Anksiyete bozuklukları hakkında bilgiler

Anksiyete diye de bilinen bunaltının ilk hali kaygıdır ve yaklaşan bir sınav bir iş görüşmesi yada bir tehlikeyle karşılaşma ihtimali içimizde bir kaygının doğmasına neden olur. Bu haliyle kaygı yeni bir duruma hazırlanmamızda hedeflerimize ve başarıya ulaşmamızda bize yardımcı olur. Ancak bazı insanlarda bu kaygı hissi öylesine yoğun ve süreklidir ki bu durum onların yaşamlarını zorlaştırır ve sosyal davranış bozukluklarına neden olur. Bazı hallerde şiddetli bir tedirginlik duygusundan panik derecesine varacak kadar ciddi bir boyuta ulaşır. Kişide baş dönmesi, sık sık dışarı çıkma arzusu, çarpıntı, terleme ve hatta görme bozukluğuna kadar gidebilir bu durum.

Öylesine etkileyici bir durum söz konusu değilken, sanki kötü bir şey olacakmış gibi sıkıntı ve güçlü bir kaygı duyma durumuna anksiyete yani bunaltı deriz. Bunaltı bazen başka bir arazın etkisi olarak ortaya çıkar. Örneğin depresyondaki bir kişi devamlı olarak bunaltı içindedir. Bazılarında fizyolojik yada psikolojik gerçek yada hayali bir suçluluk ve sıkıntı hali bu duruma neden olur. Bazen de sıkıntı ve bunaltı birbirinden bağımsız olarak gelişir.

Panik Atak
Panik Atak
Sıkıntılı olmak genelde belirgin ve istenmeyen bir durumun gelişmesi halinde söz konusudur. Bunaltıdaysa durum belirgin bir nedene dayanmamaktadır. Bir iş görüşmesinde yada sınavda veya bir ameliyattan önce kaygılı olmak doğaldır. Tehlikeli sayılabilecek bir yerde gece tek başına kalmak gibi durumlarda korku hisside doğaldır. Ama ortada böyle bir durum yokken kötü bir şey olacakmış hissine kapılmak anksiyete belirtisidir.

Normal bir tedirginlik yada kaygı ruhsal bozukluklar değildir ve vücudumuzun savunma mekanizmaları bu duygunun üstesinden gelir. Tedirginlik halinin getirdiği ruhsal durum tedirginlik oluşturan durumun giderilmesiyle ortadan kalkar. Burada ruhsal durumla tehlike arasında eş zamanlılık söz konusudur. Oysa tıbbi anlamda anksiyete bir takım ruhsal fobilere, paniğe dayanan bozukluklara, saplantı zorlantı nevrozuna benzer bir durumdur.

Panik durumu kısa fakat sık ataklarla karşılaşılan ruhsal bir bozukluktur. Hiçbir neden yokken ortaya çıkar ve terleme, çarpıntı, göğüs ağrısı, tıkanma duygusu, kıpkırmızı kesilme, titreme, kontrolü kaybetme hatta ölüm korkusunu bile beraberinde getirebilir. Bu belirtiler kişiyi daha da büyük paniğe götüren kısır döngüye dönüşebilir. Bir çok kişi kalp krizi, yada solunum zorluğu endişesiyle kendini bir hastaneye atar. Panik atakları diğer bunaltı durumlarından farklı olarak belirgin bir nesne, yer yada durumdan kaynaklanmaz. Fiziki yada ruhsal bir darbeden sonra oluşan stres bozuklukları, ırza geçme, soygun, otomobil kazası, deprem gibi olaylardan sonra baş gösterir.

Örneğin Jackin durumu bir yangından kaynaklanmakta. Bu durum ciddi bir tehlike yada olay karşısında olayın kahramanının o anda hiçbir tepki gösterme imkanını bulamadığı hallerden sonra sık görülür. Jack olabilecek en kötü sonuçları gözünde zihninde canlandırarak durumunu güçleştirmekte ve içinde bulunduğu ruhsal bozukluk durduramayan bir hızla tırmanışa geçmektedir.

Fobi belirli bir durum karşısında izah edilebilir bir nedeni olmaksızın gelişen ve engellenemeyen güçlü bir korku meydana getiren bunaltı türüdür. Fobileri üç grupta toplayabiliriz. Basit fobi, sosyal fobi ve agorafobi.

Klostrofobi
Klostrofobi
Bayan Rilly kapalı alanlarda bulunma fobisi olan klostrofobi den şikayetçidir. Bu sıkıntı veren ama basit bir fobidir ve sadece belirli bir durumda korku doğudur. Zoofobi dediğimiz hayvanlardan korku, akrofobi dediğimiz yükseklik korkusu yada bıçak iğne gibi bazı objelerden korkmak tripanofobi ye benzer. Bu tür fobisi olan insanlar onlarda bu korkuyu oluşturan durum yada cisimle karşılaşmamak için her önlemi alırlar.

Sosyal Fobiler kişilerin sosyal yaşamları sırasında istenmeyerek de olsa karşılaştıkları ve devamlı olarak ürküntü duydukları durumlarda söz konusudur. Bir anda kıpkırmızı kesilme ve titremeyle kendini gösteren bu duruma daha çok büyüme yaşlarında rastlanır.

Agorafobi
Agorafobi
Lindanın annesinde ise agorafobi vardır ki, bu fobi insanları en çok etkileyen ve rahatsız eden türdür. Açık alanlarda yada genel yerlerde bulunma korkusu olan bu fobide çoğu kez kişi evden dışarı bile çıkamadığından yaşantısı büyük çapta engellenir. Boğuluyormuş gibi hissetme, baygınlık yada kontrolünü kaybetme korkusu bu insanların günlük yaşamını etkiler. Linda annesini böyle bir ortamdan çıkararak sakinleşmesini sağlıyor. Bu kişiler genellikle kendilerini koruyucu sıra dışı stratejiler geliştirirler, bazıları savunma noktaları belirledikleri hep aynı yoldan gelip giderler, bazıları ise bir yakınları olmadan sokağa bile çıkamazlar.

Bazı kişilerde saplantı, zorlantı nevrozu vardır ki bu kişiler devamlı olarak bir bulaşıcı ile temas etmiş hissi içindedirler ve günde 70 – 80 kez ellerini yıkarlar.

Janny’nin durumu değişik korku ve kaygılar nedeniyle devamlılık arz eden bir anksiyete bozukluğudur. Aşırı heyecanlı bir ruh hali içindedir. Testler sonucu savunma mekanizmaları anksiyete ile başa çıkamadığında, psikonevroz olarak adlandırılan bir anksiyete bozukluğu ortaya çıkabilir. Belirli durumlara ve nesnelere bağlı olmayan tanımsız bir korkuyla oluşan bu durum, sürekli olabileceği gibi nöbetler halinde de olabilir.

Anksiyete-Bunaltı
Anksiyete-Bunaltı
Anksiyete yakın zamana kadar sadece ruhsal problemlere dayandırılmışken günümüzde bu durumun biyolojik nedenleri de olabileceği üzerinde durulmaktadır. Analitik teori ve psikoanalistlere göre çocukluk yıllarında olan bazı sıra dışı olaylar ileri yaşlarda bunaltılara yol açabilir. Geleneksel psikoanalistlere göre olayların şuur altına yerleşmesinin tepkisidir anksiyete bozuklukları. Davranış bilimcilerine göre anksiyetenin nedeni edinilmiş deneyim ve karşılaşılan sıra dışı olayların neden olduğu bir ruhsal durum olmaktan çok çocukluk dönemindeki yetiştiriliş biçiminden ileri gelmektedir. Örneğin anne babaların sıra dışı korkularını çocuklarına yansıtarak onları aşırı koruma altında tutmaları ileri yaşlarda bu çocuklarda yersiz korku ve kaygıdan güç alan bunalımlara yol açabilir.

Anksiyetenin tedavisinde klasik psikiyatri yöntemlerinin yanında ilaç ile tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Farklı nedenlere bağlı değişik tür bunalım bozukluklarında kullanılacak ilaçlı tedavi yöntemi de doğal olarak farklı olacaktır. Kısmen devamlılık arz eden olaylarda sakinleştiriciler sonuç verirken, paniğe bağlı bozukluklarda depresyona karşı olan ilaçların kullanılması tercih edilmektedir.

Panik ataklarda ve kişilik bozukluklarında kullanılan depresyon ilaçlarının bazı yetersiz yanları vardır. Her şeyden önce bu yolla ilaç tedavisi etkisini 3 ila 4 haftada gösterebilmektedir. Ayrıca bunların yan etkileri normal sakinleştiricilerden daha fazladır. Dikkat ve hafızada zayıflama kabızlık hali, durgunluk, ağız kuruması ve bazen de görme bozukluklarına rastlanılmaktadır. Sakinleştiriciler heyecan ve bunalım durumunu geriletip, titreme, çarpıntı ve solunum zorluklarını ortadan kaldırır. Korku hissi azalır ama tamamen yok olmaz.

Anksiyete bozukluklarının tedavisi ancak nedenin tam olarak bilinmesiyle mümkündür. Eğer neden tamamen ruhsalsa psikoterapi yoluyla iyi sonuçlar alınabilir. Fobiler genellikle davranışa yönelik yöntemler kullanılarak giderilir. Devamlılık taşıyan anksiyete bozukluklarında hastanın rahatlama, gevşeme tekniklerini öğrenmesi olumlu sonuçlar vermektedir.

Bilimsel çalışmalar günümüzde bütün hızıyla devam etmektedir. Araştırmacılar tanıyı süratlendiren, bunalımları kontrol altına alıp tedavi eden yöntemler üzerinde çalışıyorlar.

Panik ataklardan ve agorafobiden şikayetçi olanların tedavisinde klasik yöntemlerin yanında tedavinin etkisini arttırmak için hastanın da tedaviye katkısının yolları araştırılıyor. Anksiyete bozukluklarının yaygınlığı ve bunlara uygulanan ilaç tedavisinin maliyeti giderek artmaktadır. Ruhsal durumun teşhisinin tam ve doğru olarak konulmasındaki zorluk çok zaman ve masraf içeren muayene ve testlere neden olmaktadır. Ruhsal bozukluğun fazla gelişmeden önlenmesi sakıncalarını da en alt düzeye indirecektir.

Çocukluk döneminin olumlu ve güvenli bir ortamda geçmesi yetişkin dönemde ruhsal sorunlar yaşanmaması açısından büyük önem taşır. Güvensiz ve yanlış yöntemlerle yetiştirilen çocuklarsa yetişkinliklerinde ruhsal sorunlara çok daha açıktırlar. Fiziki egzersizleri eksiksiz, düzenli, dengeli bir günlük yaşam vücut sağlığı kadar ruh sağlığı içinde önemlidir. Anksiyete bozukluklarından şikayetçi olanlar ilaç tedavisi grup terapi yöntemlerinin ve gösterecekleri gayretle bu durumdan kurtulabilirler. Fobileri olanlar fobilere neden olan durumlara yada nesnelere akılcı bir yaklaşımla fobilerini yenebilirler. Bu tür şikayetleri olanlar sorundan kaçıp iç alemlerine sığınarak evlerine kapanacaklarına bir uzmanın yardımını almalıdırlar.


139 yorum:

Paxera Bırakma Etkileri
Yaklaşım 1,5 sene paxera kullandım. 30 mg. ile başladım. Daha sonra bir müddet 20 mg. kullandım. En sonunda 10 mg. kullandım ve bir müddet sonra da bıraktım. Faydasını gördüm diyebilirim.

Ancak paxerayı bıraktıktan sonra bırakma yan etkileri çok fazla oldu. Hareket ettiğimde, yürürken ve başımı sağa sola döndürdüğümde sanki bir elektrik çarpması gibi bir şok, baş dönmesi ve başımda zonklama, mide bulantısı, terleme ve üşüme, iştahsızlık, endişe, midemde yanma hissi vs. Sanki bütün vücudum sadece parexa ile yaşıyormuş.

Bu etkileri en çok paxerayı bıraktıktan sonra 3 - 6 gün içerisinde hissettim. 15 gün sonunda bırakma etkileri yok denecek kadar azaldı en güzelide şu elektriklenme kayboldu. Tolvon ile beraber kullanıyordum paxerayı ikisini beraber bırakmıştım ancak çok sıkılmam nedeniyle tolvona tekrar başladım. Tolvona tekrar başladığımda iştahım arttı yine ve midemdeki yanma kayboldu.Ancak paxeraya töbe bida.
31.1.10
Unknown
ya bende paxerayı bırakalı 10 gün oluyor birden bıraktım beynimde elektrik çarpması gibi çat diye bir ses oluyor acaba bu etkiler ne zaman geçer bilen yaşayan varmı yoksa tekrarmı başlamalıyım
20.1.14
HYPNOEROTOMACHIA
ben cymbalta kullandım 8 ay falan. bıraktığımda aynı etkiler bende de olmuştu. azaltarak bırakmak lazım. en önemlisi doktor kontrolünde bırakmak daha güvnli, hem bu etkileri yaşamamak için, hem de psikolojik rahatsızlığın yeniden nüks etmemesi için.
16.5.14
Adsız
bu bahsedilenleri aynen şu andan ben yaşıyorum.daha 2 gün oldu paxerayı bırakalı.elektrik çarpmasından hiçbirşey yapamaz oldum.sanki beynim o an reset atıyor gibi,hatta parmak uçlarımda bile arada hissediyorum elektriği.feci bişi.tekrar başlamak istiyorum paxeraya ama gebelik düşündüğüm için doktorum bırakmamı istedi.bir bana yardım etsinnnn :)
30.12.10
Adsız
Evet sizi çok iyi anlayabiliyorum. Aynı şeyi bende yaşamıştım. Ama dayanabilirseniz paxerayı bıraktıktan 10 gün sonra bu bırakma etkileri ortadan kalkacaktır. Mümkünse yavaş yavaş bırakın. İlk hafta 10 mg, ikinci 5 mg, son hafta hapı dörde bölüp 2,5 mg gibi alın.
30.12.10
heyCanlı
arkadaşlar bende paxerayı yeni bıraktım bahsettiğiniz elektriklenmeyi bende yaşadım. bir müddet sonra geçiyor. bazı uzmanlar anksiyete ve panik atak durumlarında beyne olan kan akışında azalma tespit etmişler. ozellikle ileri safhalarda beyindeki kan miktarının azaldığını ve buna bağlı olarak beynin beslenmesinin tam olarak olmadığını söylemişler. acaba amuda kalkıp bekleyerek veya secde durumunda 4 - 5 dakika bekleyerek beynimize daha fazla kan gitmesini sağlasak faydası olmaz mı? ben denemeyi düşünüyorum.
30.4.11
Adsız
ben de bırakıyrm ve ben de de aynı etkiler var.çok kötü bişey.sürekli atak geçiryrm ve başım dönüyor.ne zaman geçer bu yaa ...
23.6.12
Adsız
arkadaşlar ben şuan ilacı azaltmaya başladım ve feci haldeyim 3 yıldır kullanıyorum ne zaman geçer bu sıkıntılar nolur cvp yazın
22.9.12
Unknown
yavaş yavaş bırak doz azaltarak
3.1.14
Unknown
birde delikanlı normal olduğun zaman ciddi ciddi seni sıkan şeylerin ne olduğunu düşün öğrene öğrene geçtiğini göreceksin
3.1.14
Adsız
Doktorlar farklı ılaclarla busıkıntıyı azalta bılıyorlar
22.4.14
Adsız
merak etme 1 haftay kalmaz gecer. her gecen gün brakma etkilernin azaldigini unutma. rabbim yardimcin olsun.
22.9.12
can v.
panik geldiği zaman endişeye düştüğünüz zaman sadece şunu düşünün. bu şey için endişelenmek gereklimi, gerekliyse bu kadar endişelenmek gereklimi. o an yaşadıklarınızın sadece vücuduzdaki bazı düzensizlikler sebebiyle olduğunu aklınızdan çıkarmayın ve tekrar tekrar bunu düşünün. bilinçaltınız bu doğruyu kabul edip aslında endişelenecek bir durum olmadığına kanaat getirdiğinde bu endişeli vücut haline bir son verecektir merak etmeyin.
29.9.12
Unknown
Aynan bende bir yildir kulaniyorum şimde brakmak istiyorum citoles 5mg iciyorum ikki gunde bir iciyorum şimde elektrik carpmasi başladi yazdiklariniz bana oliyor biliyorumki bana zarar veremesler
15.1.17
Adsız
bilgiler ikin teşekkürler. bende çok öneml bir şey eklemek isterim. günlük 1 tane balık yağı kapsülü ve 3 tane ceviz yemenin o kadar faydasını görürsünüzki endişe konusunda, anlatamam. mutlaka deneyin, mutlaka. ilk haftada etkilerini görmeye başlarsnız
12.10.12
Adsız
Arkadaslar ben yaklasik 4 aydir cipralex kullaniyorum sikintilarim bitti denecek kadar azaldi arada.sikinti geliyo ama tinlamiyom gwciyor cipralex cok iyi bence
7.1.13
Adsız
MRB arkadaşlar bu durumu yaşayanlar bilir diye sormak istiyorum. benim korkularım ya da belirgin endişelerim yok ama ara sıra cok yoğun bir skıntı başlıyor ve kontrolümü kaybediyorum titreme mide bulantısı karın agrısı oluyor yerimde dahi oturamıyorum sürekli dolaşmak istiyorum bazen bu saatlerce sürebiliyor. bu anksiyete midir sizce? aynı şeyleri yaşayan var mı?
25.1.13
Adsız
Aynilarini bende yasadim yasiyorum da doktora gittim panik atak dedi..
16.1.14
Adsız
bende öleyim ama bunun için farklı iaçlar beniva. ozaprın kullanmanızı tercih ediyorum
11.4.14
kubnaz
Sana ulaşma şansım var mı bende yaygin anksiyete bozukluğu yaşiyorum ve yerinde duramayan olsrak ikinci krşilaşmam instagram hesabim hellokubnaz
2.9.16
Adsız
panik atak olabilir belki.
28.1.13
Adsız
eğer kan şekeriniz normalin altındaysa gerçekten beyin çok berbat bir durum içinde olabilir. beynin yakıtı sadece şekerdir unutmayın. ayrıca çinko eksikliği de etkileyebilir. b vitaminleri çok önemlidir. keza yeterli c vitamini almazsanız vücudunuzda bir çok düzen olumsuz etkilenebilir.

kısaca bir psikiyatrista başvurmadan önce veya başvurduktan sonra yaptıracağınız en önemli şey, ayrıntılı bir kan tahlilidir. tahlilde önemli derecede eksikliği çekilen vitamin mineral vb. var ise bu psikolojinizi çok ama çok olumsuz etkileyebilir. bunu yerine koyduğunuzdaysa herşey kendi kendine yoluna girer.
17.2.13
Adsız
sürekli bir endişe halindeyim kalbim hep hızlı atıyor bazen ataklar halinde çıldıracak gibi hissediyorum.ilaç kullanmadan üstesinden gelme olasılığım nedir?
14.3.13
Adsız
ben citoles kullandım 8 ay kadar önce 10 mg sonra azaltım 5 mg olarak ve sonunda bıraktım ve feci şekilde yan etkileri oldu azaltarak bırakmama rağmen vede doktor rehberliğinde yaptım bunları şu an başımda elektirik şok hissi mide bulantısı terleme ishal en çokta kafamda elektirik şok hissi beni mahvetti bu belirtiler başlayalı 8 gün oldu çok sıkıntılı günler yaşıyorum inşallah 2 haftada geçer allah kimseye böyle şeyler yaşatmasın çok zor benim durumumda olupta bu durumu atlatanlar var mı ve kaç gün sürdü bu kafada elektirik hali lütfen paylaşşın
4.4.13
migren
Ben de citol kullanıyorum. 3 gün ilacı içmeyi unuttum ve aynı şeyleri yaşadım. Şimdi ne durumdasınız, yan etkiler geçti mi?
29.5.13
Hatice
merhaba. bende cymbalta kullanıyodum. 9 ay kullandım bıraktım. bugun 7. günüm. başımda felaket elektriklenme, baş dönmesi,kafa ağrısı oluyor. bunlar geçermi, ne zaman geçer ?
3.7.15
Adsız
en fazla bi hafata daha sürer
5.4.13
Unknown
ben de uzuuun bi zamandır bu işin içindeyim, lise sınavlarıma gireceğim zamanda başladı fizyolojik etkiler, terleme sara gibi ama bilinç yerindeyken titreme mide bulantısı endişe filan, ama ablamın psikolojik rahatsızlığı ve krizleri nedeniyle hep korku içindeydim, yaklaşık 8 senedir ilaç kullan bırak, farklı şekilllerde karşıma çık bilmem ne, ilaç kullanınca rahatlıyosun iyileşiyosun sora farklı bi durumda yeniden karşına çıkıyor, rahatsız edici bi durum, ama nihayetinde bu da ruhun gribi gibi ve geçiyor yani, bunu düşünerek rahatlıyor insan kendini telkin edeceksin arkidiş :) mesela bende tuvaletim geldiğinde eğer bi yolcu taşıtında filansam yolculuktaysam altıma işicekmiş korkusu var ve bu durum daha çok çişimi hissetmeme neden oluyor sonra diyorum emaaaan nolcak altıma işesem, korkunun ecele faydası yok ne kadar tırssan da olcağı varsa olur yani istesen yapamazsın aslında o da var :) pazera kullanıodum 10 mg bi 6 ay oldu uykuda terleme şikayetim oldu bi de düzeldiğimi hissettim 5 mg ye indirdi doktor ama arkadaş o nassı bi baş dönmesi, gözümü kapatıp oynattığımda nası bi fıyşt fıyşt ses, burdan okuduğuma göre 10 güne geçiomuş içim rahatladı, ilaç yoksunluğu vücut napsın dimi yani :P rahatsız hissedip rahatlama istersem giderim doktora ilaç kullanır gene rahatlarım, geçmiyosa birlikte yaşamayı öğrenirik deel mi :P :)
13.4.13
Adsız
bende suan paxil kullanıyorum birçok kez bırakıp yeniden başladım sürekli basa dönüyorum bu ilaçların kalıcı çözüm sağladığını zannetmiyorum bizim beynimizi değiştirmemiz lazım ama nasıl :(
15.4.13
Unknown
Paxil kalıcı cözüm saglar. Ben 2 yil kullandim. 1 yildir kullanmiyorum. Panik atagim gecti. Surekli birak basla yaparsan hormon dengen iyice bozulur. ilacın iyi devam et.
6.11.15
kova
arkadaşlr hepimiz aynı dertlerden muzdaribiz.bnde 4ay önce bıraktım paxerayı 3 ay kullandım.kulandığım zamanlar kendimi iyi hissediyordum 3.sınıf müh.örencisiyim ders calıstığımı sanıyordum vicdanende çk rahattım hani ama gel görki notlar hiçde öyle söylemiyordu 3 dersten kaldım.ilacı bıraktıktan sonra bnde aynı seylerı yasadım (terleme bas donmesı vs.)ama bnde birde o günlerdeki durumları özleme basgosterdi(bağımlılık)keske bırakmasaydım dıorum.gecen yine çk sıkıldım bunaldım ağlamaklı herkesten korkar oldum.careyı yıne dr a atmakta buldum kendimi bu sefer de baska bı ilac verdi bunu bırakman daha kolay olur dedı ama ailem kullanma ilac bağımlısı ii olacağına içmeden kötü ol daha ii dedıler hıc kullanmadım bnde bazen kafam bulanıyor ama yapacak neyim kaldıki bilmiyorum.ha 2.ilacı yazdığı gün psikiyatra da gönderdi gittim bana film spor ve gezi önerdi.hayatı akışına bırakmak en doğrusu sanırım Allah hepimize acil şifalar versin
21.4.13
migren
Merhaba, bana nöroloji doktorum 8 ay önce şiddetli migren ataklarım nedeniyle migren ilaçlarına ek olarak citol ve quet adında 2 tane antidepresan ilaç başlattı. Quet muhteşem bir ilaç, hiçbir yan etkisi, iştah artması gibi sıkıntılarım olmadı. Üstelik uykularım düzene girdi ve baş ağrılarım çok çok azaldı. Citol ise kullanırken sıkıntı yaratmamakla birlikte kesinlikle birden bırakılmaması gereken bir ilaç. Mutlaka azaltarak bırakmak gerekiyor. Ben 2-3 gün üst üste iş yoğunluğumdan sabahları citol içmeyi unuttum. Burada çoğu kişinin bahsettiği gibi beynimde uyuşma, ağırlaşma ve başımdan parmak uçlarıma kadar sanki minik voltajlarda bir elektrik akımına maruz kalıyormuşum gibi şoklar olmaya başladı ve dün gece bu sebepten aniden yere yığılıverdim. Sanıyorum bu citol'ü almayı unuttuğum için oldu. Bu sabah tekrar tam doz aldım ama en kısa zamanda azaltarak bırakmayı düşünüyorum. Bu ilaç beni çok korkuttu.
29.5.13
Unknown
Ben pax 2 sene kullandim 2gunde. Bir ictim bir haftada biraktim šimd yorgunluk beyinde haffif uyusukluik birde vucudda elektiriklenmw tarzi etkilervar 3 ay oldu bide kulak cinlamasi.:nasil atlatirim.acaba
29.7.13
ferit
Arkadaslar bende 2011 yilinda pqnik atak belirtileri cikti sizler gibi o krizleri bense yasadim hastane neredeyse ecim olacak durumuna kadar geldim pskiyatriye gittim anti depresyon ilaci verdi cikarkende bir soru sordum hocam bu ilac ne kadar etkili bana verdigi cevap % 20 peki geri kalani dedim cevap kendin dedi yani olumlu dusunmeye zorla ilaclarda bir yere kadardir inanin ilaci sadece 2 hafta kullandim her kriz geldiginde allaha dua ederek sunu kendime entegre ettim ben bunlari cok yasadim ve her seferinde atlattim ben beynimle bitirecem dedim allahin verdigi guc ilede basardim soyle dusunun bir insan olecekse vakti gelmisse en iyi tum brans hekimler basinizda hazir olsun ki böyle bir yasami kimse istemez kaldi ki böyle durumda nile elektrik kesilir jeneratör devreye girmez veya o an bir doktor kalp krizi gecirir size bakan bile olmaz allah yardimciniz olsun rabbim sizler gibi herkese sifalar versin ilac beyindir arkadaslar emin olun ama en büyük ilac her derde deva sizi bizi yaradandir allaha emanet olun aramak isteyen icin adim ferit 05327622232 saygilar
9.8.13
Adsız
insan kararlı olduktan sonra önünde hiçbir şey duramaz. 1.5 sene kullandım. 1.5 sene bitkisel hayat yaşadım. 8 gün oldu. bahsedilen şeyleri yaşadım ama ben ilacı bıraktıktan sonra duygularımın farkına varabiliyorum. artık gözyaşı dökebiliyorum. ne de duygusuzlaşmışım paxera yüzünden. oh be yaşasın irade rabbime çok şükür.

Ayrıca insan hobi edinip boş kalmazsa bu süreç daha hafifleşiyor
21.8.13
Adsız
haklısın
21.8.13
Adsız
Merhaba arkadaşlar bende bugun yaygın anksiyete bozuklugu teşhisi ile paxera aldım. .daha baslamadim ama yorumlarınız beni cok korkuttu..umarım bıraktıktan sonra şiddetli yoksunluk yasamaam..hepinize acil sifalar..Allah yardımcınız olsun.
21.11.13
Adsız
Meraba ben 2 yildir pakxere kullaniyordum ama beni cok duygusuz yaptığı icn 2 haftadir icmiyorum.once elektirik basladi tam azaldi derken mide bulantisi sirt ve goguz agrilari basladi ve cok kotu oldum hergun hastanelerdeyim ama pakxeradanmi oldu bilmiyorum ondanda olduysam bir daha o ilaci icmek istemiyorum LÜTFEN bana bir cevap yazin
3.3.14
Adsız
evet ondandır büyük ihtimalle
4.3.14
Adsız
Hayir ondan olamaz ben cok kullanip biraktim oyle birsey yasamadim
28.3.14
Unknown
ilacı ani bırakmaya bağlıdır.aynısını yaşadım.6 ay sonra çok kötü bir depresyon başladı.tekrar başka ilaç başlandı.1 sene onu kullandım.kademeli doz azaltılarak şimdi bırakıyorum...sizede geçmiş olsun
31.7.14
Adsız
Bu nasil birsey anlayamadım.. Birden icime bir sıkıntı basıyor.. Midem bulanıyor ve bağırsaklarım bozuluyor. Bir de elim ayağım buz kesiliyor sankı titrıyorum.. O an dunyada ki en guzel seyleri onume serseler gozum gormuyor.. Sadece uyumak istiyorum. Oda uyuyablrsem.. Ölsem daha rahatlıckmşm gbi geliyor.. Sizce bu panik atak mı? Yardımınıza ihtiycm var arkadaslar..
12.3.14
Adsız
bağırsaklarınızda mantar olabilir hatta büyük ihtimal öyle bir doktora görünün
12.3.14
Adsız
Dun doktora gorundum. İdrar yollarım da ilthp olduğunu soyledi. Onun etkisi olmalı o zaman.. Bilgnz icin tesekkurler.
12.3.14
Adsız
KESİNLİKLE HERŞEY BEYİNDE BİTİYOR BEN PANİK ATAK(ANGSİYETEYİ ) 1 HAFTADA EN ALT SEVİYE DÜŞÜRDÜMM İZLERİ ÇOK AZ KALDII
16.3.14
Adsız
öncelikle panik atak yaşayan arkadaşlar şunu bilsinki Anksiyete bozukluğu ve panik atak birbirleri ile bağlantılıdır. Bunların zihinsel hastalıklar olmadığını bilmek çok önemlidir. Bunlar davranış durumlarıdır ve bunun nedeni duyu organlardan kaynaklanan endişe sinyallerinin ufak değişikliklere uğrayarak beyine ulaşmasıdır. MENFATSİİZ BİR ŞEKİLDE SIRF ALLAH İÇİN BU HASTALIKTAN KURTULAN BİRİ OLARAK YARDIMCI OLMAK İSTERİM (ÇÜNKÜ BEN ÇOK ÇEKTİM ÇEKEN BİLİR ) TELEFONLARINIZI YAZIN ARİM SİZİ
KESİNLİKLE BU hastalığı interneten ve bloglardan bakıp kendinizi kötü hisetmenizden başka bişeye yaramaz yok 3senedir çekiyorum yok 10 aydır benim kadar ağır yaşayan varsa ki vallahi zanetmiyorum numarsını bırakan arkadaşlara elimden geldğince faydalandığım durumu anlatırım umarım sizde görürsünüz ve dünyanız aydınlık olur sağlıcakla
16.3.14
Adsız
0545 564 35 06 ararsan sevinirim
14.10.14
Adsız
Allah rızası için arayın çok kötüyüm 05074401441
16.10.14
Unknown
05335146758ismim fatma iki yildir bu hastaligi yasiyorum allah icinyardimci olun
8.11.14
Adsız
0554 929 28 86 Ararsanız sevinirim.Allah herkese şifalar versin.
10.12.14
Unknown
Bende de aynisi var
22.12.14
Unknown
0544 868 88 48
22.3.15
ayca
buraya yazarmisiniz lutfennn zor dirumdayimmmmm
27.3.15
Adsız
Arkadaşlar bilmediğiniz numaraları ararken ve bilmediğiniz kişilere numaralarınızı verirken lütfen dikkatli ve temkinli olunuz. Yani arkadaş neden buraya yazmadıysa anlamıyorum!!!
27.3.15
Unknown
Beni ararmisin lütfen,05439584232
22.4.15
Unknown
0530 221 01 14 kardes benide ararmisin
17.4.16
Unknown
0530 221 01 14 kardes benide ararmisin
17.4.16
Adsız
531 767 55 61 ararsan çok mutlu olurum
6.8.17
𝓱𝓪𝓶𝔃𝓪𝔂𝓻
541 510 30 91 ararsanız sevinirim
7.9.17
Adsız
Adsız16/3/14 20:02

öncelikle panik atak yaşayan arkadaşlar şunu bilsinki Anksiyete bozukluğu ve panik atak birbirleri ile bağlantılıdır. Bunların zihinsel hastalıklar olmadığını bilmek çok önemlidir. Bunlar davranış durumlarıdır ve bunun nedeni duyu organlardan kaynaklanan endişe sinyallerinin ufak değişikliklere uğrayarak beyine ulaşmasıdır. MENFATSİİZ BİR ŞEKİLDE SIRF ALLAH İÇİN BU HASTALIKTAN KURTULAN BİRİ OLARAK YARDIMCI OLMAK İSTERİM (ÇÜNKÜ BEN ÇOK ÇEKTİM ÇEKEN BİLİR ) TELEFONLARINIZI YAZIN ARİM SİZİ
KESİNLİKLE BU hastalığı interneten ve bloglardan bakıp kendinizi kötü hisetmenizden başka bişeye yaramaz yok 3senedir çekiyorum yok 10 aydır benim kadar ağır yaşayan varsa ki vallahi zanetmiyorum numarsını bırakan arkadaşlara elimden geldğince faydalandığım durumu anlatırım umarım sizde görürsünüz ve dünyanız aydınlık olur sağlıcakla
16.3.14
Adsız
Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.
19.4.14
Unknown
nasıl kurtulduğunu buraya yazarmısınız lütfen
2.5.14
Unknown
Allah rizasi icin buraya yazin nasil kurtuldugunuzu
6.5.14
Unknown
Allah rizasi icin buraya yazin nasil kurtuldugunuzu
6.5.14
Unknown
panik atak seviyeniz yüksekse ilaçsız olmuyor.toplamda 4.5 sene tedavisini gördüm,şimdi bırakıyorum.öncelikle herzaman ulaşabileceğiniz iyi bir doktorunuz olsun.nefes egzersizleri ilaçla beraber öneriyorlar.hayatınıza egzersiz girmeli.ilaçla beraber bir süre sonra herşey normale dönüyor.ani asla ilaç bırakmayın...
31.7.14
Unknown
Bu yorum yazar tarafından silindi.
2.10.14
Unknown
05455643506
15.10.14
Adsız
506 392 90 67
21.11.14
Unknown
0530 221 01 14 bende aynı sıkıntılardayım ararsan sevinirim üstad.

Allah.a Emanet..

1.12.15
emir hasan mehekli
Ya inanmayın bu şekilde reklam yapanlara. Eğer bildiği bir şey varsa neden burdan paylaşmıyorda telefon numarası istiyor. Anlaşılır gibi değil. Sanırım iyi niyetlide değil....
17.12.15
Unknown
gecmez spor yapsan gecer ılac kullanmayın en ıyı bıtkısel kapsul kullan.sabah maydanoz ve ıspanak aksam maydanoz ve tere ıcın
21.4.14
Unknown
gecmez spor yapsan gecer ılac kullanmayın en ıyı bıtkısel kapsul kullan.sabah maydanoz ve ıspanak aksam maydanoz ve tere ıcın
21.4.14
Adsız
Dün gece aniden titremeye başladım.Kendimi buzun içindeymiş gibi hissetmeye başladım.Ellerim tutmuyordu ayağa bile zor kalktım uykulu falan değildim uyanıktım ve bu olay bi anda olmaya başladı aniden üşümeye başladım daha önce hiç böyle olmadım.Kalın giyinip örtünmeme rağmen bi türlü titremem geçmek bilmedi saatlerce öyle kaldım ayağa kalktığımda başımın çok şiddetli döndüğünü hissettim midemde bi tuhaf olmuştu bulanıyordu ama kusmadım.Tüm bunlar neyin habercisi sabah kalktığımda sadece hafif baş ağrım vardı ve uykusuzluk.Bunun sebebi nedir hocam?
28.4.14
Adsız
532 416 9057
15.5.14
Adsız
ARKADAŞLAR BENİM BOYNUMDA İSTEMSİZ KASILMALAR VE SİTRESE BAĞLI KASILMALAR VAR BİRDE 2 YILDIR BERABERİNCE ÇEKTİĞİM KULAK ÇINLAMAM VAR BİTKİSEL ÇÖREK OTU VE YAĞINI KULLANSAM FAYDALI OLURMU NE KADAR SÜRE KULLANMAM GEREKİR NE OLUR BİLGİSİ OLAN VARSA YARDIMCI OLSUN
16.5.14
Adsız
Fibromiyalji hastası olabilirsiniz. Romatoloji veya fizik tedavi doktoruna gidiniz. Nöroloji ve psikiyatri doktorları da anlayabiliyor bu hastalığı ama tecrübeli olanlar.
26.4.15
YASMİN
Boyunda meydana gelen istemsiz kasılmalar servikal distoni rahatsızlığının belirtisi.Ben hem servikal distoni hastasıyım hemde kulak çınlamam var.Çok büyük bir imtihan bu iki hastalık.Öldürmeyen ama yaşarken süründüren hastalıklar.Umarım kasılmalarınızın distoni ile alakası yoktur.Distoni nörolojinin branş alanıdır.Varsa da Rabbim tüm hastalara ve bizlerede şifa ve dayanabime gücü versin.Geçmiş olsun.

18.11.16
Adsız
BENİM 2 AY OLDU BAŞLAYALI İLK BASLARDA PANIK ATAK GIBI USUME TERLEME TİTREME GİBİ ŞİKAYETLERİM OLDU AMA SIMDI HER SEYIN FARKINDAYIM AKLIMA GELSEDE COK KAPILMIYORUM BEYNİN YAPTIGI Bİ OYUN DİYE DUSUNUP KAFAMI DAGITIYORUM TAMAMEN KURTULANLAR SİZCE BÖYLE YAPARAK İYİ Bİ YOLMU İZLİYORUM ILAC VS HİÇ BİŞEY KULLANMADIM BÖYLE DEVAM EDERSEM BİTERMİ
9.6.14
Unknown
bende panik atak ve migren vardı doktora bi ara gittiğimde kessin beyin kanaması ve kalp krizi geçirdiğimi düşünüyordum çünkü heran ölüm korkusu sarıyordu beni ve buda ortada hiçbişey yokken oluyordu bt tomografi çekildi acilde beyinde hiçbişey yok temiz dediler sonra kalp için tetkiklerde yapıldı ama oda sağlam dediler meğerse anksiyete ve panik atak varmış bide çocukluğumdan beri migrende eklenince baya çokmüştüm sonra nürolojiye gittim bana 25 mg selectra bide 1 adet mide ilacı ve ağrı kesici verdi 15 kullandım uykum düzene girdi ondan sonra baş ağrım geçti ve kendime geldim ilacı aniden bıraktım sebebide midemin aniden ağrımasıydı sonra hafiften tekrar yaşadım panik bozukluğunu sonra kafamdan attım stresten uzak durdum geçti diyebilirim herşey kafada ve beyinde bitiyor kısacası stres tetikliyor bu hastalığı rabbim kimseye yaşatmasın çok zor gerçekten ALLAH HERKESE TEZ ZAMANDA İNŞALLAH ŞİFA VERİR
8.3.16
Adsız
doktor lütfen yardım edin ben 15 yasında daha bir çocuğum ve 2 senedir uyuşturucu kullanıyorum ve az bir dozda dağil ve okuyup anladığım gibi ben anksiyete olmuşum olan bir olayın en kötü halini düşünme aldırmazlık aşşağılama azap beklenti aşk Beklenti · Bıkkınlık · Boşluk · Böbürlenme · Coşkunluk · Dehşet · Dikkat · Dinginlik · Duyarsızlık · Düşmanlık · Empati kurmak · Fanatiklik · Ferahlama · Gıpta · Gurur · Gücenme · Halinden memnunluk · Hayal kırıklığı · Hayret · Heves · Hışım · Histeri · Hoşnutluk · Hoşnutsuzluk · Huzur · Istırap · İçerleme · İçine doğma · İlgi duyma · İlham · Kabullenme · Kafa karışıklığı · Fobi · Kınama ·Kızgınlık ·Mahcubiyet · Merak ·Merhamet · Minnet · Mutluluk · Nezaket · Özlem · Pişmanlık · Rahatlık · Rahatsızlık · Sabır · Sahiplenme · Sempati · Sevinç · Sıkıntı · Suçluluk · Sükûnet · Şaşkınlık · Şehvet · Şefkat · Şiddet · Umut · Umutsuzluk · Utanç · Utangaçlık · Üzüntü · Vahşet · Yalnızlık


korkum yok ama başkası zarar görünce seviniyorum can sıkıntısı içim daralıyo her şeyi kafaya takarım kendime acıma öle bişey olmadığını bildiğim halde vicdan azabı şüphe takıntı

yani ben daha 15 yasında bu hayatttan bıktım yardım bi mesaj yazın ne yapabilirim yeter !
21.6.14
Adsız
Bahsettikleriniz uygun bir tedaviyle geçebilecek şeyler. Mümkünse bir psikoloğa gidin. Keşke daha önce gelseydim dersiniz. Ve bol bol yalnız yürüyüşe çıkın, ve yürüdüğünüz yerlerde kalabalık olsun.
21.6.14
bbbbbb
Ben bes yildr anksyete hastasiyim ..paxera kullaniorm ...bnim sorunum yazlari tansiyon dusuklugu gbi bi his yasamam tansiyon dusunce nasil bilinc bulanikligi odak zorlugu yasaniorsa ben tum yaz bu sekilde geciriorm ve bundan kurtulmak istiorm .doktorm fazla sicaga cikma dedi ama cikmasamda gecmio. Ne yapmaliyim fikri olan varmi?
8.7.14
Adsız
tuzlu ayran denedin mi?
8.7.14
Adsız
birde yazları düzenli olarak tükettiğin meyve sebze veya başka şeyleri bir müddet kullanmamayı dene. belki ilaçlarınla etkileşiyor olabilir.
8.7.14
bbbbbb
Tansiyonum dusmuo tarifi oyle rahatszmigimin yani tansiyon dusukken nasil sersem bilinc kapali gbi olur kisi oyle oluorm tum yaz ... Aranzda bnm gbi olan yokmu ? Yani uykulu gbi gozlerm bilincm ...
9.7.14
Adsız
Cipralex kullandim 10mg. 12. Aydan sonra ara kanama yapti. Dr umla konustum citoles 5mg a dusurdu. Sonra hic birsey olmadi. Ancak 1.5 yil 5 mg ara donemlerde 10mg a cikarak citoles i idare ettik. Sonra Ben SIKildim ve azaltarak biraktim. Simsek cakmasi beynimde 10 gun surdu artik eglenmeye baslamistim. Sonra ishal ve mide bulantilari basladi ve 3 haftadir gecmiyor. Bende passiflora almaya basladim. Bu salak seyden kurtulmam lazim. Rahimdeki miyomumu 2 cm buyutmus. Faydadan cok zarari var.
29.7.14
Adsız
Benm 4 sene oldu paxera ve anksitiyle tanismam ama bi turlu bitmedi melet şuan askerdeyim Sikinti yok okadar ama kollarda ve kafamda ki uyuşmalar artmaya başladı napcam bilmiyorum
6.8.14
Adsız
ben de panik atak hastasıyım ve bu rahatsızlıkla yaklaşık 20 yıl önce tanıştım, hala bitti diyemem ama bununla yaşamaya alıştım, sen şu an askerliğin verdiği stresle bunları yaşıyorsun, lütfen bir gün askerliğinin biteceğini unutma,, bak bir sürü askerlik anıların olacak, bu duygu durum bozukluklarından dolayı bunları düşünmeyi bırakıp arada bir orada yaşadığın o ana ve çevrene adapte ol, bir çok çeşitli insanla bir aradasın onları analiz etmeyi oyun haline getir, annenlerden kitap iste, boş zamanlarında yabancı dil çalış, çevrende olup biteni izle, insanları gözlemle, bir süre sonra bundan keyif alıp dudak okumayı, insanların yüzlerine bakarak duygu durumlarını okumayı bile başardığını göreceksin, bak bunlar bu tarz rahatsızlıkların bizlere sunduğu güzellikler, şikayet etmeden keyif bile aldığını sana birşeyler kattığını görüceksin, ama lütfen bencilliği bırak etrafına bakmaya da başla belki senin durumundakileri görüp onları da tecrübelerinden yararlandır. AMA ASLA UNUTMA BAŞKASININ PROBLEMİNİ KENDİNİN PROBLEMİ SAYMA... O ZAMAN HATA YAPARSIN NE KENDİNE NE DE ÇEVRENE FAYDAN OLUR....
7.8.14
Adsız
Benim de bazen olmaya basladi 1haftasir lustral kullaniyorum.fakat etkisini henuz gostermedi.ozellikle carpinti oluyir beynimde elektrik carpiyor gibi bir his hatta dilim bile uyustu butun kan elimden ayagimdan cekildi bu olayi 1 haftada 3 kez yasadim . Hayatimda yasadigim en kotu sey felc geciriyorum hatta simdi olurum diyye bekliyordum.
9.9.14
Unknown
6.5 sene önce bu illete yakalandım..Sigarayı bırakmam da böyle oldu..Sonrasında Paxil 20 mg kullanmaya başladım..1 ay sonra %95 oranında iyi olduğumun farkına vardım..Bu süreçten 2 sene sonra sigaraya tekrar başladım ve ilaç kullanmaya devam ettiğim halde belirli sebeplerden dolayı okb'ye çevirdi..Tmu tedavisi gördüm bir müddet..Fakat işe yaramadığını düşündüm ve eski doktorum paxile devam etmem gerektiğini söyledi..Toplamda 4 sene boyunca Paxil 20 mg kullandım..En sonunda başka bir doktorla görüşerek ilacı bıraktım...Panik atağımı kontrol altına almayı öğrendim bu süreçte..Fakat beklenti anksiyetesi denen durum dolayısıyla vücutta gerginlik ve nefes açlığı zaman zaman yaşıyorum yine de..B 12 vitamini eksikliğim var..Vitamin hapı kullanıyorum lakin 5 mg paxeraya da başlamam gerektiğini söylüyor doktor..Asıl merak ettiğim konu ise bu rahatsızlığın temel sebebi ? düşünsel yanlışlıklar mı ? Beyin biyolojisi mi ? genetik mi ? bence bu üç kavram da geçerli ( kendi düşüncem ).
13.9.14
Adsız
Suan ne durumdasiniz ? ilacsiz basarabiliormusunuz ?
24.10.14
Adsız
Merhaba, 4. seneye girdim ismi panik atak veya anksiyete ikisinin de belirtileri var gitmediğim doktor kalmadı. Ne bir yere gidebiliyorum, ne kalabalık bir ortam, otobüs ve daraltıcı, yabancı, yerlerden uzak duruyorum. citoles 20ml ve efexor 75ml aynı anda kullanıyorum. İlaçları burakamıyorum ataklarda haftada bir yokluyor ne biçim bi illet bu Allah düşmanımın başına vermesin. Tavsiyeleriniz varsa paylaşırsanız sevinirim.
22.9.14
Adsız
Ben de cok kotu haldeydim ataklar korkular vsvs tek care Allah ona sarilin birakmayin ) dunya bir sinav cevap ibadetler ))ilaci birakinca zonklamalar 2 haftaya gecer bide guzel beslenin vucudun eksik kalan maddelerini bulup takviye yapin kan tahlili yaptirabilirsiniz check up la detaya inebilirsiniz cok saglikli beslenin..sebze meyve kuruyemis vsvs..
15.10.14
Adsız
ben sadece 3 ay ilaç kullandım çok kötü oldum bıraktım sonra reseptör açlıgı nedeniyle çok kötü oldum hiç kurtulamacagımı düşünüyordum. ben en son ölüm vuruşu yaptım yanlış anlaşılmasın şunları yaptım
1-ibrahim saraçoğlunun ıspanak-maydanoz-tere kürüne başladım
2-tms tedavisi gördüm
3-jinsei enerji kolyesi aldım
tamamen kurtuldum diyemem ama çok rahatladım arasıra beni yoklamalar yapıyo ama yenicem bunu.
BENİ ÖLDÜRMEYEN ŞEY GÜÇLENDİRİR
17.10.14
Adsız
0532 300 23 73
19.10.14
Adsız
Yaklasik 3 aydir 100 mg lustral ve aksamlari 15 mg mirtazapin 1 mg stilizan aliyorum..yaygin anksiyete denildi banada..ilaclara baslamadan önce kendimi dahada iyi hissediyordum sanki..ilaclarin yan etkileri dayanilmaz hale geldiginden 2 bucuk ay yanina xanax da ekledi doktor ve bugun 4 cü günüm xanaxi birakali..tamam yan etkileri azaldi ilacin ama kendimi hic hissetmedigim kadar bos ve uyusturulmus hissediyorum..100 mg lustral bana ne yapiyor anlamadim...gececek kelimesini yaklasik 3 aydir dinliyorum ve tahammülüm kalmadi artik..bundan öncede ilac kullanmistim ama bukadar büyük dozda degil..tam o ilaclari biraktim sevincine girip hisslerimin normale dönmesini anladigimla birlikte doktora götürülmem bir oldu..depresyon yeniden olabilir diye ilaca baslamak zorunda kaldim..keske baslamasaydim suan okadar pismanim ki..insanliktan ciktim resmen..millet 1 aya toparlarken ben 3 ay olmasina ragmen dahada kötüye gidiyorum..anlamadim ki bendemi bi aptallik var..
24.10.14
Adsız
Arkadaslar Ben beceremedim ama aranizda bu güce sahip olan kisiler vardir diye düsünüyorum..Panik ataginiz varsa panik atagin size ne yaptigini ögrenin..mesela bir arkadasim bagirsaklarimda sorun var falan demis..evet bu da panik atagin getirdigi birsey olabilir..cünkü panik atak yasadiginizda vücudunuz okadar dengesiz oluyorki..kalbiniz bütün enerjisini kaslarinizi daha güclü yapabilmek icin harciyor cünkü size savas diyor.. kac veya savas mekanizmasi devreye giriyor..bu esnada savasmak icin önemli olmayan hersey devre disi birakiliyor..Panik atak ilacsizda yenilebilir bir hastalik sadece o an size ne oldugunuzu anlamaniz yeterli..bunun icin egerki imkaniniz varsa ofelya cabral dan destek alin..o size panik atagin ne oldugunu ve nasil basedebileceginizi cok güzel bir sekilde anlatiyor..ben mi niye yapamadim? Aptallik ve iradesiz olmak iste ( ve tabiki baskalarini dinlemek) :) :) Allah Yardimcimiz olsun...
24.10.14
Adsız
Arkadaşlar öncelikle herkese geçmiş olsun, Allah acil şifalar versin.
Anksiyete ve panik bozukluk !!!
- Korkmalımıyım?
- Faydası oluyomu?
-HAYIR. O ZAMAN KORKMA!
Kardiyoloji, nöroloji, dahiliye, göğüs vb birçok bölüme defalarca gittik. Bir şey çıkmadı. Ama çoğu sıkıntı hali geldiğinde yine soluğu acil servislerde aldık. EKG çekildi , tansiyon ölçüldü ve sayire ve saire sonuç; bir şey yok. Döndük dolaştık ve sonunda yine psikiyatri doktorumuza müracaat ettik. İlacın dozu artı-azaldı, ilaç değişti, bırakmamamız söylendi, şu oldu bu oldu sonuç; değişen bir şey yok. Ve hala;
-Göğsümüzde, sırtımızda ağrılar-uyuşmalar,
-Kalp çarpıntısı,
-Nefes darlığı hissetme ,
-Anlamsız terleme,
-Yorgunluk, bitkinlik hali,
-Bacaklarda güçsüzlük,
-Mide ağrıları-yanmaları
-Baş dönmeleri, sallanma hissi, elektriklenme hissi, vb.
-Bana bir şey olacak-oluyor, bayılacağım, öleceğim korkuları,
-Sevdiklerimize bir şey olacak korkusu,
......VS.......
......VS.......
devam ediyorsa; şunu söyleyebilirim ki YALNIZ değilsiniz.
Ne yapmalı?
***Öncelikle Doktorunuzun dediklerini harfiyen yapmalısınız.
Ya sonra;
* En geç 23:30 uyuyun ve dinç kalkacağınıza inanın. (İnanan arkadaşlar için seherde kalkın ve seherin sessizliğine kendinizi bırakın. sabah namazını kılın.)
* Sağlam psikoloji için kondüsyon şart bunun için günde en az 20 dk tempolu yürüyün-koşun. Bir şey olabilir diye yürümekten-koşmaktan endişeniz var ise gidin bir hastanenin çevresinde koşun ama mutlaka koşun, spor yapın.
*Nefes egzersizleri yapın. Sıkıntı hali gelmiş gibi hayal ederek gün içinde 5 kez 3dk nefes egzersizine devam edin. Ve bunun size iyi geldiğini düşünün. Zaten belirli bir aşamadan sonra iyi gelecektir.
*Düzenli ve doğal beslenmeye dikkat edin. Sigarayı da bırakın artık.
*Mükemmeliyetçiliğinizi kontrol edin. Önem sırası belirleyin. Gereksiz mükemmeliyetçilik yapmayın.
*Sizi strese sokan konular aşırı ciddiye aldığınız konulardır. Elinizden geleni-yapmanız gereken şeyi yapın ve sizi stres eden o konunun sonucunu düşünmeyin. Tevekkel olun.
*Her gün kitap okuyun, su doku-bulmaca çözün
*Konuşmaktan çekinmeyin, içinize kapanmayın. Kendinizi odanıza mahkum etmeyin. “İnsan içine çıkın”. Kalabalık, gürültü sizi korkutabilir, sıkıntı hali oluşturabilir. Zamanla onu da aşacaksınız, korkmayın ve üstüne gidin.
*Bu sıkıntı halinin, boş bulunduğunuz bir anda yada kendinizi en iyi hissettiğiniz anda ortaya çıkacağını unutmayın.
*Bu durum zamanla çözülecektir. Bir anda şifa bulmayı beklemeyin aksi halde boşa umutlanmış olursunuz.
*Sıkıntı hali geldiğinde kendinizi rahatlatacak özel bir cümle bulun ve tekrar edin.
* Ve en önemlisi yapmak istediğiniz şeyi KORKMADAN yapın.

*****Rabbim, yar ve yardımcımız olsun, tez vakitte şifa versin inşallah.
24.1.15
Adsız
Arkadaşlar vücudunuzda sizden başkasının yaşamadığından emin olun. Şöyle ki parazit, mantar, zararlı bakteri, kurt, solucan, şerit gibi. Eğer bu zararlı organizmaların sayılarında artış olmuşsa bunların artıkları salgıladıkları toksinler sizin düşünceleriniz üzerinde etkisi olur. Bunu sakın küçümsemeyin. Nasıl ki kafa yapan toksinleri aldığınızda kendinizi süper hissediyorsanız, bunların toksinleride sizin kötü hissetmenize neden olur. Bunu sakın küçümsemeyin ve kulak ardı etmeyin. Ve dost bakterilerin sayısını da artırmaya çalışın. Bol bol probiyotik yoğurt veya ev tipi yoğurt yiyin. Eğer zararlı organizma varsa vücudunuzda ilk etapta bunlar ölüp tüm toksinler serbest kalacağı için endişelerinizde korkularınızda artma olabilir. Ayrıca gidin mümkünse dört dörtlük bir bağırsak tahlili yaptırın. Bi üstteki arkadaşın dediklerinide harfiyen yerine getirin. Sana konuşması kolay dediğinizi duyar gibiyim ama ben anksiyetenin kralını yaşadım diyebilirim. Unutmayın herşeyin mutlaka ve mutlaka çaresi vardır. Çaresini henüz bulamamış olmanız olmayacağı anlamına gelmez. Rabbimden acil şifalar vermesini diliyorum herkese, dedimya iyi bilirim ben bu illeti.
24.1.15
Adsız
yaklaşık 4 senedir bu hastalığı çekiyorum . ben cipralex 20mg anafranil kulanıyorum ileri derecede anksiye hastasıyım yaşım 25 21 yaşından beri çekıyorum aşırı derecede korkularım oluyor arkadaşlar yene bilirsiniz diye zirvalıyan okadar çok kişi varki yüksekten korksam günlerce yüksekyerlerden bakarım yenerim ve ya ölumden korksam anlamaya çalışırım ama korkmaktan Korktuğumuzda ne yapacağız yani arkadaşlar bu hastalık geçmiyor bunu bilin sizi anlıyanlarla konuşun anksiyete hastalarıyla baglantılarınız olsun size iyi gelen ilaçları kullanın ataklarınızda uzmanınıza baş vurun bu hastalıkla savaşmayın yaşamaya çalışın sadece bir organınız gibi dusunun yine benımle konuşmak rahatlak isterseniz . tel bırakın ararım sizi yardımci olmaya çalırım.
29.1.15
Unknown
Selam ben de yaklaşık 3 buçuk senedir cipralex ve anafranil kullanıyordum yaklaşık 1 ay önce bıraktım ama kaygılarım yeniden arttı sence ne yapmalıyım bir de bu iki ilacı kullanırken ne gibi yan etkileri vardı bende geceleri uykusuzluk yapıyordu
15.8.15
Adsız
merhaba ben 3 yildir anksiyete bozuklugu nedeniyle ilac kullaniyorum once cipralex le başladim snra paxera ya yükseltti ve daha sonra paxil kullanmaya başladim. şimdiki aklim olsa o ilaca asla başlmazdim cunku 1yildir birakmaya çalişiyorum ama birakamiyorum. gözlerimi surekli kapatip uyumak istiyorum halsizlik var ve gürültüye bile tahammul edemiyorum cok kotu bi durum dediginiz o elektirik carpmasi da var kafami cevirdigimde gözlerimi oynattigimdakulak cinlamasida var cok yogun bi sekilde yasiyorum yoklugunu.. birakamiyorum suan ayin 18 ne randevu aldim doktora tekrar gidicem.. egerki ben birakabilirsem ki insallah birakirim sizede yardimci olucam soyliycem burdan nasil biraktigimi.. Allah herkese acil sifalar versin..
4.2.15
Adsız
ALLAH YARDIMCIN OLSUN KARDEŞİM SENIN BENIM HEPİMİZİN
9.2.15
Adsız
kişi kendinin doktorudur
27.3.15
ayca
on senedir ilac kullaniorum iki senedr agor vakalr yasiorum irademle baas etmeye calisiorum cok yoruldum ama hirs yaptm yenicem die sizce dogru yoldamoyim iyi olan dostlar yazarsaniz sevinorim
27.3.15
Adsız
Herşeyin bir çaresi vardır. Henüz bulunmamış olması, çarenin olmadığı anlamına gelmez. Anksiyete olmayan bir doktor anksiyetenin çaresini zor bulur. Ancak hasta yaşadıklarına, hissettiklerine nedenlerine dikkat ederse kendine özgü çareler bulabilir.

Anksiyete sizin bozulmanız değil, sizi koruyan esirgeyen biyolojik sistemin olabildiğince hassaslaşması durumudur. Bahsettiğim biyolojik sistem, hani eliniz yandığında siz istesenizde istemesenizde hiç düşünmemişken nasıl yapılacağını planlamamışken birdenbire elinizi yakan şeyden elinizi uzaklaştıran sistemdir. Sadece vücudunuzdaki bir takım düzensizlikler sebebiyle artık o sistem ılık olan şeyleride sıcak olarak algılıyor ve size de sıcak olduğunu söylüyor ve sizi inandırıyor. Aynı şekilde tehlikeli olmayacak bir durum için endişelendiriyor. Durum bundan ibaret.

Biliyorum anksiyete çok zordur. Ancak şunuda bilin ki birgün ESKİ SİZ GERİ DÖNECEK. Eskisi gibi hissedeceksiniz.

Unutmayın her işi düzenleyen, her şeye gücü yeten, her şeyi hakkıyla bilen ve dua edildiğinde kullarını hakkıyla esirgeyen ve yardım den bir ALLAH var. Gerçekten var billahi de var. Zatını gözlerden çok iyi gizlemiş olması olmayacağı anlamına gelmez. O imkansızlıkları imkanlı kılan alemlerin Rabbi olan Allah'tır.

Elinizden gelenin en iyisini yapın, sonrasında herşeyi Ondan isteyin Ona sığının.

Dertlerinizi O'na açın.

Ayrıca biliyorum haddim değil ama, birazcıkda günah işlememeye veya günah işlerken haddi aşmamaya gayret gösterin. Varsa böyle durumlarınızda özür dileyin.

Herkese acil huzurlar mutluluklar diliyorum Rabbimden. Allah'a emanet olun.
27.3.15
Fatih Canevi
13 yaşındayım abim sürekli okuldan kaçıyor sigara içiyor vesaire her akşam babamla kavga ediyorlar ki ben bu durumlarda çok korkuyorum.. AMA asıl olay annem bir haftadır hastahanede ve o yokken içime bir sıkıntı basıyor onu çok özlüyorum ağlayasım geliyor ne yapmalıyım ? çok fena sıkıntı , korku sarıyor içimi :(
24.4.15
Adsız
Fatih ağlayasın geliyorsa ağla. Ağlamak bir acizlik durumu değildir aksine vücudun ve beynin rahatlamasını sağlar. Çok zor bir durumdasın ama inan yalnız değilsin bunlar sadece senin başına gelmiyor ve bunlara üzülmende gayet doğal. Bunları düzeltebilecek güçte değilsen ve elinden birşey gelmiyorsa durumu Allah'a havale et, O'na dua et. Bende senin için dua edicem.
24.4.15
Unknown
Oncelikle babanla konus. Bu kavgalardan dolayı kendini cok kotu hissettigini anlat. Zarar gordugunu anlat. Ama bunun icin uygun bir zaman belirle. Baban sakin oldugu bir zamani tercih et. Su anki tepkilerin normal hasta degilsin ama kendini cok sıkma.
6.11.15
Adsız
Bütün yazılanları okudum kendimi yapayalnız zannediyordum meğer ne çok aynı dertten muzdarip arkadaşlar varmış.Bu beni bir parça rahatlattı şöyle ki artık derdimi anlayacak birileri var diye düşünüyorum.Zira '' hekimden sorma çekenden sor demişler '' diye söz var ya sahiden hiç bir hekimin beni tam olarak anlayabildiğini sanmıyorum.Sebebini sorarsanız on yıldır bu haldeyim kullandığım ilaçların haddi hesabı yok.Sizler bırakırkenki sıkıntılarınızdan bahsetmişsiniz bense ölene kadar devam edeceğimi düşünüyorum.İşte böyle acık dertleneyim dedim.Allah hepimize acil şifalar nasip eylesin inşallah.
30.5.15
Adsız
bkz. eskiler ne demiş.

Vehmi hastalıkların en müessir ilacı, ehemniyet vermemektir. Ehemniyet verdikçe o büyür, şişer. Ehemmiyet vermezse küçülür, dağılır. Nasıl ki, arılara iliştikçe insanın başına üşüşürler, aldırmazsan dağılırlar.
1.6.15
Adsız
Teşekkür ederim.Mutlu oldum yazınızı okuyunca.Hiç bu açıdan bakmamıştım durumuma deneyeceğim.Umarım dediğiniz gibi dağılır gider hem benim hem diğer arkadaşların.
2.6.15
Adsız
Benim anksiyete bozukluğu var.18 yıldır ara tedaviler gördüm ama en ufak bi sıkıntıda hep tekrarlıyo ne olur bana bu numaradan ulaşırmısınız ADSIZ.05056470521
3.6.15
Unknown
Beni ararsaniz sevinirim05323281280
14.6.15
Adsız
Arkadaşlar 13 yaşından beri kullanmadigim ilaç kalmadı 11 tane hastalık teşhisi koyuldu hayatım berbat durumda hep yalnızlık çekiyorum lütfen yardımcı olun intihara bile kalkistim 24 gün yoğun bakımda kaldım berbat haldeyim odamdan dışarı çıkamıyorum sinir krizlerinden bıktım
19.7.15
Adsız
Su koskoca dunyada bu hastaligin icinde kendimi yapayalniz saniyordum ki buradaki yazilari okuyunca anladim ki bi tek ben degilim. .imtihan diyorum sabretmeye calisiyorum bir yil oldu major depresyon aksyete bozukluk ilaci kullanıyorum hayattan hic tad almadan yasamak icin yaşıyorum ve dua edip sabırla duzelecegim ümidiyle bekliyorum rabbim yar ve yardimcimiz olsun cok zor ceken bilir..öldürmuyor ancak surunduruyor..
24.8.15
Unknown
Paxera 4 sene kullandim ve biraktim hic hareket dahi edemiyordum ilk biraktigimda tekrar basladim tekrar biramaya karar verdikten sonra yavas yavas azalttim 5 mg dustukten sonra melissa cayina basladim gunluk sadece 2 su bardagi melissa icerek biraktim 3 aydir paxserayi hayatimdan cikardim kullanmiyorum cok sukur antidepresan birakmak isteyene yardimci oluyor melissa cayi aktardan almanizi tavsiye ediyorum markettekiler katkili olmuyor rahatsiz ediyor bazilarini birakmak isteyen varsa antidepresan haplarini tavsiyemdir allah yardimciniz olsun
16.9.15
Unknown
Bodrumda yaşıyorum ve yuksek derecede anksiyete hastasiyim 20 yaşındayım telefon numarami bırakıyorum bi mesaj atmaniz yeterli konuşmanın iyi geldiğini düşünerekte telefon numarami veriyorum 05076501827
11.10.15
Adsız
Magnezyum Eksikliği Anksiyete ve Panik Ataklar

Normal koşullarda adrenal stres hormonlarını kontrol altında tutuyor magnezyum (Mg). Adrenaller gereğinden az magnezyum yüzünden korumasız kaldığında, vücudun “vur ya da kaç” yanıtı vermesini sağlayan hormonlar olan adrenalin ve noradrenalin çok daha kolay tetiklenir oluyor ve gerçekleşen düzensiz ve ani yükselişler yüzünden de nabzımız yükseliyor, tansiyon çıkıyor ve kalp çarpıntıları oluşuyor. Hatta, magnezyumdan ne kadar eksiksek adrenalin salgısı da o denli abartılı oluyor. Adrenalin deyince, vücutta bir düzinenin üstünde ana metabolik işlemde doğrudan payı var bu hormonun ki bunlardan bazıları kalbin atım hızı, tansiyon, damar büzülmesi ve kas kasılması örneğin. Bunların herbirinin işlevi için magnezyum gerekiyor. Strese bağlı olarak bu belirtiler devam ettikçe vücut magnezyum depolarını boşaltıyor. Magnezyum sinir sistemini yatıştırıyor, kasları gevşeterek gerginliği alıyor,anksiyete/kaygı ve panik atakların azalmasına yardımcı oluyor.
13.10.15
Unknown
Arkadaşlar hiç biriniz sirke den bahsetmemişiniz elma sirkesi arkadaş lar bir tatlı kaşığı elması ve bir tatlı kaşığı balı ılık suya karıştırın sabah akşam yudum yudum için 5. Gün kendinizi bir kontrol edin çok şeyin değiştiğini göreceksiniz
17.10.15
Unknown
Kesinlikle doktora gidin antideprsanlarin hic bir zararida yok bunu bilin burda sacma sapan yorumlara bakipta moralinizi bozmayin sakin kesinlikle bu hastaligin tedavisi vardir Rabbim in de dedigi gibi o dunyada hic bir seyi caresiz yaratmamistir
19.10.15
Unknown
Merhaba Bende panik atak hastasıyım ilacı bırakalı 4 ay oldu ancak yine tekrarladı ıspanak tere maydonoz kür ünü kullanmaya başladım ama daha başındayım etki etmiyor bununla birlikte passiflora içebilir miyim sizce
30.11.15
Adsız
Citoles 5 mg (toplamda 15 mg), Stilizan 1 mg ve Ativan kullanıyorum. Yüksek anksiyete ve ağır depresyon tanısı aldım. 3 aydır rahatsızlığım var, ancak ilaç kullanmaya başlarda sıcak bakmadığım için 1 aydır ilaç kullanıyorum.

Psikoloğumun söylediğine göre, eskiden zevk aldığım şeyleri kendimi zorlayarak da olsa yapmam gerekiyor. Bu nedenle çeşitli aktiviteler ve sosyal ortamlar arıyorum. Spora başladım. Yakın zamanda gitar kursu, dans kursu ya da dil kursu gibi bir şeylere de başlayacağım. Faydalı olacağını düşünüyorum.

Hastalığın belirtilerinden, etkilerinden bahsetmeyeceğim. Zaten herkesçe bilinen şeyler.

İstanbul'da yaşıyorum.

İletişim kurmak isteyen olursa e-mail adresim aşağıdaki gibidir.

E-mail : gokhancanerr@gmail.com

İyi günler dilerim.
7.12.15
10011011011001
Selam arkadaşlar.

Bu sorunla uzun zaman uğraşdım ve yendim,unutmayın bu hastalık sizi asla öldürmez, kontrolünüzü kaybettirmez, veya başka birşeye dönüşmez. sadece pis pis rahatsız eder.

Çok net ifade edeyim şu 10 maddeyi uygularsanız bu sorundan kurtulursunuz.

1- İlaç tedavisi için bir psikiyatra danışın ve dediklerini aynen sorgulamadan yapın, bilime güvenin. Sabırlı olun.
2- İyi bir psikolog bulun ve sorunlarınızı ona açın, düzenli gidin, yaşamınızdaki problemi tespit edin.
3- Açık havada bol yürüyüş yapın, mümkünse hafif spor yapın, dengeli beslenin, düzenli uyuyun.
4- Şeker-troid-bağırsak kontrolü yaptırın, bunlarda problem varsa ne yapsanız iyileşemezsiniz.
5- Canınızı sıkan kişi ve ortamlardan olabildiğince uzak durun. "hayır" demeyi öğrenin.
6- Hobi edinin, boş kalmayın, keyif aldığınız aktiviteler yapın, hayır kurumları için çalışın, dua edin, daha iyi bir insan olun.
7- Haber ve diziler gibi olumsuz şeylerin olduğu programları seyretmeyin. sosyal medya takip etmeyin, gazete okumayın, kitap okuyun bilginizi ve kültürünüzü arttırın.mutlaka müzik dinleyin
8- Kahve, çay , kola , meşrubat , alkol, çok acılı veya ağır yiyeceklerden uzak durun, bitki çayı tercih edin, kefir, turşu suyu vs gibi sağlıklı şeyler için
9- Kedi köpek balık ne olursa evde mutlaka bir hayvan besleyin, sokak hayvanlarına yardım edin.
10- Bu sorunun çözümü yok, şu kadar yıldır çekiyorum perişanım vs diyenlere asla ama asla inanmayın, şu dakikadan itibaren internetten bir daha yorum okumayın,kimsenin derdiyle moralinizi bozmayın, inancınızı kaybetmeyin. Sizden daha kötü durumda binlerce insan daha büyük zorlularla baş ediyor. Onları düşünün. İnancınızı asla kaybetmeyin.

Bu bir mücadele ve asla yenilmeyin.


1.2.16
Unknown
Merhaba anksiyete ve depresyon nedeni ile cymbalta ve desyrel kullanmaya baßladım bu gün 14.gün fakat kendimde pek bir iyileşme göremiyorum. Hatta biraz alevlendi gibi. Ćok isteksizim hiç bir şey yapmak istemiyorum. Bu ilaçlar hakkında bilgisi olan arkadaşlar lütfen cevap yazabilirmi.iştahsızlık ve kilo kaybı var .Yardımcı olun lütfen.
16.2.16
Adsız
Kendi mayaladiginiz kefiri içmeye başladığınızda mucizeyi yasayacaksiniz
16.3.16
gly
Arkadaslar yaşadıklarım çok zor ama ne olduğunu bilmiyorum sürekli bas agrisi kafada agirlik bas donmesi mide bulantısı ayaklarda gucsuzluk bulanik gorme tüm tahlillerim yaptırdım her şey normal ama ben iyi değilim sürekli bayilma korkusu ama hiç bayıldım şimdiye kadar.Yaşadıklarım ne olabilir lütfen cvp yazın.
14.5.16
gly
Arkadaslar yaşadıklarım çok zor ama ne olduğunu bilmiyorum sürekli bas agrisi kafada agirlik bas donmesi mide bulantısı ayaklarda gucsuzluk bulanik gorme tüm tahlillerim yaptırdım her şey normal ama ben iyi değilim sürekli bayilma korkusu ama hiç bayıldım şimdiye kadar.Yaşadıklarım ne olabilir lütfen cvp yazın.
14.5.16
Adsız
Benim doktorum bana aynen şunu dedi: "Anksiyeteyi kendin çözeceksin, sorunun neyse bulup halledeceksin. Sana ilaç yazarım ama bitince yine gelirsin ve ilaçlara bağımlı devam edersin ama sorunun çözülmez." Sanırım sorunu kendi içimizde çözmemiz gerek.
Doktorun tavsiyesini kısmen uyguladım ve işe de yaradı ama çok zorlu ve disiplin isteyen bi süreç. İlaçlar sadece geçici bi süre işe yarıyo. Kişinin iyi alışkanlıklar edinmesi ve onların kölesi olması gerek. Yoksa kısa bi süre geçer, sonra yine gelir.
Benim önerilerim şunlar:
1) İyi beslenin
2) Spor yapın
3) Hobi edinin
4) Tevekkül etmeyi öğrenin
5) Uykunuza dikkat edin
6) Kendinizle yüzleşin
6) Mükemmelliyetçi olmayın
7) Bu konda bilinçlenin, okuyun.(İyi hissetmek kitabını okuyun)
8) Olumlu düşünün
9) Düşünce kalıplarınızı gözen geçirin, olumlularla değiştirin.
10)İyileşeceğinize inanın.

Allah hepimize şifa versin.
22.6.16
Unknown
7 ay oldu. Cipralex 20 mg.kullanıyordum.kilo, halsizlik, bacak ağrısı, duygusuzum,kabızlık yan etkileri.10 mg A düşürdüm.kesinlikle özel iyi bir psikiyatrist e gidin.çok faydası oldu. Spor yapın.derin nefes alın 5 kez.günde 3_4 defa.
24.6.16
Unknown
7 ay oldu. Cipralex 20 mg.kullanıyordum.kilo, halsizlik, bacak ağrısı, duygusuzum,kabızlık yan etkileri.10 mg A düşürdüm.kesinlikle özel iyi bir psikiyatrist e gidin.çok faydası oldu. Spor yapın.derin nefes alın 5 kez.günde 3_4 defa.
24.6.16
Adsız
Allaha şükür ne eskisi gibi anksiyet var nede paniğim allah yaşatmasın hiç kimseye de herkese şifa versin çok çok zor...ben kurtuldum hem de İlaçsız dileyene de yardımcı olurum dersaadet2007@hotmail.com yazın görüşelim
28.8.16
Unknown
merhaba arkadaşlar bende bundan uc sene once panikatak oldum bir sene icerisinde dört kanserli hastamız oldu ve öldü biri annemdi bu kayıplar beni panikatak yaptı arkadaşın birtanesi yamış doktor ofelya capral ı duydum ve gittim ilaçsız tedavi çok faydasını gördüm hatta tamamen iyleştim şimdide dışarı çıkma korkusu ve doktor korkusu başladı buda zaten panikatak sonrası olabilecek ihtimallermiş tekrar tedaviye başladım gene ilaçsız on gün oldu ve dışarı çıkmaya başladım çok şükür ofelya hanım sayesinde hiç ilaç kullanmadım herkeze tavsiye ederim hiç kolay bi rahatsılık deyil gerçekten
17.9.16
Unknown
merhaba arkadaşlar bende bundan uc sene once panikatak oldum bir sene icerisinde dört kanserli hastamız oldu ve öldü biri annemdi bu kayıplar beni panikatak yaptı arkadaşın birtanesi yamış doktor ofelya capral ı duydum ve gittim ilaçsız tedavi çok faydasını gördüm hatta tamamen iyleştim şimdide dışarı çıkma korkusu ve doktor korkusu başladı buda zaten panikatak sonrası olabilecek ihtimallermiş tekrar tedaviye başladım gene ilaçsız on gün oldu ve dışarı çıkmaya başladım çok şükür ofelya hanım sayesinde hiç ilaç kullanmadım herkeze tavsiye ederim hiç kolay bi rahatsılık deyil gerçekten
17.9.16
Adsız
merhaba arkadaşlar bende bundan uc sene once panikatak oldum bir sene icerisinde dört kanserli hastamız oldu ve öldü biri annemdi bu kayıplar beni panikatak yaptı arkadaşın birtanesi yamış doktor ofelya capral ı duydum ve gittim ilaçsız tedavi çok faydasını gördüm hatta tamamen iyleştim şimdide dışarı çıkma korkusu ve doktor korkusu başladı buda zaten panikatak sonrası olabilecek ihtimallermiş tekrar tedaviye başladım gene ilaçsız on gün oldu ve dışarı çıkmaya başladım çok şükür ofelya hanım sayesinde hiç ilaç kullanmadım herkeze tavsiye ederim hiç kolay bi rahatsılık deyil gerçekten
17.9.16
Adsız
Baş dönmesi migde bulantisi kalp çarpıntısı kalp krizi ölüm riski v.s bir çok sıkıntılı durumla birlikte panik atak ile tanıştım uzun süre ilaç kullandim daha sonra ilaclar ile birlikte bitkisel tedaviyi de debedim,ilaclardan daha az yan etkisini görünce bitkilere devam ettim inanın çok faydasıni gördüm özellikle internetten tanıştığım bi abim sayesinde bu çaylar ile tanıştım Allah kendisinden razı olsun hem çok ilgilendi hemde çok şükür rahatsızlığımı azaltti,ben beyin uyuşturuculu yan etkili ilaçlardan ziyade bitkileri tavsiye ediyorum mutlaka onları da deneyin faydasını kesinlikle görecrksiniz
19.9.16
byman
YEŞİL RECETE XANAX 1 MG 50 TANE 1 kutuda var ,,,HUZURSUZ BACAK ve UYKUYA DALAMAMA sorununa ÇOK ETKİLİ ,GÜNDE YATMADAN 3 SAAT ERKEN ,KIRIP YARISINI İÇİYORUM BİRÇOK BİTKİ VE İLAÇ KULLANDIM ONUN GİBİSİNİ BULAMADIM KÖTÜ TARAFI BAĞIMLILIK YAPAR
4.11.16
Unknown
Arkadaşlar İzzet gulluyu izleyin YouTube kesin faydası olacaktır
20.1.17
Adsız
Arkadaşlar whatsapp grubu kuralım ordan birbirimize yardımcı olalım böylelikle birazda olsa konuşmayla rahatlarız.
26.3.17