Karaciğeri Koruyor

Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Çörek otu sabit yağı karboplatine bağlı hepatotoksisiteye karşı koruyucu mu?

Amaç: Bu çalışmada karboplatinin fare karaciğerinde yaptığı toksisite üzerine çörek otu sabit yağının koruyucu etkisi araştırıldı.

Yöntem: Sprague-Dawley ırkı farelerden oluşturulan beş çalışma grubuna sırayla

- Serum fizyolojik (SF),
- Karboplatin,
- Karboplatin + çörek otu sabit yağı,
- Karboplatin + C vitamini
- Karboplatin + E vitamini uygulandı.

Bulgular: Çalışma gruplarına ait karaciğerler de histopatolojik bulguya rastlanmadı. Serum ALT, ALP ve indirekt bilirubin seviyeleri karboplatin grubunda SF kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti ve karboplatinin biyokimyasal enzimler düzeyinde karaciğer hasarı yaptığı şeklinde yorumlandı. Çörek otu sabit yağının ALT, ALP ve indirekt bilirubin düzeyleri karboplatin grubundan anlamlı derecede düşüktü. Çörek otu sabit yağı ile SF kontrol grubu arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı. C vitamini ve E vitamini gruplarına ait biyokimyasal değerler de çörek otu sabit yağına benzer şekilde bulundu.

Sonuç: Çörek otu yağının karboplatine bağlı karaciğer toksisitesini C ve E vitaminine denk sayılabilecek derecede önleyebileceği sonucuna varıldı.

H. Özbek, M. Kösem, E. Erdoğan, N. Cengiz, F. Özgökçe, B. Sever
YYÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Araştırma Hastanesi


5 yorum:


Arastirmalara devam yani... guzel.. takipteyim. selamlar, medinem.

blogumda bir suprizim var.. gelip bakarsaniz memnun olurum.. medinem

ziyaretiniz icin tskler. Boyle bir blog odule kesinlikle layik. Sonucta bir hadisten yola cikarak bilimsel aciklamalarla corekotunun faydalarini bize aktariyorsunuz.
medinem

Hayirli cumalar... medinem

Sizede hayırlı cumalar medinem.

Yorum Gönder

Lütfen soru sormadan önce, sorunuzu öncelikle arama kutusunu kullanarak araştırınız. Güzel yorumlarınız içinde teşekkürler.