Dental İmplant Hakkında Bilinmeyenler

İmplant, Köprü
İmplant Köprü
Kimlere implant yapılabilir? Koşulları nelerdir?

Şiddetli atrofiye uğramış çenelerde, tam ve kısmi dişsiz hastalıklarda, tek diş eksikliklerinde dental implantlar başarıyla uygulanmaktadır.

Diyabet (Şeker Hastalığı),kronik hastalıklar, hipertansiyon, kanama problemleri, kalp hastalığı olan hastalara uygulanamaz. Ağız hijyeninin kötü olması durumunda başarılı sonuçlar elde edilemez. Radyolojik bulgularda herhangi bir patoloji olmamalıdır. Hatanın çene kemikleri yeterli hacim ve yoğunlukta olmalıdır.


İmplant nasıldır? Tedavi süreleri ne kadardır?

Bu sorular hastalarımızın sürekli bize sorduğu sorulardır. Ben bunları yanıtlarken, okuyucuların anatomi bilmediğini varsayarak, tıbbi terimler kullanmadan yanıtlamak istiyorum. İmplanta uygun materyalin örneğin, titanyumun dişsiz bölgede kemik içine yerleştirip, kemikle kaynaşması olarak düşünebiliriz. Biz buna “osseointegrasyon” diyoruz.

Osseointegrasyonun ilk tanımı, “implant yüzeyi ile temasta olduğu canlı kemik dokusu arasındaki fonksiyonel ve yapısal bağlantı” olarak yapılmıştır. Dental implant tedavisinde ön koşul osseointegrasyon sağlanmasıdır. Osseointegrasyonun dört ana faktör rol oynar. Bunlar,

  • Uygun materyal seçimi
  • Atravmatik ve aseptik cerrahi
  • Yeterli hacim ve yoğunlukta kemik
  • Ve yükleme zamanıdır.

İmplantın stressiz iyileşme dönemi, üzerine yük gelmeden alt çenede 3 ay, üst çenede 6 ay beklenmesidir.

Bu yaklaşımın ardındaki temel neden, erken iyileşme döneminde implanta gelecek fonksiyonel kuvvetlerin implant-doku ara yüzünde fibröz doku oluşumuna neden olabileceğidir. Hastaların giderek artan estetik ve fonksiyonel beklentileri de uzun dönem iyileşme periyoduna ihtiyaç duyulmadan osseointegrasyon sağlanabildiği ve implantların başarı ile fonksiyon gördüğü açıkça anlaşılmaktadır.

Dikkat çeken nokta, belirli kriterlerin sağlanmasının gerekliliğidir. Her ne kadar İmplantın yüklenmesi ile ilgili kriterlerin kişiye göre değişse de bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Hastanın uygun ve yeterli oral hijyene sahip olmaması el becerisinin kısıtlı olması nedeniyle ağız sağlığını idame ettirememesi, ağız hijyeninin diş hekimi tarafından denetlenmemesi gibi durumlarda implantlarda başarısızlık gözlenebildiği raporlanmıştır.


Dr. Funda Sağlık


Hiç yorum yok: