Çörekotu Yağının Yaraya Etkileri

Çalışmamızın amacı:

Çörek Otunun Yaraya Faydaları, Yüzde Yara
Çörek otu yağının yara iyileşmesine etkisinin incelenmesidir. Çalışmamız, 5 ayrı grup yaralı fare üzerinde yürütülmüştür. Bu gruplar, topikal ‘enjeksiyonluk su’, topikal mupirosin, topikal susam yağı, topikal ‘çörekotu yağı’, topikal+intraperitoneal ‘çörek otu yağı’ ile tedavi edilen farelerden oluşmaktadır. Tam epitalizasyon süresine ve her 2 günde bir yapılan planimetrik ölçümle yara iyileşme oranları takip edilerek farelerin yara iyileşmesi değerlendirilmiştir.

Çalışmamızın sonucunda

Kontrol grupları olarak topikal ‘enjeksiyonluk su’, topikal ‘mupirosin’ ve topikal ‘susam yağı’ uygulanan gruplarda tam epitalizasyon günleri (sırasıyla 11,08 ± 0,36, 11,83 ± 0,46, 11,17 ± 0,46) tedavi grupları olan topikal ‘Çörekotu yağı’, topikal+intraperitoneal ‘Çörek Otu yağı’ uygulanan gruplara (sırasıyla 9,83 ± 0,42, 9,5 ± 0,34) göre daha uzun bulunmuştur (p küçük 0.05). Çalışmamızda her 2 günde bir yara kapanma oranları değerlendirildiğine 2. günden sonra diğer günlerde tedavi gruplarının yara kapanma oranları kontrol gruplarına göre daha yüksek bulunmuştur.

Topikal+intraperitoneal ‘çörek otu yağı’ uygulanan tedavi grubu topikal ‘çörek otu yağı’ uygulanan tedavi grubuna göre yara iyileşme oranları birazcık daha yüksek bulunduğu halde, bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p büyük 0,05). Deney grupları histolojik ve elektroforez değerlendirilmesinde gruplar arasında fark görülmemiştir.

Sonuç olarak

Çalışmamızda çörekotu yağı uygulamasının yara iyileşmesini hızlandırdığı görülmüştür. Bu durumun yara tedavisi için kullanılacak alternatif bir yaklaşım getireceğini düşünmekteyiz.

Yasemin Varol
Dnş. : Prof. Dr. Fikret Vehbi İzzettin,
Prof. Dr. Adile Çevikbaş
Marmara Üniversitesi


1 yorum:


tasarım mekani
formuller ve bildirilen rakamlar bana birsey ifade etmiyor ;))) Ama corekotunun cok faydali oldugunu bir daha ortaya cikartmis oluyorsunuz. Basarilar, medinem
1.4.09

Yorum Gönder ›››


Lütfen soru sormadan önce, sorunuzu öncelikle arama kutusunu kullanarak araştırınız.