu aci tat birakirmis.Pamuga ekilirse birkac gunde filizlenirmis.nerden bulacagiz kavrulmamisini?
20.10.11
Mustafa
Bütün marketlerde ve aktarlarda bulabilirsiniz kavrulmamışını.
21.10.11
nurgul
mrb babam kalp hastası kalp buyumesi ve kalp yetersızlıgı çörek otu kullanabılırmı?
23.10.11
Mustafa
Merhaba nurgül yorumunuzu bir müddet bekleteceğim.
25.10.11
Mustafa
Tekrar Merhaba Nurgül,

http://www.coreklen.com/2008/10/corek-otu-faydalari-kalb-buyumesi.html

Bu yazıya kalp büyümesi ile ilgili deneyler eklenmiştir. Ancak iki deneyde de çörek otunun egzersiz yapan insanlardaki gibi bir kalp büyümesine neden olduğundan bahsedilmiş. Sanırım bundan olumlu olarak bahsedilmiş.

Çörek otunun kalp üzerinde çok olumlu etkileri vardır. İnternette bazı sitelerde güvenilir bir kaynak veya araştırma kaynak olarak gösterilmeden, kalp büyümesini engellediğini ve büyümüş olan kalbi eski haline getirdiğinden bahsedilmiş. Ancak dediğim gibi bununla ilgili bir araştırmaya ulaşamadım.

Benim ulaştığım araştırmalarda yine benim anladığım kadarıyla yukarıda belirttiğim gibi kalp kasılmasını geliştirdiğini ve olumlu açıdan kalbin büyümesini sağladığından bahsedilmiş.

Ancak babanızın kalbi halihazırda büyümüş durumda. Babanızda nasıl bir etki oluşturacağı hakkında net bir bilgi sahibi değilim. Bu konuda yüzde yüz emin olmak isterseniz yukarıdaki linkini verdiğim yazıdaki deneyleri yazdırıp bir uzmana göstermenizi tavsiye ederim.

Hatta bu konuyla ilgili olarak Dr. Ahmet TOPTAŞ'a bir şekilde ulaşabilirseniz eminim daha kesin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Geçmiş olsun dileklerimle.
29.10.11
Adsız
s.a. çörekotu zihin sağlığına iyi gelir mi? her derde deva olduğunu peygamber efendimiz (s.a.v.) söylemiş. acaba bu tür rahatsızlıklara da iyi gelir mi? cevabınız için şimdiden teşekkürler
30.10.11
Mustafa
Aleykümselam,

Çörek otunun beyin ve sinirler üzerinde de çok önemli etkileri mevcuttur. Dolayısıyla zihin sağlığına da iyi gelir. Ancak en az altı ay kullanmalısınız.
30.10.11
Adsız
mrb medüler ca hastasıyım 2 yıl önce ameliyat oldum son kontrollerimde hastalığımın nüks ettiği yeniden ameliyat olmam gerektiği söylendi.Hastalığımın nüks ettiğini kanımdaki kalsitonin miktarı belirliyor,çörek otu kalsitonin miktarını düşürürür mü?Lütfen acil yardım etmenizi rica ediyorum.Saygılarımla
12.11.11
Mustafa
Merhaba Hoş geldiniz,

Çörek otu yüzlerce hatta binlerce hastalığa karşı şifa olabiliyor. Etki mekanizması halen tam olarak çözülebilmiş değil ve bu bitki üzerine olan çalışmalar ve deneyler devam ediyor. Ancak takdir edersiniz ki bunca çeşit hastalık üzerinde çörek otunun etkisi araştırılamıyor. Daha çok daha yaygın görülen hastalıklar üzerine çalışmalar yoğunlaşıyor.

Yaptığım araştırmada çörek otunun kalsitonin seviyesi üzerine etkisini araştıran bir çalışmaya rastlamadım. Ancak üzülmeyin bu çörek otunun size faydası olmayacağı anlamına gelmemektedir. Unutmayın Efendimiz (sav) çörek otunun tüm hastalıklar için bir şifa kaynağı olduğunu belirtmiş ve inanın şimdiye kadar yüzlerce deneye göz atmışımdır ve bu deneylerin hepsi olumlu sonuçlanmıştır.

Şimdi bana kalırsa bir an evvel çörek otu kullanmaya başlayın. Normalde 2 gram olarak tüketilmesini öneriyordum. Ancak siz isterseniz 5 - 6 gramdan başlayıp 10 grama kadar çıkarabilirsiniz. Bunda bir sakınca olmadığını Dr. Ahmet Toptaş belirtmiştir. Ki bende 5 - 6 gram seviyesinde kullanıyorum günlük ve kendimi çok iyi hissediyorum.

Ayrıca düzenli olarak her gün 1 diş sarımsak tüketin. Sarımsak günümüz tıbbında neredeyse hemen hemen tüm kanser türlerinde tedavi olarak kullanılan selenyum içermektedir. Düzenli olarak buna da devam edin. Yalnız sarımsağı yemeden önce iyice ezin ve bir iki dakika beklettikten sonra tüketin bu çok önemlidir.

Düzenli olarak bunlara devam ederseniz eminim çok kısa zamanda şifaya kavuşacaksınız. Ha tabi bu arada kontrollerinize devam edin, bu bitkileri kullanmanızda hiç bir sakınca olmamasına rağmen yinede doktorunuza da çörek otu ve sarımsak kullandığınızdan bahsedin.

Efendim, son olarak Rabbimin şifası üzerinize olması dualarıyla Hoşçakalın.
12.11.11
Adsız
Merhaba çörek otu panik atağa karsı iyimidir yapılmış herhangi bir araştırma varmi bu konuda? Cevabınız için teşekkür ediyorum. Nurdan
18.11.11
Mustafa
Merhaba Nurdan,

Bu soruyu bir ziyaretçi daha sormuştu. İlgili soruya ve cevabına arama kutusunu kullanarak ulaşabilirsiniz. Geçmiş olsun.
18.11.11
Adsız
çörek otu fistül hastalığına iyi gelir mi..bende perianal fistül 8 seneden beri var..faydası varsa nasıl kullanmayı tavsiye edersiniz.tşkler..
20.11.11
Mustafa
Düzenli olarak en az 2 gram çörek otunu çiğneyerek veya günlük olarak öğüterek en az iki ay mümkünse 6 ay tüketin. Geçmiş olsun.
20.11.11
hamdi
çörekotu ile ileberaber yada aynı gün içinde kullanılabilirmi?
21.11.11
Mustafa
Merhaba Hamdi, neyi çörek otu ile beraber kullanmak istiyorsunuz?
21.11.11
Adsız
merhaba çörek otu hafıza güçlenmesine ve unutkanlıga iyi gelir mi bu konuda herhangi bir bilgiye rastlamadım tesekkürler şimdiden. burcu tolga
22.11.11
Mustafa
Merhaba Burcu,

Çörek otunun beyin ve sinirler üzerinde çok olumlu etkileri mevcuttur. Uzun dönemli çörek otu kullanımı hafıza ve öğrenme yeteneklerini artırır.
22.11.11
Adsız
Bilek incinmelerine, ön diz ağrısına (patella-femoral) hangi yağın iyi geleceğine dair bir bilginiz var mı?
7.12.11
Mustafa
Merhaba,

Çörek otu yağını günde 2 - 3 kez deri üzerinden uygularken bir yandan da günlük düzenli olarak çörek otu tohumu tüketmeniz, özellikle yaraların hızlı iyileşmesi yanında vücudunuzun çok çabuk kendisini toparlamasına yardımcı olur.
9.12.11
hande metin
bebeklere çörekotunu kaynatıp suyunu versek herhangi bir yan etkisi olurmu?4 aylık bebeği olan biyakınım bebeğini sakinleştirdiğini söyledi.ben sizin yorumunuzu bekliyorum hocam.
11.12.11
Mustafa
Bebeğinizin çörek otu kullanabilmesi için çok erken. Ayrıca çörek otu kaynatıldığı zaman faydalı etkileri azalmaktadır. Bunun için bebeğinizin yerine siz tüketin, anne sütü vasıtası ile çocuğunuza da faydası olacaktır.
11.12.11
Adsız
Merhaba bende dermoid kist teşhis edildi 3.2 cm karın ağrılarım var.İki haftadır çörekotunu bir çay kaşığı dolusu alıp çiğniyorum ve üzerine bal alıp su içiyorum faydası olurmu teşekkür ederim .
16.12.11
Mustafa
Merhaba, düzenli olarak kullanırsanız faydasını görürsünüz.
17.12.11
Adsız
merhaba ben filiz.arkadaşım fmf hastası.çörek otu kullanmasını tavsiye ettim.2 aya yakındır da kullanıyor.kansulandırdığını biliyorum çörek otunun.fmf hastaların da kan sulanması ii olmuyormuş sanırım.ve karnındada şişlik oluştu bu süreç zarfında.onun dışında bi sıkıntısı yok.acaba önermekle hatamı ettim yanlış bişey yapmadım umarım.
17.12.11
Mustafa
Merhaba Filiz, çörek otu hayatında insanlara tavsiye edebileceğin en iyi şeydir. Bundan sakın vazgeçme.

Şişlikten kasıt gaz olması ise çörek otu bazen buna sebep olabilir. Bahsettiğin etkiler akdeniz ateşinin bir etkisi de olabilir. Ama eminim geçecektir. Hatta yabancı bir kaynakta çörek otunun fmf için faydalı olduğundan bile bahsedilmiş.

Geçmiş olsun dileklerimle.
18.12.11
Adsız
filiz ben.tşk ederim içim ferahladı.bugüne kadar çok insana teklif ettim sadece biraz sabretmeleri gerektiğini söyledim.kimi devam etti, kimi usandı bıraktı.ama bu arkadaşımın eski tahlil sonuçlarıyla çörek otundan sonraki sonuçlarını karşılatırmak istiyorum ve bunuda çok merak ediyorum.çünki benim inanmıyanlara ispatım olacak:)))ayrıca bir bilgiye çok geniş çaplı ulaşamadım.rica etsem aydınlatırmısnız beni.bir arkadaşımda beyinde behçet hastalığından dolayı tutulum oluştu damarlarda.ödem yada pıhtı tam nedir bilemiyorum.ona çok istedim çörek otundan yedirmeyi.yada yağını içirmeyi.eminimki faydasını görecek özellikle içindeki yağlardan nefesine çektiği zaman işe yarıycaktır.sabahları macundan akşamlarıda yağından kısa birsüreliğini yoğun bir kür olsun sonradan indirgeriz bu dozu sadece macun kullanır.çabuk etki etmesi bakımından.siz ne dersiniz.
19.12.11
Mustafa
Merhaba Filiz,

Evet çörek otu ile tedavi biraz sabır ister. İlaçlar gibi hızlı etki göstermez. Düzenli ve yeterince kullanırsan da ilaçların veremeyeceği faydayı da verir.

Arkadaşının daha hızlı fayda görmesini istiyorsan her gün düzenli olarak çörek otunu öğütsün veya çiğneyerek tüketsin. Bunun haricindeki tüm kullanımlar bu kadar hızlı etki göstermez.

Sıklıkla günlük 2 gram tüketilmesini öneriyorum. Ancak Dr. Ahmet Toptaş 2 gram ile bu faydaların görülemeyebileceğini, bazı durumlarda 10 - 15 grama kadar kullanılması gerektiğinden bahsetmiş.

Arkadaşınız günlük 2 - 3 gram tüketsin. Bir iki ay bu şekilde kullansın eğer umduğu faydayı göremiyorsa 5 - 6 grama kadar çıkarabilir. Eğer yaşı 20 den büyükse kısa süreliğine 10 grama kadar da çıkabilir. Örneğin 1 aylığına. Kendim 5 gram kullanıyorum düzenli olarak hiçbir yan etkisini görmedim.

Birde 2 günde bir tüketeceği 1 diş sarımsak bağışıklık sisteminin hızla düzelmesine yardımcı olacaktır. Sarımsağın nasıl kullanılacağı sitede bir çok yerde yazmaktadır.

Çevrenize yardımcı olmak için çabalamanız gerçekten çok güzel bir şey. Allah razı olsun.

Hoşçakalın.
19.12.11
Adsız
merhaba. acaba göğüs kanseri için ne kadar süre kullanıması halinde işe yarar? ben yaklaşık 3 haftadır tüketiyorum ama fazla etkisini göremedim. etkisini kaç ayda gösterir? kullanmaya devam ediyim mi? teşekkürler...
22.12.11
Mustafa
Merhaba,

Öncelikle çörek otuna bu kadar ihtiyacınız varken çörek otundan vazgeçmenizi kesinlikle önermem.

Her ne kadar üzerinde yüzlerce deney yapılmış olsa da bu deneyler hep farklı hastalıklar üzerinedir. Çokça insan tarafından kullanılıp belli bir merkezde geri dönüş yapılmadığından, şu kadar çörek otu şu kadar zamanda şu etkiyi gösterir diyecek kadar kesin bir bilgi maalesef yoktur.

Ama başlayınca en az 6 ay kullanılmalıdır. Hatta bir ömür boyu bile devam edebilirsiniz. Bu kadarda güvenlidir. Çörek otu etkisini yavaş gösterebilir. Bu vücudunuzun şu anki genel sağlık durumuyla da yakından ilgilidir. Çünkü tüm vücudunuzun sağlığı baştan aşağı değişecektir. Bu yenilenme ve bağışıklık sisteminin gün geçtikte güçlenmesi sonucunda vücudunuz o hastalığa meydan okuyabilmektedir.

Tabi birde doz meselesi önemli. Sıklıkla 2 gram tüketilmesini öneriyorum ama 2 gram tüm vücutlarda aynı etkiyi göstermemektedir, bazı vücutlarda yetersiz kalmaktadır.

Dr. Ahmet Toptaş 10 - 15 grama kullanılabileceğini söylemektedir. Sizde dozunu artırabilirsiniz. Örneğin 5 gram olarak devam etmeyi deneyebilirsiniz.

Aşağıda çörek otu ile çeşitli göğüs kanserlerine neden olan hücreler üzerinde yapılan deneylerin linkini ekledim. Bu deneylerde çörek otunun kanseri baskıladığı, nüksü engellediği, iyileştirici etki gösterdiği ve umut verici olduğu sonuçlarına varılmıştır. Yani sonuçlar hep olumludur. Ancak bu deneylerde de bir süre belirtilmemiştir.

http://www.blackcuminseedoil.org/research.php
http://www.acgssr.org/BioTechnology/Volume14N1January2011/abstract/No.02.pdf
https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=21330
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12724920

Çörek otu durumunuzu daha kötüye gitmesine neden olmaz, hemde kesinlikle olmaz. Bir külfeti yok, yan etkisi yok, diğer tedavilerinizle de birlikte kullanabilirsiniz hatta diğer tedavilerin oluşturduğu yan etkilere karşıda vücudunuza destek olur. Çörek otu aynı zamanda bir gıdadır, lezzeti pek iyi olmasa da.

Hem yukarıdaki deneylerdeki olumlu sonuçlar, hem de diğer farklı hastalıklar üzerinde alınmış güzel sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda mutlaka fayda göreceksiniz. Bunun için sabırla düzenli bir şekilde devam etmelisiniz.

Sonuç olarak sakın çörek otu kullanmaktan vazgeçmeyin.

Geçmiş olsun dileklerimle, hoşçakalın.
22.12.11
sibel
merhaba,
benmde boğazım da faranjit var ne kadar ilaç kullandıysam faydasını göremedim.Her gün boğulacak şekilde öksürüyorum özellikle uyurken uykumdan uyandıracak şekilde şiddetli.Çörek otunu eni duydum sizce nasıl kullanmalıyım.bir etkisi olur mu bu hastalığa.
27.12.11
sibel
merhaba,
benimde boğazım da faranjit var.nekadar ilaç kullandıysam geçmedi.aşırı derecede öksürüyorum.çörek oyunun faydası olabilir mi nasıl kullanmalıyım?şimdiden tşk ederim.
27.12.11
Mustafa
Merhaba Sibel,

Düzenli olarak günlük 2 gram çörek otunu iyice çiğneyerek tüket. En az 2 ay devam et 6 ay kullanırsan daha çok faydasını görürsün.
27.12.11
sibel
tekrar merhaba,
ben aynı zamnda midemden de rahatsızım herseyi istediğim gibi yiyemiorum rahatsız ediyor.çörek otunun bir sakıncası var mıdır mideye??
27.12.11
sibel
buarda 2gr dediğiniz ne kadar oluyor bir çay kaşıgı filan mı?
27.12.11
Mustafa
Merhaba Sibel

Sitedeki diğer yazılara ve yorumlara göz attığın takdirde çörek otu kullanımı hakkında bilgi sahibi olabilirsin.

Mideye bir zararı olmaz. Yinede günlük tüketeceğin miktarı 3 öğüne bölersen biraz daha rahat sindirirsin.

Günde 3 öğün 200 tane çörek otu tohumu tanesi tüket tok karnına.
27.12.11
Adsız
Merhaba bende dermoit kist var demiştim cevabınız için teşekkür ederim.Yalnız bana AMELYAT OLMALISIN denildi.Amelyat olmayıp nekadar süre çörekotunu kullanmalıyım.1 aydır kullanıyorum.Şikayetlerim tekrar başladı.Yavaş yavaş da olsa iyileşirmiyim.Tekrar teşekkürler.
28.12.11
Mustafa
Merhaba,

Öncelikle hiçbir zaman günümüz tıbbının tedavi yöntemlerinin terk edilmesini tavsiye etmem. Bu tedavi yöntemleriyle birliktede çörek otunu kullanabilirsiniz.

Çörek otu düzenli olarak kullanıldığında 2 - 6 arasında etkisini gösterir. Ve düzenli olarak kullanmaya devam ettiğinizde de etkisi iyice artar.

Ben bir sağlık uzmanı değilim. Ameliyatınızın ertelenip ertelenemeyeceği konusunda bir şey söylemem doğru olmaz. Eğer rahatsızlığınız hayati bir önem teşkil etmiyorsa ve ameliyatın bir sene ertelenmesinde bir mahzur yoksa sadece çörek otu ile tedavi yöntemini denemenizi tavsiye edebilirim. Ancak ameliyatın aciliyetini öncelikle doktorunuza danışmalısınız.

Ancak ameliyat olsanızda olmasanızda çörek otuna düzenli olarak devam etmenizde çok büyük fayda olduğunuda bilmenizi isterim.

Geçmiş olsun dileklerimle.
28.12.11
Adsız
Mustafa Bey sorularımı dikkate alıp yazmış olduğunuz cevaplardan dolayı çok teşekkür ediyorum tavsiyelerinize uyacağım ALLAH razı olsun.
29.12.11
YazarGaH!
Bir dostumun sayesinde sitenizi öğrendim. Ve bugün itibari ile çörek otu yemeye başladım.
Çok sorunlarım var. Aşırı kilo, bacaklarda ödem, iltihap, yumurtalık problemleri , sırt bacak ağrıları vs..
Tıp doktorları ile zaten tedavilerimi ilaçlarımı sürdürüyorum. Ama yanı sıra çörek otuda kullanacağım.
Farkettiğim gelişmeler olursa sizlerle paylaşırım.
Teşekkürler.
8.1.12
melahat
merhaba babamın böbreğinde ve akciğerinde iki milim tümöre rastlanmış doktor şimdilik iğne tedavisine başlamış acaba babam akşamları yatmada önce bir tatlı kaşığı çörekotu çğnese şifa olurmu yardımcı olun lütfennn acil cevabınızı bekliyorummm
29.1.12
Mustafa
Tabiki olur. Ama en az 6 ay devam etsin sakın vazgeçmesin çörek otu kullanmaktan. Dolu dolu bir tatlı kaşığı kullansın çiğneyerek veya tüketmeden hemen önce öğüterek. Sabah kullanırsa daha rahat sindirir.

Geçmiş olsun dileklerimle.
29.1.12
Adsız
çörekotunun antibiyotikle birlikte kullanımında sakınca varmıdır.teşekkürler
31.1.12
Mustafa
Bir sakıncası yoktur. Çörek otunun da antibiyotik etkisi olduğu için daha güçlü bir etki gösterebilir sadece. Buda vücudunuzda faydalı ve zararlı daha çok bakterinin ölmesi demektir. Tabi bu arada çörek otunun bu etkisi uzun dönemli kullanımlarda ortaya çıkar. Örneğin en az iki ay kullandıktan sonra.
31.1.12
Adsız
merhaba adım hasan ve 24 yaşındayım yaklaşık 2 yılda saçlarım çok beyazladı bundan önce tek tük vardı beyazlık ve bu beni rahatsız ediyor...yorumları okudum saç beyazlığı ile ilgili sadece çörek otu yağının saçbeyazlamasını durduracağını yazmışınız ben hem saçlarım beyazlamasın hemde beyazlayanlar tekrar eski rengini almasını istiyorum ve kullanımını biraz daha açarak yazarmısınız?? yardımınız içintşkler....
2.2.12
Mustafa
Merhaba Hasan,

Sitede "beyaz saç" diye arama yaptığında ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsin.
3.2.12
Adsız
merhaba filiz ben.En son 19 aralıkta yazmıştım size arkadaşım yememekde ısrarlı nezaman bahsetsem yüzünü buruşturuyo:))yani hiç olmamasındaansa yağını kullanmaya ikna ettim en azından biseferde yutar gözünü kapatıp.Yağınında tohumu kadar olmasada faydasını göreceğini umuyorum.Nedersiniz.
11.2.12
harun
sedef hastalığında çörek optu nasıl kullanılmalıdır?
11.2.12
Mustafa
Düzenli 6 ay olarak çörek otu tüketin, çiğneyerek veya tüketerek. Bağışıklık sisteminizin güçlenip düzene girmesi gerekli.
12.2.12
Mustafa
Merhaba Filiz aslında cevabı siz vermişsiniz.
12.2.12
Adsız
filiz ben.evet mutklakki iyi gelecektir bilimsel çalışmalarda yağınında birçok faydası kanıtlanmış.tohumu daha elverişliydi ama napalım bunada şükür diycez:)benim sizinle paylaşmak istediğim başka bir güzel olay var.lürfen otoimmün rahatsızlığı bulunanlar dikkate alsın diyceklerimi.otoimmün gurubu diyorum kısacası şeker,behçet,fmf,sedef,vitiligo gibi bağışıklığın düzensiz ,fazla çalışmasından kaynaklı rahatsızlıklara iyi geldiğini sizin sitenizden öğrenmiştim ilk.buda okadar umut verdiki bana,başladım çalışmaya:)çünki bu çok önemli bağışıklık güçlenirse faydadan çok zarar olacak bu hastalara.çörek otu dengelediği için korkusuzca kullanılacak bir bitki.ilk başta fmf olan bir arkadaşımdan başladık.allaha çok şükürki oda bana inandı ve yaklaşık 4 aydır hiç ara vermeden her sabah bir çay kaşığı çigneyerek yutuyor ama susuz.su içmiyor.zararı olurmu bilmem susuz içmemesinin ama çörek otunun rabbime şükür ona çok faydası oldu.önceleri yaşadığı tutulumlar hayatını okadar zorlaştırorduki adım atması bile imkansızlaşabilyodu.çok ızdırap çekiyordu.dün akşam görüştük ve kendini çok iyi hissettiğini artık tutulumları okadar sık yaşamadığını yaşasa bile teyet geçtiğini sadece ufak bi yoklama gibi hissettiğini söyledi.çörek otu güçlü bir iltihap giderici de olduğu için ayrıca,onu çok rahatlatmış.okadar mutlu oldumkii.rabbime şükür yavaş yavaş belkide şifa sağlayacak belkide yok olacak.tedbir bizden taktir allahtan inşallh.şimdi behçet olan arkadaşımda sıra o inatçı olan:)onada yağını deniycez.inşallh.rabbim öyle bir şifa nasipeylesin ki tüm hastalarımıza vücütlarında hastalıktan eser kalmasın inşalahh.lütfen vazgeçmeyin 3 günle 15 günle sınırlamayın istikrarlı olun en azından 6 ayı geçirin zaten bu süreç zarfında göreceksiniz değişimi.rabbim şifa versin.
17.2.12
Mustafa
Merhaba Filiz, arkadaşının çörek otundan fayda buluncaya kadar kullanmaya devam etmesine ve fayda bulmasına sevindim. Çünkü birçok kişi çörek otundan ilaç gibi hızlı etki bekliyor, umduğunu bulamayınca da vazgeçiyor. Ayrıca susuz kullanmasında bir sakınca yok.

Ben yağının faydası olmayacağını savunmuyorum. Sağlıklı koşullarda üretilmiş saf çörek otu yağı belki tohumundan bile etkili olabilir. Ancak saf çörek otu yağını bulmak neredeyse imkansıza yakındır. Bildiğim kadarıyla çörek otu yağı içerisine diğer bazı bitkisel yağlarda karıştırılmakta. Bu zararlı olmasa da daha az çörek otu yağı tüketildiği için faydası da az olmakta. Bu yüzden güvenilir bir firmadan temin edilmelidir.

Aslında bu yağlar bir laboratuvar ortamında incelenmeli ve içerisindeki çörek otu yağı oranı yüzde şeklinde gösterilmelidir.

Çörek otu yağları üzerinde inceleme yapamadığım için bu yüzden daha çok fayda için tohumunu önermekteyim.

Rabbimin arkadaşlarınıza kısa zamanda şifa vermesi dualarıyla, hoşçakalın.
17.2.12
Mustafa
Merhaba Filiz herhangi bir marka önermem veya iyidir kötüdür demem mümkün değil.
18.2.12
erdal
Ben Erdal bir çay kaşığı çörek otunu yaklaşık 3 aydır sabahları kahve öğütme makinasında öğütüp suyla yuttum yalnız galiba ilk aylarda çay kaşığı biraz genişçeydi tam dolduruyordum üşenmedim saydım 800 üstünde bir rakam çıktı o şekilde öğütüp suyla içtiğimde hafif bir sallanma sersemlik hisleri bir kaç hafta üstümden gitmedi neden oluyor diye strese girdim stres kaynaklı taşikardi ve tansiyon yükselmeleri yaşadım sonra aynı çay kaşığını normal şekilde yani bahsettiğiniz gibi doldurdum şimdi çok iyiyim Allah'a çok şükür.Ha bu arada kullanmaya başladıktan 1.5 ay sonra tahlil yaptırdım kötü kolestrolüm 154 idi 109 olmuş şekerim 94-96 arası imiş 72 ye düşmüş(fazla kullanım şekeri düşürüyor gibime geldi)total kolestrolüm 235 idi 211 olmuş sadece önceki trigliserit oranım 196 idi o 252 ye çıkmış yani sonç olarak ben faydasını baya görüyorum siteniz için de çok faydalı bir site sizlere çok teşekkür ediyorum.
19.2.12
erdal
Ha birde şunu söylemeyi unuttum tahlil yaptırmadan önce 20 saat aç kalmışım belki kan şekerinin o kadar düşük olması buna bağlanabilir mi bilmiyorum.
19.2.12
Mustafa
Çok sevindim Erdal, düzenli olarak devam edersen inşallah daha iyi olacaksın. Deneyimlerini paylaştığın için teşekkür ederim.
19.2.12
Mustafa
Ayrıca bahsettiğin gibi yan etkiler başlangıçta görülebilir normaldir.
19.2.12
Adsız
hayırlı günler ben itp hastasıyım yani trombosit değerlerim düşük seviyede. bunun sebebi ise bağışıklık sisteminin normal olmamasından kaynaklı.vucut kendi hücreleri olan trombositlere karşı antikor üretip yabancı bir mikropmuş gibi trombositleri yok ediyor ve bunun sonuncunda da kanda sululuk ve kanama eğilimi oluyor. ben de hamileliği düşenen biriyim ve bu hastalıkta olanlar için hamilelik riskli ve tehlikeli bir durum oluyor. kanama olana durumlarda hayati durumlarda kortizon türevi ilaçlar veriliyor.ben de çörek otunu araştırdım ve bağışıklıkta etkili olduğunu kortizon görevi yaptığını ancak kanı da sulandırdığını öğrendim..ve aklımda soru işaretleri kaldı açıkçası sizden ricam beni bilgilendirir misiniz.. tekrar hayırlı günler dilerim
1.3.12
Mustafa
Merhaba,

http://blackcumin.blogspot.com/2011/08/effects-of-aspirin-and-nigella-sativa.html

Bu deneyde aspirin verilen, hiçbir şey verilmeyen (kontrol grubu) ve farklı dozlarda çörek otunu verilen fareler karşılaştırılmıştır.
Çörek otu verilen farelerle kontrol grubunun karşılaştırılması sonucu çörek otunun APTT yani pıhtılaşma zamanını azalttığı sonucuna varılmış.
Ayrıca aspirin kullanan grubun, farklı dozda çörek otu kullanan gruplara göre pıhtılaşma retraksiyonunda anlamlı bir şekilde zayıflama olduğu görülmüş.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874102003562

Bu deneyde yine pıhtılaşma zamanının zaldığından bahsedilmiş.

http://www.aun.edu.eg/env_enc/ee2000/406-427_n_.PDF

Bu adresteki belgenin 343. sayfasındaki "İdiyopatik Trombositopenik Purpura (İTP) tedavisi üzerine Çörek Otunun Etkisi" isimli deneyde ise Serum immünglobulin düzeyleri (1gM, 1gG ve IgA) arttığı ve trombosit antikorlarını inhibe ettiği (engellediği), ve bu yüzden bir immün artırıcı etkisi olduğundan bahsedilmiş. Bu deney aşağıya eklenmiştir.

Bu deneyler sonucunda çörek otu kullanabilirsiniz gibi görünüyor. Ancak bu deneyleri yazdırıp doktorunuza danışmanızda fayda var. Çünkü bu deneyleri yorumlamak için bir doktor olmak lazım.

Effect of Nigella Sativa on Treatment of Idiopathic Thrombocytopenic
Purpura.
AUTHORS : Uousreyia A. Ahmad*; Nabila M. Thabet; Muhammad R. Khalaf; Neveen A.
Kamel and Ayda A. Radwan .
ABSTRACT
This study included 30 adult patients (4 males and 26 females) with idiopathic
thrombocytopenic purpura (ITP). Their ages ranged from 14 to 65 years, they were dlvided into
three groups each of 10 patients; group I received prednisone (5 mg tablets) 60 mg/day in
dlvided doses for one month, groups 11 and 111 received the same doses of corticosteroids in
addition to the oil extract of Nigella Sativa in the from of capsules (Baraka) for group 11 and
capsules containing 300 mg. of crushed seeds of Nigella Sativa for group 111. All patients were
investigated by :
1-Screening tests for haemostasis: platelet count. prothrombin time, activated partial
thromboplastin time .
2- Estimation of immunoglobulins IgG, IgM and IgA .
3-Determination of platelet antibody titre: Direct (cell) and indirect (serum) by immunofluorescence test .
After treatment the majority of patients showed variable degrees of increments of platelet count.
However, the levels were still below the lower limits of normal. There was a significant increase
in serum IgG and IgM only in ITP cases when compared to control group. However, no
significant differences were observed among disease groups .
The majority of patients in the three groups showed positivity for either the direct or the indirect
immunofluorescence test for antiplatelet antibodies at a low titre (i.e. 1/10 & 1/20). On the other
hand variable degrees of positivity was observed at dilutions of 1/40 & 1/80).
After treatment, the best results were observed in group 111 who received prednisone therapy in
addition to crushed seeds of Nigella Sativa. In this group the direct antiplatelet antibody became
negative for either IgG, IgM and C3 at the highest titre (i.e. 1/80), also, the indirect antiplatelet
antibody test was negative for IgG and 1gM. The other groups showed variable degrees of
positivity for either the bound or free antiplatelet antibody. In conclusion, Nigella Sativa in the
form of crushed seeds or oil increases the levels of serum immunoglobulins (1gM, 1gG and
IgA) and inhibits platelet antibodies, so it has an immune enhancing effect .
1.3.12
Adsız
Merhaba,öncelikle böyle büyük bir şifa kaynağı hakkında insanları bilgilendirdiğiniz çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben sle hastasıyım. Bağışıklık sisteminin bozuk çalışmasından kaynaklanan romatizmal bir hastalık. 5 ay önce hastalık teşhisi kondu ve malesef bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanmaya başladım. İlaç içmekten nefret eden ve alternatif tıbba çok inanan birisiyim. Çok şükür ki o sıralar çörekotunun faydalı olduğunu öğrendim ve yağını kullanmaya başladım. Çörekotunu kullanmaya başladıktan 3 ay sonra kontrole gittim ve tahlil sonuçlarım güzelçıktı. Bu ayın 25inde 6 ay olucak cörekotu yağnı kullanalı. Ancak ağrılarımda hiçbir azalma olmadı. Eminimki çörekotu vücudu yavaş yavaş düzene sokuyor.Yalnız bağşıklık sistemini baskılacyı ilaç kullandığım için acaba o yüzdenmi istediğim faydayı göremiyorum dye aklıma takıldı. Bu konuda fikrinizi almak istedim. Şimdiden çok teşekkür ederim.
6.3.12
Mustafa
Merhaba,

Çörek otunun, anti-inflamatuar (iltihap önleyici) ve immünomodülatör (bağışıklık sistemini düzenleyici) etkileri ile SLE (Sistemik Lupus Eritematozus), RA (romatoit artrit) ve diğer otoimmun hastalıklarda kullanılabileceği ve fayda sağladığı birçok kaynakta belirtilmiştir.

Kullandığınız ilacın çörek otuna bir etkide bulunması söz konusu değildir. Kullandığınız ilaç bozuk çalışan bağışıklık sisteminizin geçici olarak çalışmasını azaltmak ve durdurmak için size verilmiştir.

Çörek otuda bağışıklık sisteminizin daha düzgün çalışmasına yardımcı olmaktadır.

İstediğiniz faydayı görememenizin sebebi yağını kullanmanız olabilir. Kullandığınız yağ saf olmayabilir. İçerisine başka bitkisel yağlar eklenerek çoğaltılmış olabilir. Özelliğini yitirmiş veya bozulmuş da olabilir. Bununla birlikte size önerebileceğim bir yağ markasıda yoktur.

Ancak bunun yerine güvenilen, ismi bilinen bir firmanın 100'er gramlık paketlerde satılan çörek otu tohumlarını kullanabilirsiniz. Açıkta satılan ve rutubetli ortamlarda aylarca beklemiş çörek otu tohumlarını kullanmayınız. Ve sizde bu şekilde muhafaza etmeyiniz.

Her kullanımda tekrar tekrar öğütmeniz veya hergün çiğneyerek tüketmeniz gerekli. Ayrıca çörek otu tohumları, saf ve taze olmayan çörek otu yağından daha etkilidir. Tohumunu kullanmaya başlayıp düzenli olarak devam ettiğinizde farkı kendinizin de hissedeceğini söyleyebilirim.

Geçmiş olsun dileklerimle hoşçakalın.
7.3.12
Adsız
filiz ben..mrb.Size son durumlardan bahsetmek istedim.hep soru sormayalım birazda güzel haberler verelim değilmi...fmf olan akadaşımdan bahsetmiştim size.son durumu maşşalhh çokiyi kendini daha iyi hissediyor.başlarda bedeni düzene koyduğu için anlmamıştı ama sabırla bekledi ve sonunda yavaş yavaş ortaya çıktı şifası.önceleri çok halsizdi ama şimdi elimden gelse bir iş daha yapabilirim diyo.maşşalh.onun dışında.birçok yakınıma tavsiye ettim ve kullanmaya başladılar herkes çok memnun.yanlızca bir arkadaşımda çok şişlik ve bağırsak tembelliği yaptı.nasıl çözeriz bilemedim.sanırım bi çalışma var o bölgede çörek otu zaman istiyo:))komşum aktar ondan alıyorum yağları güvenilir bir marka olduğunu söyledive hatta yakınımızda çok büyük bir hastane var oradaki prof.lara özel olarak litrelik getirttiğin süreklide kullandıklarını iletti.grip olan bir tanıdığım 15 günde ilaçla ancak kendime gelirdim fakat ilaçsız 2 günde toparladım dedi.başka bir arkadaş yerimde duramıyorum okadar enerji verdi ve nevar ne yoksa sinüzütten başlayarak bedenimde herşeyi dışarı attı dedi.aktar haftada 50 şişe sattığım oluyordiyor.okadar mutlu oluyorum ki insanlar artık farkına varmaya başladılar sanırım bu madden ucuz ama içindeki değeri dünyalara değişilmiyecek mücevherin.özellikle dikkatimi çeken son yazılarda bağışıklık düzenleyici özelliğinin fark edilip öne çıkarılması.ne mutlu size .allah razı olsun .insanlar bukadar bilgiyi bir arada bulamayabilir bukadar araştırma yapamaya bilirlerdi ama herşeyi siz önümüze getirdiniz sadece okumak kaldı bize.inşallah herkesede şifa olacak ben çok inanıyorum kesinlikle.yanlız sabır.sabır.sabır.karar sizin.şifa istiyorsanız önce rabbimiz izniyle tabiki,sabredip kullanacksınız.acele etmiceksiniz hemen sonuca ulaşmak için.allah şifa versin cümlemize....
9.3.12
Mustafa
Tekrar Hoşgeldin Filiz,

Yakınlarının aldığı güzel neticelere sevindim. Böyle güzel haberlerden hem mutlu oluyorum hemde şevkim artıyor. Biz ne kadar bilgiyi bir araya getirirsek getirelim nafile kimsenin haberi olmadıktan sonra. Sen ve senin gibi insanların çevrelerine bahsetmeleriyle haberleri oluyor ve siteyi ziyaret ediyorlar. Yoksa bunu televizyon ve tvlerde çıkıpta hiç kimsenin bas bas bağıracağı yok. Sanırım ucuz olduğu için pek de bilinmesi istenmiyor.

Aslında çörek otuyla ilgili ve çörek otu kadar önemli olan bir şeyin daha farkına varmışsın. Çörek otuna vazgeçmeden düzenli olarak devam etmek çok önemlidir. Çörek otu eninde sonunda hissedilir bir şekilde faydasını gösterir. Seninde dediğin gibi sabır.

Gayretin ve mesajın için tekrar teşekkür ederim.
10.3.12
Adsız
iyi akşamlar ben 2 haftadır çörek otu kürünü kullanıyorum..regl düzensizliğim var civanperçemi aslanpençesi ve hayıt tohumu karışımını da içmek istiyorum acaba çörek otunun yanında bitkisel bi kür daha uygulamam doğru mu?? ya da soğan suyu kürü ve çörek otu kürü beraber kullanılabilir mi??
14.3.12
Adsız
boğazımda ve tiroidimde çok sayıda nodül varmış çörek otunu kullansam faydası olurmju
14.3.12
Mustafa
Olur. Çiğneyerek tüketirseniz daha iyi olur.
15.3.12
Mustafa
Üzgünüm. Bahsettiğiniz bitkiler hakkında bilgiye sahip değilim. Lütfen bu bilgileri aldığınız kaynağa danışın.
15.3.12
Adsız
merhaba adım dilan; ilk başta bizlerle yararlı bilgiler paylaştığınız için tşk ederim. ben çörek otu kullanımına daha yeni başladım. acaba göz rahatsızlıklarına çörek otu kullanmak iyi gelir mi ? gözlerimde siyah noktalar ve uzantıları gibi olan ipliksi görüntüler oluşuyor. retina da damar kanaması olmasından korktum. yalnız 4kere doktora gitmeme rağmen gözümde hiç bir bozukluğa rastlamadıklarını söylediler. ama gel gelelim ki ; gözümdeki bu siyah noktalar yüzünden açık renkli yerlere bakamaz oldum ; çünkü açık renkli yerlere bakınca daha da rahatsız ediyorlar beni. bu yüzden ders de çalışamaz duruma geldim sayfalar da beyaz renkte olduğu için. oysaki önümde büyük bir sınav var ; herşeyim buna bağlı.acaba çörek otunu ne şekilde kullansam bana faydası olabilir ? yardımcı olursanız sewinirim.
17.3.12
Mustafa
Merhaba Dilan, çörek otunu çiğneyerek tüketmek en etkili yöntemdir.
19.3.12
Adsız
teşekkür ederim .... (Dilan)
20.3.12
Adsız
merhaba ben çiğdem 38 yaşındayım.mukosis fungoides(non-hockin lenfomanın deri tutulumu)hastasıyım.çörek otunu kullanırsam faydası olurmu?tüketeceksem nasıl ve nekadar tüketmeliyim.ilginize çok teşekkür ederim.
21.3.12
Mustafa
Merhaba çiğdem, çörek otunun bütün vücudunuza faydası vardır bunun için düzenli olarak kullanmanız gerekmektedir. Günlük 2 gram çiğneyerek tüketin. Geçmiş olsun dileklerimle.
22.3.12
Adsız
ilginize çok teşekkür ederim.Allah razı olsun
22.3.12
Adsız
hayırlı akşamlar ben arı sütü polen bal karışımı tüketiyorum 250 gr olanlardan 1 ay süreyle yiyorum 250 gr. ını. çörek otunu da çiğniyorum fakat siz macun tarifi yazmışsınız benim de aklıma polen bal karışımına çörek otunu öğütüp karıştırmak geldi. 1 aylık kullanacağım çörek otu miktarını polen bal karışımına öğütüp karıştırsam bi zararı olur mu?mesela 250 gr bal polen e 30 tatlı kaşığı çörek otu. bilgilendirirseniz çok sevinirim
31.3.12
Mustafa
Zararı olmaz kullanabilirsiniz.
1.4.12
Adsız
mrh.ben zafer yaklasık bır aydır onerdıgınız gıbı ögütülmüş cörek otunu balla karıstırıp yıyorum ama suan basımda agrı kafamda sankı beynımde basınc var gıbı uyusma olmaya basladı annemdede oluyormus bu neden oluyor ne yapmam gereklı baska bır ılacta almıyorum tek o tarıfı yanı balla karıstırılmıs cörek otunu yıyorum neden boyle oluyor daha once boyle bır rahatsızlıgım yoktu ne yapayım lütfen cevap verırsenız memlun olurum tsk.
7.4.12
Mustafa
Merhaba Zafer, aynı yorumu buraya da yazmışsınız cevabı uyarılar yazısındaki yorumunuzun altında.
7.4.12
Adsız
hayırlı sabahlar çörek otu haşimato hastalığında nasıl kullanılır? haşimato hastalığında ne kadar faydalı olabilir? bilgilendirirseniz çok memnun olurum
8.4.12
Mustafa
Hayırlı sabahlar, Çörek otu yapılan deneylerde birbirinden farklı birçok hastalık üzerinde faydalı bulunmuştur.

Birçok kaynakta bağışıklık sistemini güçlendirdiği, düzenli ve normal çalışmasını sağladığı bildirilmektedir. Buda bağışıklık sistemi zayıflığından kaynaklanan hastalıklar ve anormal çalışmasından kaynaklanan oto immun rahatsızlıklar için faydalı olacağı anlamına gelmektedir.

Kısacası düzenli olarak kullanıldığında tüm vücuda faydalıdır. Bunun için düzenli olarak çiğneyerek veya günlük öğüterek tüketmek gerekmektedir.

Geçmiş olsun dileklerimle.
8.4.12
Adsız
Hayırlı Günler, Kanımda kalsiyum fazlalığı var. Sitede aradım ama net bir bilgiye rastlamadım. Çörekotu kalsiyum dengesinde de şifaya vesile olabilir mi?
9.4.12
Mustafa
Hayırlı günler, düzenli olarak kullandığınızda vücudunuz tümüyle fayda görür. Çörek otu ile ilgili bu kadar ayrıntılı bilgiler mevcut değildir ama ben fayda bulacağınızı düşünüyorum.
10.4.12
Adsız
çörek otunu yaklasık bir buçuk aydır sabahları aç karnına bir çay kaşıgı tepeleme derler ya tüketiyorum yalnız adet sancılarında etkili oluyormu bildiğiniz bir yöntem varmı bu çörek otuyla ilgili sancılar çok fazla doktorum kist oldugunu söyledi doğum kontrol hapı verdi ama ben troid hapı kullandıgım için ağır geldi ve yarıda bıraktım bu sancılar canımı her ay yakıyor bilen varsa ALLAH razı olsun ve yorum yazsın ne olur

yasmin
15.4.12
Mustafa
Merhaba Yasmin,

Çörek otunun çok güçlü bir ağrı kesici özelliği malesef yoktur ama düzenli olarak kullanmaya devam edersen ağrının nedenini tedavi edebilir. En az 6 düzenli olarak devam etmenini öneririm. Geçmiş olsun.
15.4.12
Adsız
aldanırım ben zaten gülüşüne...

merhaba benim ayağımda siğil var acaba çörek otu siğile de iyi gelir mi nasıl tüketmeliyim..
16.4.12
Mustafa
Merhaba,

İlham geldi herhalde :) Düzenli olarak çiğneyerek tüketebilirsin. En az altı ay kullanmanı öneririm.

Geçmiş olsun dileklerimle.
16.4.12
Adsız
çok teşekkür ediyorum mustafa ben ben yasmin 15 nisanda yorum yazan kişi bugun öğrendim ki ms hastalıgı başlangıcı varmış bende MEVLAM yardım etsin bana VE TÜM HASTALARA kol dudak ve dil uyşmasından gittim henüz başlangısıymış merakımı mazur görün ne olur acaba çörek otu bu hastalıgımı durdurabilirmi ilerlemesini istemiyorum zaten kullanıyorum çörek otu ama çekilmişini kullanıyorum
17.4.12
Mustafa
Merhaba Yasmin,

Durdurulamayacak hiçbir hastalık yoktur. Ben düzenli olarak uzun süre kullanırsanız hastalığı durduracağını düşünüyorum ki aşağıda da vereceğim deney ve yazılarda çörek otunun ms hastalığı üzerinde faydalı olduğu ve olabileceği belirtilmiş.

http://maija-haavisto.suite101.com/health-benefits-of-nigella-sativa-black-seed-a369837

http://www.idosi.org/wasj/wasj7(9)/18.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16191402

Geçmiş olsun dileklerimle...Ha birde çekilmişini kullanabilirsin ama toptan çektirme. Hergün için kendin öğüt veya çiğneyerek tüket.
18.4.12
Adsız
çok teşeküür ederim ALLAH razı olsun bu haberi çok sevindim uzun süreli kullanırım sorun değil yeterki çare olsun çok sağolun

yasmin
18.4.12
Adsız
özge
Merhaba çörek otu kullanmaya başladığımda 2 vaya 3 gün yüzümde sivilcelenme oluyor.(iri ve sıkınca iltiap çıkan türden)bir kaç defa test ettim aynı şey oluyor bu sayfadaki deneyimlerde bu tarz sıkıntı yaşayan kimseokumadım.Alerjik birreaksiyon mudur bırakmakmı yoksa biraz inat edip devammı etmek gerekir.
bu arada Çörek otunu hem bağışıklık sistemi güçlenmesi hemde sık tekrarlayan idrar yolu iltihabı için kullanmak istiyorum
21.4.12
Adsız
Ben Pera,merhaba hocam,benim bundan 10 yıl önce genital sigil tedavim olmuştu,azot tedavisi yapılmıştı,bugüne kadar sivillerin yerleri belliydi ama çoğalma olmamıştı,bugün farkettim ki ilk çıktığı zaman ki gibi hafif bir basverme başlamış,ilk çıktığında da bu sekilde olup buyumuslerdi,internette araştırdım ki bu virüs vücuttan atılamıyormuş sinsice beklermis 6-8 yilda tekrarlayabilirmis,yakma yontemleri ile sigil oluşumu yada büyümesi durdurulabiliyorumus,şimdi ben çörek otunu kullanmak istiyorum,günlük dozum ne kadar olmalı ve ne kadar süre kullanmalıyım,yasim 30 bayanım,doktora gitsem yakacak yine biliyorum ama çözüm olmadıgı yazıyor.Allah rızası icin yardım edin,cok korkuyorum kanser olmaktan,saygılarımla.
21.4.12
Mustafa
Özge önceki sorduğunuz aynı soruyu cevaplamıştım. Lütfen o soruyu bulunuz.

Pera korkmana gerek yok. Düzenli olarak 2 gram çiğneyerek tüket en az 6 ay. Şifa bulacaksın emin ol.
21.4.12
Adsız
Merhaba hocam ben Lale,özel bir firmada musteri temsilcisiyim,isim gereği devamlı konuşuyorum telefonda,ses kısıkligim oluyor bazen de yanma oluyor,antibiyotik kullansam geçici etkisi oluyor,artık ilaç kullanmak istemiyorum,çörek otunu kullansam ses kısılmama care olur mü,bilgi vermenizi rica eder,paylaştığınız değerli bilgiler icin cok teşekkür ederim.
21.4.12
Mustafa
Merhaba Lale,

Öncelikle ve tekrardan bir uzman olmadığımı belirtmek isterim. Özellikle çiğneyerek tüketirsen fayda bulacağını düşünüyorum. Günlük 2 gramı tek seferde çiğneyerek tüketemezsen bu miktarı tüm güne yayabilirsin aynı çerez gibi.
21.4.12
Adsız
Özge ben
Mustafa bey bilgi için teşekkür ederim hala devam ediyor cilt sorunu ancak bırakmadım.Belki cilt altındaki(daha önce görünmeyen yag tabakalarını iltihabı dışarı atıyordur mantığıyla)daha önceki kullanımarımı 10.günde bırakmışım.Bu defa inat edip bir ay kadar devam edeceğim aynı olursa o zaman mecburen bırakırım yada cok daha dusuk mıktarda kullanırım diye düşünüyorum.
22.4.12
Mustafa
Merhaba Özge, ilginç gerçekten ama sağlığınızda olumsuz bir değişime neden olacağını düşünmüyorum. Devam etmenize sevindim. Ne kadar kullanıyorsunuz bu arada?
22.4.12
Adsız
slm ben Zeynep zayıflamak için hergün sabah aç karına 1 tatlı kaşığı çörekotunu çiğnemeden yutuyorum acaba zayıflamak için doğru kullanım bu mudur yazarsanız sevinirim ve ne kadar süreyle devam etmeliyim gerçi herşeye faydalı olduğundan devam etmem gerekir ama ben aç yendiğinde zayılatacağını tok yendiğinde şişmanlatacağını duymuştu o yüzden soruyorum, şimdiden teşekkür ederim
24.4.12
Adsız
meraba ben yasmın mustafa bey bir kaç kere sorularıma yanıt vermiştiniz bunun için size minnettarım benım sorum su olacak vajinal bölgede sağda ve solda kisttim var bu kistler kötü huylu değil regli dönemlerinde sancı yapıyor ybundan önceki yorumlarınızda bir bayan arkadaşımın vajınal bölgeye 10 ml gr şırınga ile çörek otu yağını zerk ettiğini söylemişti kistler ve akıntılar için 20 dk ayaklar yukarıda beklıyorsunuz demişti bunun bır zararı olurmu ileride başka bir soruna yol açarmı bir sorunu halledelim derken diğerini bozmak istemiyorum bu arada 2 gr çörek otu tüketiyorum günde
2.5.12
Mustafa
Merhaba Yasmin, Bu konuda daha ayrıntılı bilgiye sahip değilim. Ama düzenli olarak 2 gram tüketirseniz fayda göreceğinizi düşünüyorum. Geçmiş olsun dileklerimle.
2.5.12
Adsız
merhaba ben muhsin bende çörek otunu şeker için kullanıyorum çiğneyerek yada biraz suda bekletip daha sonra çiğniyorum bilmem doğrumu yapıyorum. 37 yaşındayım yaklaşık 4 aydır kullanıyorum.Ben aktardan alıyorum çörek otu tohumunu daha kalitelisini nasıl bulabilirim yoksa fark yokmu.Teşekkür ederim
9.5.12
Mustafa
Merhaba Muhsin,

Doğru şekilde tüketiyorsun. Aktardan veya marketten alınmış olması önemli değil. Önemli olan beklerken iyi bir şekilde muhafaza edilmiş olması. Bu yüzden en azından kullanıcıların küçük 100'er gramlık paketlerde olanlarını ve bilinen bir markayı tercih etmelerini tavsiye ediyorum.

Geçmiş olsun dileklerimle..
9.5.12
Adsız
mrb. meme kanseri için nasıl ne oranda nekadar zaman tütketmek gerekmemktedir. ayrıca kemoterapi sırasında sanırım tüketilmesinde bir mahsur yokmuş ama bazı yerlerde radyoterapi sırasında tavsiye edilmiyormuş. görüşlerinizi bekliyorum teşekkürler.
25.5.12
Mustafa
Merhaba 2 gram olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için günlük doz yazısına göz atın.

Bahsettiğiniz tedaviler görülürken kullanmakta bir sakınca yok. Ancak bazı kaynaklarda bu tedaviler ile kullanılması önerilmiyor.

Nedenine gelince, bu tedavilerin ana mekanizması zarar vererek tedavi etmek. Yani kanserli hücreye zarar vermek. Çörek otu ise bu vücuda giren bu zararlı maddenin etkisini azaltır. Durum böyle olunca zarar görülmediği için veya daha az zarar görüldüğü tedavi amacına ulaşamayabilir. Ancak bu ihtimal dahilindedir ve bazı kesimlerce bildirilmiştir. Yani alınan ilaçlarla bir etkileşime girmesi söz konusu değildir. İsterseniz kullanabilirsiniz. Ama mutlaka bu tedaviler öncesi ve sonrası düzenli olarak çörek otu kullanın. Bir süresi yok ömür boyu kullanabilirsiniz. Geçmiş olsun dileklerimle.
25.5.12
Unknown
merhaba ben Canan sürekli olarak mantar enfeksiyonu oluyorum.internette vajinal mantara çörekotunun iyi geldiğini okudum ve aldım 1 tatlı kaşığı otu kaynamış suya attım ve demlenmesini bekledim 15 dk.sonra içtim gerçekten iyi geliyormu kullanım şeklim doğrumu ayrıca doğum kontrol hapı da kullanıorum bir problem yaşarmıyım teşekkür ederim
25.5.12
Mustafa
Merhaba Canan,

Haricen kullanmayı deneyin. Bir miktar taze öğütülmüş çörek otuna krem kıvamına gelinceye değin bir miktar su ve birazda pudra ilave edin ve harici olarak sürün.

Çiğneyerek tüketmenin de ekstra faydası olur ancak doğum kontrol hapından sonra kullanırsanız iyi olur, belki doğum kontrol hapının etkisini azaltabilir.
26.5.12
Adsız
Ben 45 yaşında 2 çocuk annesi bir bayanım. 25 sene süren karın ağrısı hastalığı ile müsadele ettim. sonra fmf olduğumu öğrendim. Gitmediğim dr kullanmadığım ilaç kalmadı. Daha sonra hastalığımın soğuk ve stresten oluştuğunu farkettim. Çörek otu kullanmaya başladım. Farkettim ki karın ağrılarım azaldı. O gün bugündür 5-6 senedir aralıklı yiyorum. Karın ağrım iyileşti. düzenli devam ediyorum çünkü yemedim mi yine ağrıyor.Şiddetle yemenizi tavsiye ederim.
28.5.12
Adsız
meraba :)) mustafa bey gülücüklerle karşılıyorum sizi ben yasmin..... ALLAH razı olsun bu siteyi hazırladıgınız için dediğiniz gibi çörek otuna devam ettim ve çok mutluyum ki ms rahatsızlıgım yok oldu denecek kadar azalmış:)sordugum soruların cevabını verdiğiniz içinde teşekkür ederim dediğiniz herşey oldu önce rabbimin isteğiyle tabi çörek otunu almaya başladıgım günden itibaren kistlerim küçülmüş :)herşey çok güzel buradaki arkadaşlarıma sebep olur belki diye yazıyorum...birde öğrenmek isteiğim birşey daha var migren ağrılarına çörek otunun yararı varmıdır..migren ağrılarım çok sıktı şimdi çok seyrekleşti merak ediyorum bunun nedeni çörek otu olabilirmi çörek otunu yiyorum bunun haricinde yağınıda cildime sürüyordum
teşekkür ederim :)) ALLAH'A emanet olun
7.6.12
Mustafa
Merhaba Yasmin,

Çok sevindim. Çörek otunun bütün vücudunu yavaş yavaş yavaş olması gereken sağlığına doğru götürür. Yeter ki vazgeçmeden devam edilsin. Sende Allah'a emanet ol, hoşçakal.
8.6.12
Adsız
birde sormak istediğim birşey var bu çörek otunu 6 ay kullanıp 6 ay ara verip tekrar mı devam etmemiz gerekir yoksa süreklimi
8.6.12
Mustafa
6 ay kadar ara vermenize gerek yok 1-2 ay ara verirseniz iyi olur.
8.6.12
Adsız
çok önemli ve güzel bilgiler paylaşımınız için gönülden teşekkürler !! özellikle sormak istediğim bir şey var prostat kanseri üzerinde yavaşlatıcı etkileri oldugunu yazmışsınız bu gerçekmi ? kan şekerini düşürdüğüne kesinlikle katılıyorum devamlı kullanıyoruz ve müthiş etkilerini gördük ! bilgi verirseniz çok sevinirim teşekkür ederim ..
12.6.12
Mustafa
Tabiki gerçek. Bakın aşağıda verdiğim bilimsel bir yazıda çörek otunun agresif prostat kanseri üzerinde bile etkili olduğu belirtilmiş.

http://ebm.rsmjournals.com/content/235/6/viii.full
12.6.12
Adsız
harikasınız! yazıyı okudum gerçekten inanılmaz! ben çörek otunu prostat kanseri hastama yoğurtla karıstıp veriyorum tadı çok güzel oluyor fakat hastamı rahatsız ediyormuş bana önerebilceğiniz bir kullanım şekli varmı acaba ?
16.6.12
Mustafa
Yoğurtsuz kullanmayı deneyin. Günlük tüketmesi gereken miktarı tek seferde değilde bir kaç parçada örneğin 3 öğün tüketmesini sağlayın.
16.6.12
Unknown
Merhabalar. Ben kilo almak ve çörek otu yağının diğer faydalarından yararlanmak istiyorum. 1.82 boy ve 69 kiloya sahibim.
Doz konusunda pek emin olamadım.
Sabah ve akşam tok karna 1 çay kaşığı çörekotu yağı içsem dozu aşmış olurmuyum acaba ?
Teşekkürler..
4.7.12
Mustafa
sanırım olmaz ama yinede temin ettiğiniz çörek otu yağındaki talimatlara uygun şekilde kullanın.
5.7.12
Adsız
Kardes bende Asperger sendromu var asperger sendromu yardım edermi
11.7.12
Mustafa
Düzenli olarak devam ederseniz faydasını görürsünüz.
11.7.12
Adsız
sercan bende ürtüker var bana yardım edermisiniz alerjim yok kakoya ya var 30yaşından sonra çıktı ne yapmalıyım evliyim eşimde çok rahatsız oluyor üzülüyor beni böyle görülce benekli kaşınıyor psikolojim bozuluyor ne yapmalıyım selametle kalın:(
19.7.12
Mustafa
Merhaba Sercan,

Çörek otunu düzenli olarak kullanarak bahsettiğin rahatsızlıklardan kurtulabilirsin. Bunun için tek gereken her gün iki gram çörek otunu çiğneyerek tüketmek ve hastalık geçinceye değin bundan hiç vazgeçmemektir. En az altı ay kullanmanı öneririm. Birde birkaç günde bir bir diş sarımsak kullanmanında bağışıklık sisteminin düzene girmesine faydası olur. Sarımsağın nasıl kullanacağına dair sitede birçok yorum bulabilirsin.

Geçmiş olsun dileklerimle.
20.7.12
Adsız
34 yaşındayım yaklaşık 4 yıldır ağır bir şekilde uyku apne problemim var.cihaz aldım fakat kullanamıyorum.uyuduğum zaman uyanamamaktan korkuyorum aynı zamanda alerjik astım hastasıyım ve ilaçlara rağmen rahat nefes alamıyorum.bir de ben de kan pıhtılaşması olduğunu söyledi doktor.tüm bu rahatsızlıklar için çörek otu kullanabilir miyim?kullanabileceksem nasıl kullanmalıyım?
20.7.12
Mustafa
Kullanabilirsiniz. Çörek otu tüm vücudunuzu etkiler. Her gün 2 gram çiğneyerek veya tüketmeden hemen önce öğüterek kullanın. En az 6 ay devam edin. Geçmiş olsun dileklerimle.
20.7.12
Adsız
asperger sendromu yardim edermi corek out
10.8.12
Adsız
merhaba ben daha oncede bir yarum yazmistim bundan 1 yil once dis gebelik gecirdim ve sol tupum alindi ameliyattan sonra nerdeyse hergun bir caykasigi corek otunu 2 ve 3 damla suda 1 saat bekleterek kullandim midem 19 yasindan beri hep agriyordu cok doktora gittim ama malesef hic bir fayda gormedim ve 1 yildan beride bebek istedigim halde olmuyordu ki catlama ignesi vuruldugum halde. yasim 39 mide agrim yok oldu doktorun soyledikleri yumurtaliklarin 25 yasindaki kisiye sahipsin dedi ve ameliyatimdan sonra ameliyat yerimde iltihap olustu corek otu sayesinde hizli bir sekilde yok oldu ve simdi hamileyim ustelik ikiz bunlar sade alalhin bize verdigin corek otu sayesinde inanin ben boyle bir sey yasamadim allahin iznizye olumume kadar kullancam allahima bir omur boyu hizmet etsem yine kulluk gorevimi yerine getiremem herkez kullansin omrunun sonuna kadar saygilar
10.8.12
Mustafa
Merhaba çok sevindim adınıza gerçi adınızı yazmamışsınız ama :). Geri dönüş yapıp kullanıcıları bilgilendirdiğiniz için de ayrıca teşekkürler.
10.8.12
Mustafa
Asperger sendromu hakkında henüz yapılmış bir bilimsel çalışma ve bilgi mevcut değil ama düzenli olarak kullanırsanız fayda göreceğinizi düşünüyorum. Geçmiş olsun dileklerimle.
10.8.12
Adsız
cok sinirim var benim corek otu yardim edermi
13.8.12
Mustafa
Sakinleştirici etki göstermez ama vücudunuzdaki tüm düzensizlikleri zamanla düzene sokar. Belki de vücudunuzdaki bir düzensizlik çok sinirli olmanıza neden oluyor olabilir.

Benze düzenli olarak bir 6 ay kullanın. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Geçmiş olsun dileklerimle.
13.8.12
Adsız
merhaba mustafa bey.size almanyadan yaziyorum,bir kac kere daha yazmistim ama geri cevap alamadim umrarim simdi mesajim sizlere ulasir,sormak istedigim tek bir sey var benim regl dönemlerim gayet güzel gidiyor bi rahatsizligim yok,bilmek istedigim regl oldugum zaman cörekotunu davam tüketebilirmiyim,regl düzenini bozmas sanirim,zaten kendim yaklasik 4 haftadan beri hergün 2 gramm ögüterek tüketiyorum.regl oldugum zamanda birakiyorum ve bitigi zamanda tekrar tüketiyorum.benim kortugum regl düzenini bozar diye bu yüzenden sizden bilgi almak istedim.vi insallah bu sefer mesajim size ulasir...saygilarimla süreyya
14.8.12
Adsız
mustafa bey heralde mesajim yine ulasmadi..süreyya
14.8.12
Mustafa
Merhaba Süreyya, merak etmeyin mesajlarınızın hepsi ulaşıyor ancak bazen hemen yanıt veremiyorum.

Sorunuzla ilgili çok fazla bilgiye sahip değilim. Ancak birçok kaynakta çörek otunun adet uyarıcı ve düzenleyici olduğundan bahsedilmekte. Olumsuz bir şekilde etkileneceğinizi düşünmüyorum. Aynen kullandığınız şekliyle kullanmaya devam edebilirsiniz.
15.8.12
Adsız
mustafa bey. cevap verdiginiz icin cok tsk,ler sorumu yanitladiginiz icin zaman ayridiginz cok sagolun.bu arada sunu da söylemek istiyorum.mustafa bey burda esimin bir alman arkadsi var sürekli kolosterinden sIkayeti vardi yaklasik 5 hafta önce bu sayfayi esimle cok sükür bulduk,ve alman arkadasimiza cörek otunu tafsiye etik.inanin 3 hafat sonra kendisi bize gelip sunu söyledi.sizler bana 6 ay dediniz ama ben kendimi cok ama cok raht hisediyorum dedi kus gibiyim dedi,mustafa bey alman arkadasimiz yüzünden belli bile oluyor eli yüzü bambasaka sanki.mustafa bey birde sunu söyledi alman arkads siz türkler ne cok seyler biliyorsunuz ve türkler cok saglikli görünüyorlar dedi.ve ben sunu söyledim bizim yemeklerimiz her zaman taze yapilir almanlar gibi hazir yemek tüketmiyoruz dedim.son olarak alman arkads cok memnun kaldigini söyledi ve tekrar bu sayfaya cok tsk,ettigini söylemek istiyor...cok sagolun mustafa bey emeginiz zaman ayrmaniz büyük insansiniz.türkce yazis seklim iyi degil yanlislarim olduysa özürüme bagislayin.saygilarimla süreyya....
;)
15.8.12
Adsız
Bende cok stress var , corek otu stress yardim edermi
16.8.12
Adsız
Sagol mustafa 6 ay 1 tatli kasigi demi ? sinirim icin... ???
16.8.12
Mustafa
Evet, günlük doz yazısına da bir göz atarsanız daha ayrıntılı bilgi sahibi olursunuz. Geçmiş olsun dileklerimle.
16.8.12
ceylin
Hayırlı günler, annem demans hastası 57 yaşında.Doktorlar sadece ilerlemeseini geciktirici ilaçlar verdi .çaresi yok diyorlar,unutkanlık ,karar verme ,konuşma isteksizliği var.yani beynin özellikle sol kısmında küçülme var.çörek otunu kullanmanın faydası olur mu,herhangibir karışım gerekir mi?Çaresizlik çok zor Allah herkesin yadımcısı olsun...
24.8.12
Mustafa
Merhaba Ceylin,

Tabiki de çörek otunun faydası olur. Çörek otunun beyin ve sinirler üzerinde de çok olumlu etkileri mevcuttur. Bunun için düzenli olarak kullanılması gerekmektedir.

Günlük 2 gram mümkünse çiğneyerek değilse mutlaka her kullanım için taze taze öğüterek tüketmesini sağlayın. Buna en az 6 ay, mümkünse ömür boyu devam edin. Ayrıca kendinizde kullanabilirsiniz. Sizinde kendinizi daha iyi daha güçlü hissetmenize yardımcı olacaktır.

Aşağıda yabancı kaynaklarda demansta çörek otu kullanımı ve diğer kürler ile ilgili bilgiler bulunuyor. Çeviri linklerini ekledim cümleler biraz devrik.

Googleda "dementia nigella sativa" araması yaparak daha geniş bilgilere ulaşabilirsiniz. Umarım yardımcı olabilmişimdir geçmiş olsun dileklerimle...

Demans çeviri
Demans çeviri 2
24.8.12
Adsız
Merhabalar..Ben çörek otunu balla karıştırp tüketmek istiyorum ama öğrenci olduğum için hergün ayrı ayrı öğütmeye vaktim olmayabilir..Ben çörek otunu kendim öğütüp mesela 1 kilo bala karıştırıp 2-3 ay onu kullansam olur mu?Çörekotunun vitaminleri gider mi?Bir de sadece sabah değil de sabah akşam aç karnına kullansam zararı olur mu? Teşekkür ederim Allah razı olsun emeğiniz için..
25.8.12
Mustafa
2-3 aylık değilde en azından haftalık olarak yaparsanız daha iyi olur. Akşamda kullanabilirsiniz. Allah sizden de razı olsun.
25.8.12
Adsız
Teşekkürler bi sorum daha olacaktı:çörekotunu aç karnına alırsanız zayıflatır,tok karnına alırsanız şişmanlatır yazmışsınız ben cilt problemim için kullanacağım da şuan ki kilomda kalmak istiyorum ne zaman kullanmalıyım :)
25.8.12
Mustafa
Olması gereken sağlıklı kilonuzdaysanız kilonuzda bir değişiklik olmaz.
26.8.12
Adsız
Çok teşekkür ederim, Allah yardımcınız olsun..
26.8.12
erdal
Çörek otunu balla karıştırıyorum fakat üzeri köpükleşmiş gibi şişiyor bir de omega 3 hapı kullanıyorum çörek otu balla karıştırılır mı.Kan şekerini çok düşürüyor diye 2 ay önce bıraktım yine başladım ama çok az alıyorum tam 5 ay kullandım tahlil yaptırdım şeker oranı baya düşmüş benim ldl düşmüş trigliserit biraz yükselmiş ama çok değil eskiden 250 imiş 261 olmuş doktora sordum bazı durumlarda ldl düşerken trigliserit çıkabiliyormuş.bir hafta sonra kendime dikkat ederek beslenmeme baya bi dikkat ederek tekrarladım bu defa hepsi bariz bir şekilde düşmüş.ben çörek otuna bağladım olayı şekerin düşmesi kesin de diğerleri de ondan büyük ihtimal...balık hapı kullandığımdan çok az alıyorum bala karıştırılmış şekilde bi çay kaşığı alıyorum.yorumunuzu bekliyorum...
27.8.12
Mustafa
Merhaba Erdal,

Bir sağlık uzmanı olmadığım için verdiğin verileri pek sağlıklı olarak yorumlayamayacağım ancak yinede güzel gibi görünüyor.

Düzenli olarak kullanıldığında ilk olarak şekeri düşürür sonra kötü kolestrolde düşmeye başlar. Ve kullanılmaya devam edildikçe vücuttaki tüm dengeler olması gereken haline doğru ilerler.

Balık hapı kullanıyorsan çörek otunu az tüketmelisin, çünkü çörek otunda da omega yağları vardır ve günlük tüketilmesi gereken omeganın üzerine çıkarsan herşeyde olduğu gibi faydadan çok zarar görebilirsin. Bana kalırsa düzenli olarak 2 gram çörek otu kullan iki üç günde bir balık hapı al. Veya çörek otunu azalt.

Çörek otunu bala karıştırdığında çörek otunun yoğunluğu baldan hafif olduğu için üste çıkar hatta balın bile üstüne çıkabilir hafif olduğu için buda köpükleniyormuş gibi görünmesine neden olur. Ayrıca bu da bazen çörek otunun hava ile etkileşime girip niteliğini yitirmesine neden olabilir.

Bunun için ikisini ayrı ayrı ama aynı anda tüketmeni önerebilirim. Yani çörek otu çiğneyip yutarken veya öğütülmüşünü tüketirken beraberinde bir tatlı kaşığı bal ile yutmak gibi.

Hoşçakal.
27.8.12
Adsız
Merhabalar,
ismim yasemin benimde bir sorum vardi ,
bana iki ay öncesi gögüs kanseri teshisi kondu, yanliz bu gögüsten ciyerimin 3 yerinede sicramis,
benim sorum cörek otunun faydalarini bende görürmüyüm? ve nasi kullanmam gerekir
bu konuda benide aydinlatirsaniz cok sevinirim.
Emeginiz ve yardiminiz icin cok tesekür ederim.
27.8.12
Mustafa
Merhaba Yasemin,

Tabikide faydası olur siteye göz atmadın sanırım. Hiç vakit kaybetmeden günlük 2 gram kullanmaya başla vede hiç bırakma. Merak etme eninde sonunda çörek otu seni eski sağlığına kavuşturacak ama sakın bırakma fazla fazla da kullanma.

Geçmiş olsun dileklerimle..
27.8.12
Adsız
Tekrar Merhaba ben yasemin,
günlük 2 gram demissiniz bu sanirim 1.cay kasigi falan yapiyor,belirli saat lerdemi almam gerekir?
ac karninami alinmasi lazim? sitede biraz göz gezdirdim,bu cörek otu bildigimiz siyah kücük böreklerin falan üzerine attigimiz cörek otu degilmi?
Tesekürler Allah hepimizin yardimcisi olsun
27.8.12
Mustafa
Tekrar Merhaba Yasemin, hangi siteye göz gezdirdiğinizi öğrenmemde bir sakınca var mı acaba???
27.8.12
Adsız
Tabiki yok,ben cörek otu.com dan sayfaya girdim
daha sonrada cörek otunun faydalari na girdim
bu arada ben yasemin
27.8.12
Mustafa
Yasemin sorularının hepsi yazılarda ve yorumlarda mevcuttur. Arama kutusunu kullanarak istediğin bilgilere hızlıca ulaşabilirsin. Yinede cevabını bulamadığın bir sorun olursa yardımcı olmaya çalışırım.
27.8.12
Adsız
Mrb. üc ay Demir haplari kulanmaliyim,cörekotunu ögüterek 2-3 yudum suyla yutuyorum,cörekotu demir haplarimin etkisini kesermi,
Emeginiz icin cok Tesekkür ederim.
28.8.12
Mustafa
Demir haplarını etkilemeyeceğini düşünüyorum. Yinede farklı zamanlarda kullanın.
28.8.12
Adsız
iyi günler midemde hafif reflü var cörek otunu nasil kulanicam.

sila
29.8.12
Mustafa
Merhaba bugün sorduğun aynı soruyu cevapladım şu yazıdaki: Çörek Otunun Faydaları Üzerine Klinik Bulgular
29.8.12
Adsız
iyi aksamlar,hemen hemen tüm yazilari okuyunca biraz kafam karisti,simdi ögütülerekmi,yoksa cigineyerekmi tüketilmesi daha etkili????
cünki kendime baharat ögütme makinesi aldim ve 2 gr ögüterek bir aydan beri bu sekil tüketiyorum.simdi ögüterek 1 ayim bosami giti,cigineyerekmi daha etkli,ögütme makinasini bosami aldim acaba lütfen banada cevap yazarsaniz cok memnun olurum .
2.9.12
Mustafa
Ağzınızda çiğnediğinizde tüketilen çörek otundan hiçbir kayıp olmadığı için kullanılan miktarın hepsinden fayda görülmüş olur. Birde oksijen ile çokça etkileşime girmediğinden faydası da azalmaz. Ancak yeterince çiğnenip ufalanmazsa da bu sefer sindirilemez.

Öğütüldüğünde çörek otunun o kıymetli yağı hazne içerisine bir miktar bulaşır ve orada kalır ve birazda kısa süreliğine de olsa hazne içindeki oksijenle etkileşime girebilir. Ancak bu süre uzun olmadığı için sakıncalı bir hal almaz. Avantajlı yanı ise öğütüldüğünde iyice ufalandığı için daha iyi sindirilir.

İkisinin arasında fayda açısından çok büyük fark olmamakla birlikte çiğneyerek tüketmek daha iyi ve doğal diyebilirim. Ancak tadını sevmeyenler, yeterince çiğneyemeyenler için öğüterek kullanmak en iyi ikinci yoldur.

Merak etmeyin 1 ayınız boşa gitmedi.
3.9.12
Adsız
merhaba adim oktay cörekotu Vitamin B-12 varmidir acaba.B-12 Vitamin ilaci kulaniyorum,
3.9.12
Mustafa
Merhaba Oktay,
Aşağıdaki yazıda cevabı bulabilirsin.

http://www.coreklen.com/2008/12/corek-otu-bilesim-besin-degeri-icerigi_31.html#axzz25QOeYD6s
3.9.12
Adsız
merhaba benim makatımda 2 senedir fistül var. çörek otu bu konuda fayda sağlar mı ?
28.9.12
Mustafa
Denemekle hiçbir şey kaybetmezsiniz. Kullanmanızı tavsiye ederim.
28.9.12
Adsız
arkadasler bende siozfreni var corek otunun faydasi olurmu?
15.10.12
Adsız
corek otu faydasi varmi?
15.10.12
Mustafa
Psikolojik rahatsızlıklarda faydası vardır. Özellikle bedendeki düzensizliklerin neden olduğu psikolojik rahatsızlıklarda etkilidir. Günlük 2 gram düzenli olarak çiğneyerek kullanın. Bununla birlikte günde 1 - 3 tane ceviz ve 1 kapsülde balık yağı tüketmenizin büyük faydası olacaktır. Geçmiş olsun dileklerimle...
15.10.12
Adsız
eşimde kalp büyümesi var çörek otu kullanabilirmiyiz kalbin eski haline dönmesi için
17.10.12
Adsız
Acil bi yardim lazim, simdi ben eye q balik yagi aldim ama fazla aldim cok duygum var geceleyin agliyom eskide yaptiyom seyleri.. simdi corek otu alsam o balik yagi vucudum dan temizlermi?
20.10.12
Adsız
bende posttramatisk stress syndrom var corek otu tedavi edermi?
20.10.12
Mustafa
Öncelikle, lütfen yorumlarınıza takmada olsa bir isim giriniz. Bu yorumlar aynı kişiye mi ait yoksa farklı kimseler mi anlamak oldukça zor.

Çörek otu sadece vücudunuzda olmaması gereken toksikleri vücudunuzdan atar. Balık yağını vücudunuzdan temizleme gibi etkisi olmaz. Ayrıca çörek otu balık yağında olan omega yağlarınıda içerir.

Çörek otunun herhangi bir rahatsızlığa etkisi olmaz denemez, şimdiye kadar denemedi. Şöylede denebilir, bildiğiniz herhangi bir rahatsızlığınız çörek otu kullanırken, bilmediğiniz başka bir rahatsızlıkta aynı anda tedavi edilir, fayda görür. Kısacası tüm vücuda faydası vardır ve vücut yavaş yavaş olması gereken haline doğru adım adım ilerler. Sadece günlük 2 gram çörek otu kullanmayla.

Yalnız bazı durumlarda çörek otu ile birlikte sadece o hastalığa has bitkilerle birlikte kullanılması sadece o hastalık üzerindeki iyileşmeyi hızlandırır.

Bu yüzden beyinde meydana gelen düzensizlikler sebebiyle çörek otu kullanırken, aynı zamanda günlük ceviz ve balık yağı tüketilmesini de tavsiye ediyorum çünkü bu iki gıda da beyin için özellikle ceviz, besleyici ve düzenleyici etkiler göstermektedir.

Balık yağı ve cevizinde, herşeyde olduğu gibi dozuna dikkat etmeli çok kullanılmaması gerekmektedir. Çok kullanmak önemli değildir, düzenli olarak az ve uzun süre kullanmak önemlidir.

2 gram çörek otu kullanırken, bir tane balık yağı kapsülü ve 2 - 3 taneden fazla ceviz tüketmeyin.

Post travmatik stres bozuklugu için çörek otunun faydası olur mu? Olmaması için hiç bir sebep yok ve psikolojik rahatsızlarda faydalı olduğuna dair birçok çalışma var.

Geçmiş olsun dileklerimle..
20.10.12
Adsız
Simdi arkadaslar bende davraniz bozuklogu var , onu tamamen yok etmek bir sey yok mu... bi arastirin, cok zor bi davraniz bozuklogu var bende
23.10.12
Adsız
Corek otu hiperaktif bosuklogu yapmilsmi?
5.11.12
Adsız
arkadasler davraniz bozuklogu acaba ne iyi gelibilir biliyormusunus ? en iyi corek otu mu gelir veya kedi otu mu geliyor , acil yardim lazim.. arkadsim acayip davraniz bozuklogu ve musliman , davraniz bozuklogu cocogum anti socail davranizlar gosteriyor.. acaba ne iyi gelir . cocuk oglak burcu davraniz bozuklogu hayat sonunu kadar mi suriyor veya 20 yasinda bitiyormu acil yardim lazim arkadaslar.
9.11.12
Adsız
yav ben neyapiyim davraniz bozuklogu ailem cok aci cekiyor ne yapmam gerek yardim ettin bana..
ailem derdimden olecek yardim ettin bana yarvariyorum bana yardim ettin yarvariyorum ne yapyiom ben hergun aliiyorum ben muslimanim ama davraniz bozuklogu duzeltmek istiyorum bunlar bende var

BELİRTİLERİ :

1- Çoğu zaman başkalarına gözdağı vermek, korkutmak ve üstünlük taslamak, kabadayılık.
2- Çoğu kez kavga ve dövüş başlatmak.
3- Sopa, taş, kırık şişe, şiş, bıçak, tabanca gibi başkalarına ciddi bir biçimde fiziksel olarak zarar vermek, yaralamak.
4- İnsanlara fiziksel olarak acımasız davranmak.
5- Hayvanlara fiziksel olarak acımasız davranmak.
6- Diğer insanlara saldırarak soyma, hırsızlık, silahlı soygun yapma.
7- Cinsel olarak diğer insanları taciz etme, zorlama.
8- Yangın çıkarma.
9- Başkalarının eşyalarına zarar verme, kırma, dökme.
10-Başka insanların evine arabasına zorla girme.
11-Bir çıkar sağlamak ve sorumluluktan kaçmak için çoğu zaman yalan söyleme.
12-Başka insanların değerli eşyalarını çalma.
13-Mağazalardan kimse görmeden mal çalma, sahtekarlık.
14-Onüç yaş öncesinden başlayarak ailenin yasaklarına karşı çoğu zaman geceyi dışarda geçirme.
15-Onüç yaşından önce başlayarak çoğu zaman okuldan kaçma, kuralları ciddi biçimde bozma.
16-Onsekiz yaşından sonra antisosyal davranışlar gösterme.

yav ben muslimanim allah inaniyorum ama benim yusunden insanin cok kalbine kiriyorum ailem cok aci cekiyor.. tamam duseltmek istiyorum davraniz bozuklogu
9.11.12
Adsız
yarvariyorum yardim ettin hangi bitkiler yardim eder.. arastirin
9.11.12
Mustafa
Merhaba öncelikle bir sağlık uzmanı olmadığımı bilmenizi isterim. Bu rahatsızlığı en etkin bir şekilde bir sağlık uzmanına özellikle bir psikoloğa başvurarak çözebilirsiniz. Çünkü sizde vuku bulan yanlış düşünceleri düzeltebilecek ve onların yerine en doğru düşünceleri yerleştirebilecek uzmanlar onlar.

Bunun haricinde beslenme ve bitkisel destek açısından günlük 2 gram çörek otu tohumunu çiğneyerek tüketmenizi öneririm. Bununla birlikte hergün 3 - 5 adet arası ceviz tüketin. Cevizde beyninizin tüm ihtiyaç duyduğu besinler vardır ve beyninizin daha düzenli ve rahat çalışmasını sağlar. Çörek otuda aynı şekilde.

Ama dediğim gibi mutlaka bir psikoloğa görünün. Çünkü bazı durumları bazı halleri yanlış değerlendirip sonucunda da yanlış hareket ediyor olabilirsiniz. Eğer bu duruma ağırlıklı olarak vücudunuzdaki bazı gıdaların eksikliği neden oluyorsa ceviz ve çörek otu bu işi rahatlıkla görebilir.

Geçmiş olsun dileklerimle..
10.11.12
mazlum
baş ağrısı için nasıl kullanılmalı taze çörek otunu öğütüp mü koklayacağız yoksa direk koklaya bilir miyiz ?
20.11.12
Mustafa
Merhaba mazlum,

Öğütülmüşünü koklamak faydalıdır. Tabi taze öğütülmüşünü. Ancak baş ağrısı için hiç kullanmadığım için hemen mi etki eder yoksa bir müddet kullanıma devam edildiği takdirde mi etkisini gösterir kesin birşey söyleyemem.

Ağrı geldiğinde yağından bir damla burnunuzun önüne sürerseniz bunu devamlı teneffüs etmiş olursunuz. Yine birer damlada yağıyla göz çevresine, şakaklara boyun bölgesine hafif hafif masaj yapabilirsiniz.

Ayrıca her gün düzenli 2 gram tohumunu çiğneyerek tüketmek ağrının nedenini ortadan kaldırabilir.
20.11.12
1 – 200 / 207 Sonraki › Son »