Çörek Otu Destek Tedavisi

Marmara Üniversitesi

Çörekotu tohum destek tedavisinin alerjik rinit (burun mukozasının alerjik nedenli iltihabı) hastalarının hematolojik parametreleri ve polimorf nüveli lökosit fonksiyonları üzerine etkisinin araştırılması.

Çalışmamızda, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Alerji Bilim Dalı'na başvuran alerjik rinit tanısı konulan (n=12, yaş ortalaması=34) hastaların alerjik rinit immünoterapisi öncesi, immünoterapi (30 gün), immünoterapi + Çörek otu tohum desteği (2 gr/gün/oral/30 gün) sonrasının PNL fonksiyonları ve lenfosit alt grupları ve sağlıklı gençlerde çörek otu tohum desteğinin PNL fonksiyonları ve hematolojik değerleri üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

PNL'ler (1x107 hücre/ml) EDTA'lı venöz kandan ficoll-hypaque gradiyent yöntemiyle ayrılmıştır. Fagositoz ve hücre içi öldürme aktivitesi tayininde Alexander ve ark.'nın (1968) yöntemi değiştirilerek kullanılmıştır. İmmünoterapi öncesi alerjik rinitli hastaların fagositik aktivitesi ve hücre içi öldürme aktivitesi düşük bulunmuştur. Alerjik rinit immünoterapisi uygulanan hastaların fagositik aktivitesi immünoterapi öncesine göre anlamlı olarak artmıştır (p küçük 0.001). Alerjik rinit immünoterapisi ile birlikte çörekotu tohumu desteği uygulanan hastaların fagositik aktivite ve hücre içi öldürme aktivitesi immünoterapi öncesi değerlere göre anlamlı olarak artmıştır (p küçük 0.001, p küçük 0.01).

Alerjik rinit immünoterapisi + çörek otu tohumu desteği uygulanan hastaların fagositik aktivitesi yalnız immünoterapi uygulanan hastaların fagositik aktivitesine göre anlamlı olarak artmıştır (p küçük 0.01). Hücre içi öldürme aktivitesindeki artış anlamlı bulunmamıştır.

Çörekotu tohumu desteği (2 gr/gün/oral/30 gün) alan sağlıklı genç (n=8, yaş ortalaması=23) PNL'lerinin fagositik aktivite ve hücre içi öldürme aktivitesi çörek otu destek öncesi değerlere göre anlamlı olarak artmıştır (p küçük 0.001, p küçük 0.01). Alerjik rinit immünoterapisi lenfosit alt gruplarından CD8 sayısını anlamlı olarak azaltmıştır (p küçük 0.05). Alerjik rinit immünoterapisi + çörekotu desteği alan hastalarda CD8 sayılarında yalnız immünoterapi alanlara göre anlamlı bir artış görülmüştür (p küçük 0.05).

Sonuç olarak çalışmamızda; çörek otu tohumu desteği ile alerjik rinitli hastaların tedavisine immünoterapik bir yaklaşım getirilmiştir.


Hülya Işık
Prof. Dr. Adile Çevikbaş
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı


3 yorum:

Adsız
Öncelikle çok detaylı bir çalışma yapmışşsınız çörek otunun yararlarının bilimsel çalışmalarla gösterilmesi çok güzel sizi tebrik ediyorum.

İsmet Derici
13.3.09
Adsız
Fas'tan çörek otu yağı aldım. Balgam sökücü ve öksürük için iyi dediler.Ancak günlük ne kadar ve nasıl kullanmam gerek. ve ne kadar süre kullanmalıyım yardımcı olursanız sevinirim.
28.2.13
Adsız
Allah razi olsun paylaşimlariniz için. Çorekotu,kahve ve diger baharatlari ogutebilecegim bir ögutucu tavsiyeniz olur mu?
12.10.17