Çörekotunun Akciğeri Koruyucu Etkisi

Toluene maruz bırakılan farelerde oluşan akciğer hasarına karşı çörek otunun koruyucu etkisi

Toluen, endüstride çözücü olarak kullanılan, sigarada da bulunan kanserojen bir maddedir. Boya, vernik, tiner, kimyasal temizleyiciler, çimento, mürekkep, spreyler, tıraş köpükleri ve tutkallar da bulunan uçucu solventlerin kötüye kullanımı günümüzün önemli sağlık sorunlarından birisidir. Uçucu solventlerin ana maddeleri toluen ve hekzan nörotoksiktir. Solunum yollarından hızla kana geçerler. Proteine bağlanma yetileri yoktur ve yağda çözünürler. Etkilerini beyinde gösterdikten sonra, hızla kanda tespit edilemeyecek ve klinik görüntüsü ortadan kalkacak şekilde, belirti oluşturmayacak düzeye inerler.

Bu tür maddelerin endüstriyel kullanımının yaygınlığı, evlerimizde kullanılan birçok nesnede bulunması, ucuz ve yasal yollardan elde edilmesi, sorunu daha ciddi kılmaktadır.


Amaç:

Bu çalışma, kronik toluen maruziyetinden sonra farelerin akciğerlerinde oluşacak hasara karşı çörek otunun muhtemel koruyucu etkilerini araştırmak amacıyla planlandı.


Gereç ve Yöntem:

Fareler, her bir grup 10 hayvan içerecek şekilde biri kontrol ikisi deney olmak üzere rastgele 3 gruba ayrıldı. Kontrol grubu, toluen uygulanan grup ve toluen + çörek otu uygulanan grup.

Toluen, 12 hafta boyunca, haftada 6 gün ve günde 8 saat süre ile 3000 ppm toluen inhalasyon yolu ile uygulanmıştır. Çörek otu uygulanan gruptaki farelere, 400 mg/kg çörek otu 12 hafta boyunca ağızdan günde bir kez, toluen uygulanmasından hemen sonra verilmeye başlandı. Kontrol grubuna da 1 ml serum fizyolojik uygulandı. Doku örnekleri histopatolojik incelemeler için alındı. Son zamanlarda, toluene maruz kalmış farelerin akciğerlerindeki histopatolojik değişikliklerin çörek otu tedavisi ile ilgili herhangi bir çalışma rapor edilmemiştir.


Bulgular:

Çalışmamız toluen uygulanan farelerde, çörek otunun pulmonar inflamatuvar cevabı inhibe ettiği, peribronşiyal hücre infiltrasyonu, alveolar septal infiltrasyonu, alveolar eksudatı, interstitial fibrozisi ve nekrozu anlamlı bir şekilde azalttığı gösterilmiştir. Bulgularımız, çörek otu ile birlikte toluen uygulanan akciğerlerde apoptotik aktivitenin (hücre ölümünün) anlamlı bir şekilde azaldığını göstermiştir.


Sonuç:

Çörek otunun faydası konusunda ileride preklinik araştırmaların, toluene maruz bırakılan farelerde akciğer hasarına karşı potansiyel bir tedavi olarak faydalı olabileceğine inanıyoruz

Doç. Dr. Mehmet Kanter


1 yorum:

sessiz deniz
Babam akciger kanseri ayrı bölgelerde biri 3diğeri 3.5cm büyüklüğünde tümör bulunmakta.Nekadar çörek otu kullanmalı
6.9.14