Karaciğer Hasarı ve Çörekotu Yağı

Deney

Amaç:

Karbon tetraklorür, deneysel karaciğer hasarı oluşturmak için kullanılan hepatotoksik bir ajandır. Çörek otu yağı ise hücresel bileşenlerdeki serbest radikalleri tutarak lipit ve lipoproteinlerin oksidasyonunu azaltabilir. Bu nedenle, sunulan çalışmanın amacı farelerin karaciğer doku hasarı ve enzimleri üzerinde çörek otu yağının olası koruyucu rolünü araştırmaktır.


Gereç ve Yöntemler

Çalışma, 3 eşit gruba ayrılan 60 adet wistar albino cinsi fare üzerinde yürütüldü. Birinci gruba sadece fizyolojik serum verildi ve kontrol grubu olarak kullanıldı. İkinci gruba intraperitoneal (IP) olarak karbon tetraklorür (0.15 ml/kg) enjekte edildi; üçüncü gruba ise IP karbon tetraklorür ve oral olarak çörekotu yağı (1 ml/kg) verildi. Tüm uygulamalar 7 hafta süre ile haftada 3 kez uygulandı.


Bulgular

Aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT), alkalin fosfataz (ALP) ve gamma glutamil transferaz (GGT) düzeyleri karbon tetraklorür enjeksiyonu ile istatistiksel olarak yükselirken tedavi grubunda AST, ALT ve ALP düzeyleri azaldı. Çörek otu yağı uygulaması ile farelerin karaciğer hasarında azalma gözlemlendi.


Sonuç

Karbon tetraklorür ile oluşturulan karaciğer hücresel hasarının azaltılmasında çörek otu yağı koruyucu bir rol oynayabilir.


M. Zerin, A. Z. Karakılçık, Y. Nazlıgül,
M. Bitiren, H. Özardalı, D. Musa


Hiç yorum yok: