Çörek Otu Yağı Toksit Azaltıyor

Çörek Otu Yağının Anti-tüberküloz ilaç kaynaklı hepatotoksisite üzerine etkisinin araştırılması

Çalışmamızın amacı anti-tüberküloz ilaçlar kullanılarak meydana getirilen hepatotoksisite de çörek otunun iyileştirici etkisini araştırmaktır. Çalışmamıza alınan fareler 4 gruba ayrıldı. Bu gruplara 10 gün süreyle şu maddeler verildi.

1. Grup: Serum fizyolojik
2. Grup: Çörek Otu yağı
3. Grup: INH + RIF (izoniazid + rifampisin)
4. Grup: INH + RIF + Çörek Otu Yağı

Çörek Otu yağının iyileştirici etkisini belirlemek amacıyla tüm gruplarda biyokimyasal, histopatolojik inceleme ve elektroforez yapıldı. Biyokimyasal incelemeler sonucu 1. ve 2. grup arasında anlamlı bir farklılık gözlemlenmedi. 3. ve 4. gruplarda ise AST, ALT, ALP, TBIL düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p 0.05'ten küçük). Gruplarda yapılan histopatolojik incelemelerde ise 1. grupta (serum fizyolojik) normal karaciğer yapısı gözlemlenmiştir.

2. grupta ise (Çörek Otu Yağı) normale yakın karaciğer yapısı gözlemlenmiş olup her iki grup kıyaslandığında anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Anti-tüberküloz ilaçlar verilerek hepatotoksisite meydana getirdiğimiz 3. Grubun (hepatotoksisite grubu), karaciğer yapısında dejenerasyon olduğu gözlemlenmiştir. 4. Grupta ise dejenerasyon gözlemlenmiş olup bu dejenerasyonun 3. Gruptaki dejenerasyon kadar yüksek oranda olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Fakat histopatolojik olarak anlamlı bir şekilde de düzelme görülmemiştir. Gruplardan alınan karaciğer örneklerinde yapılan SDS- PAGE elektroforez sonucunda, gruplar arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

Tüberküloz, kişiyi maddi ve manevi olarak yıpratan, günümüzde ise halen önemini koruyan bir hastalıktır. Tedavi sırasında oluşan hepatotoksisiteyi hızlı şekilde yok etmeye çalışmak, tüberküloz hastasının tedaviye olumlu yanıtını hızlandırmaktadır. Bu tezde elde edilen bulgular anti-tüberküloz ilaçların, yan etki olarak karaciğerde yarattığı toksisiteyi, çörek otu yağının önlediğini işaret
etmektedir.

Nur Şener
Prof. Dr. Fikriye Uras
Marmara Üniversitesi


3 yorum:

Unknown
çörekotu yağını 2 gündür 2 tatlı kaşığı alıyorum. sebebini bilmiyorum ama ayaklarımda uyuşma arttı. sol ayağımda damar çıkmaları oldu. aynı anda ayı fındığı ( tesbih boncuk tohumu. bu boncuk ağacnın yaprakları sabun gibi kaymaklı oluyor) da aldım. lütfen cevvaplarmısınız. saygı ve slm.
30.5.09
Unknown
teşekkür hocam. ben bu çörek otu yağını ORİG adı altında NİZİP te mehmet akif akpek üretmiş. 25 cl. 15 liraya satıyor. fabrikası var. taze aldlım damar açması için kullandım. aksine ayaklarımdaki uyuşma arttı. damarlar çıktı. henüz 3 gün kullandım. yorumunuz lütfen
30.5.09
Mustafa
Sayın Mehmet
Öncelikle hoca veya bir uzman olmadığımı belirterek sözüme başlamak istiyorum. Çörek otu ilk kullanmaya başlandığında bu ve bunun gibi başlangıç etkileri görüldüğünü hatta bu etkilerin çörek otunun işe yaramaya başladığının belirtisi olduğu bilgisine ulaşmıştım internette daha önce. Ancak rahatsızlık sizinki gibi bir rahatsızlık değildi. Belki kullandığınız boncuk ağacının bir yan etkisi olmuş olabilir diye düşünüyorum nacizane. Sadece çörek otu tohumu kullanmayı deneyin, yağı haricen kullanın. Günde 2 gr.'ma kadar çiğneyerek yiyebilirsiniz. 2 gr.'da bir silme tatlı kaşığı aşağı yukarı 600 tane eder. Ancak şunu şöyleyebilirim Allah bizleri esirgesin sizlerede şifa versin, bende de aynı hastalık olmuş olsaydı ben çekinmeden kullanmaya devam ederdim çörek otunu. Zaten şuanda dediğim oranda gerek tane olsun gerekse de yağ olsun kullanıyorum. Hatta kullandığım yağın son kullanma tarihi Temmuz 2009 ayında bitecek olmasına rağmen ben yağdan bir yan etki görmedim. Dediğim gibi sadece çörek otu kullanın bir müddet. Bu konuda size diyebileğim ve bildiğimde bu kadardır. Allah'ın şifa vermesi temmennisiyle, sağlıcakla kalın.
30.5.09