4000 yıllık Çörek Otu Macunu

Boyalı Höyük
Boyalı Höyük
Boyalı Höyükte çıkan M.Ö. 2000 yılına ait bir Hitit matarasında yapılan analizler sonucunda bulunan maddenin çörek otu macunu olduğu anlaşıldı.

2004 yılında Boyalı Höyükte tarımsal bir tahribatın gerçekleştirildiği öğrenilmiş, bunun üzerine aynı yıl tahribat alanında bir temizlik çalışması yapılmıştır. Höyüğün etek kesiminde tahribat sırasında oluşan kesit içinde bir Hitit matarası bulunmuştur. Matara içinden çıkan organik kalıntının analiz sonuçları, matara içeriğinin balla karıştırılmış çörek otu tanelerinden yani çörek otu macunundan oluştuğunu ortaya koymuştur.

Buda bize milattan önceki dönemde çörek otunun günümüze nazaran daha iyi bilindiği ve kullanıldığını göstermektedir.


Hiç yorum yok: