Farklı Yörelerin Çörek Otları

Süleyman Demirel Üniversitesi
Süleyman Demirel
Üniversitesi
Samsun yöresinde yetişen çörekotu tohumunun sabit yağ yüzdesi; Türkiye’nin birçok yöresinde yetiştirilen numunelerin yağ içerikleri ile uyum içinde olduğu gözlenmiştir. Türkiye’nin 20 farklı yöresinden temin edilen çörekotu numunelerinin yağ kompozisyonu araştırmak için yapılan çalışma sonucunda, numunelerin % yağ içeriklerinin %24.96–37.17 arasında olduğunu tespit edilmiştir. Mısır kökenli numunenin yağ içeriği (% 24.76–34.78) ile uyum içinde olduğu görülmüştür.

Hindistan kökenli numunenin antioksidan özelliklerini belirlemek için yapılan çalışma sonucunda, metanolik ekstraktın toplam fenol içeriği 4,1 mg GAE/ g ekstrakt olarak bulunmuştur. Yine aynı kökenli numunenin aseton ekstraktının antioksidan özellikleri ile ilgili yapılan çalışmada ekstraktın, % inhibisyon (% 90,37–97,18) ve indirgeme kapasitesi açısından sentetik antioksidanlara (BHA ve BHT) oranla daha yüksek aktiviteye sahip oldukları tespit edilmiştir.

Çörek otu Deneyi Sonuçları
Şekil 1 - Çörek otu Deneyi Sonuçları

Bu çalışmanın Şekil 1’ deki sonuçlarının, literatürde yer alan çalışmalarla uyum içinde olduğu görülmektedir. Sonuçlar arasındaki rakamsal farklılık ise, bitkinin tarımında uygulanan tekniklerin farklılığı (sulamanın uygulama sıklığı, gübreleme, hasat vb.), toprak yapısı farklılığı, iklim ve çevre şartlarının farklı olması gibi faktörlerin ürünün bileşimi üzerine olan etkisinden kaynaklanmaktadır.


Hiç yorum yok: