Çörek Otunun İskelet Sistemine Etkileri

Femoral bozuklukluğu olan hayvan modellerinde çörek otunun etken maddesi timokinonun kemik iyileşmesindeki etkilerinin değerlendirildiği çalışma sonuçları, timokinonun önemli yaşamsal ve reprodüktif organlarda belirgin bir yan etkisi olmaksızın kemik iyileşmesini arttırdığını göstermiştir (Kirui ve ark 2004). Budancamanak ve ark (2006) deneysel artritis üzerinde timokinon ve Metotreksat’ın (MTX) koruyucu etkisinin araştırıldığı çalışma sonucuna göre, MTX’e benzer olarak timokinonun romatoid artritin tedavisi için faydalı olabileceğini göstermiştir.


Hiç yorum yok: